ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลเปือยใหญ่

พิกัด: 16°1′34.7″N 102°38′17.2″E / 16.026306°N 102.638111°E / 16.026306; 102.638111
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลเปือยใหญ่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Pueai Yai
ตำบลเปือยใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ตำบลเปือยใหญ่
ตำบลเปือยใหญ่
ที่ตั้งในจังหวัดขอนแก่น
พิกัด: 16°1′34.7″N 102°38′17.2″E / 16.026306°N 102.638111°E / 16.026306; 102.638111
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด19.73 ตร.กม. (7.62 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด3,410 คน
 • ความหนาแน่น172.83 คน/ตร.กม. (447.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์402504
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
ตรา
คำขวัญ: 
ยกฐานะความเป็นอยู่ รอบรู้วิทยาการ ประสานสามัคคี ชีวีปลอดภัย ไปมาสะดวก
พิกัด: 16°1′34.7″N 102°38′17.2″E / 16.026306°N 102.638111°E / 16.026306; 102.638111
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด19.73 ตร.กม. (7.62 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,410 คน
 • ความหนาแน่น172.83 คน/ตร.กม. (447.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06402504
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
เว็บไซต์อบต.เปือยใหญ่
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลเปือยใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอโนนศิลา มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปือยใหญ่ทั้งตำบล

ประวัติ

[แก้]

สาเหตุที่ชื่อ "เปือยใหญ่" เพราะมีบ้านเปือยใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางของตำบล โดยมีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่นและมีต้นเปือยใหญ่เป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้าน[1][2][3] โดยเชื่อว่าบ้านเปือยใหญ่นั้น มีมานานเมื่อครั้งในสมัยเมืองชลบถวิบูลย์ เพราะชุมชนแถบนี้ตามหลักฐานตำบลเปือยใหญ่มีมานานก่อนตำบลข้างเคียง แต่เมื่ออำเภอชนบทถูกทางราชการยุบรวมเข้ากับอำเภอบ้านไผ่ จึงเริ่มปรากฏหลักฐานชัดเจน

ตำบลเปือยใหญ่ แต่เดิมนั้นขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ ตำบลที่แยกออกจากตำบลเปือยใหญ่ คือ ตำบลโนนศิลา ตำบลหนองปลาหมอ ตำบลโนนแดง (แยกออกจากตำบลโนนศิลาอีกที) โดยมีประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516[4] ให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลเปือยใหญ่

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง กิ่งอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ตำบลเปือยใหญ่จึงได้โอนมารวมอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา และเป็น อำเภอโนนศิลา ในปัจจุบัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 สภาตำบลเปือยใหญ่ ได้รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้เปลี่ยนฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล[5] โดยจัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (ชั้น 3) จนถึงปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์

[แก้]

ตำบลเปือยใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอโนนศิลา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ส่วนที่ราบดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือดินจืด ดินเค็ม ดินมีกรวดทราย ไม่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน แต่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร คือ หนองนาฮี ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านชาติ

อาณาเขต

[แก้]

ตำบลเปือยใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ (ติดกับตำบลในจังหวัดขอนแก่นทุกทิศทาง)

การเมืองการปกครอง

[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค

[แก้]

ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย[6][7]

1. บ้านเปือยใหญ่ (Ban Pueai Yai) 5. บ้านชาติ (Ban Chat)
2. บ้านเปือยใหญ่ (Ban Pueai Yai) 6. บ้านหัวฝาย (Ban Hua Fai)
3. บ้านเก่าน้อย (Ban Kao Noi) 7. บ้านหนองบ่อ (Ban Nong Bo)
4. บ้านนาโพธิ์ (Ban Na Pho) 8. บ้านสว่าง (Ban Sa Wang)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]

ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปือยใหญ่ทั้งตำบล[8]

 • คณะผู้บริหาร[9]
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ 1 คน คือ นายสุรพงค์ ถวิลวงษ์ 
  • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ 2 คน คือ นายเชาวลิต ตรีศรี และนายสวัสดิ์ ถวิลวงษ์
  • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ 1 คน คือ นางจารุณีย์ พลทองวิจิตร
 • สมาชิกสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่[10]
1. นายบันทิง สินเธาว์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
2. นายวิจิตร สีกา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
3. นายพิภพ น้อยพา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ประชากร

[แก้]

ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประชากรเรียงลำดับดังต่อไปนี้

ชุมชน หมู่ที่ พื้นที่ ครัวเรือน ประชากร ความหนาแน่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตร.กม.) (หลัง) (คน) พ.ศ. 2560 (คน/ตร.กม.)
บ้านเปือยใหญ่ 1 19.73 188 622 172.83 องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
บ้านเปือยใหญ่ 2 136 467
บ้านเก่าน้อย 3 80 277
บ้านนาโพธิ์ 4 38 155
บ้านชาติ 5 168 687
บ้านหัวฝาย 6 148 620
บ้านหนองบ่อ 7 80 295
บ้านสว่าง 8 72 287
รวม 8 19.73 910 3,410 172.83 -

การศึกษา

[แก้]

ตำบลเปือยใหญ่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ดังนี้

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

[แก้]

ตำบลเปือยใหญ่มีกลุ่มอาชีพ ดังนี้[11]

 • ทอผ้าไหม หมู่ 5 บ้านชาติ กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ 5 บ้านชาติ จำนวนสมาชิก 20 คน โดยเป็นการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมอาชีพสตรีภายในหมู่บ้าน ต่อมาได้ระดมทุนโดยการออกหุ้น ๆ ละ 100 บาท เพื่อรวมกันจัดตั้เนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมขึ้น
 • หมี่ลายนกยูงและลายผักแว่น หมู่ 1 บ้านเปือยใหญ่ เป็นกลุ่มสตรีในหมู่บ้านที่เป็นแม่บ้านใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพ รวมกันผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนาฝีมือในการผลิตให้ได้มาตรฐาน อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
 • ผ้าฝ้ายมัดหมี่ หมู่ 2 บ้านเปือยใหญ่
 • ทอผ้าฝ้าย หมู่ 2 บ้านเปือยใหญ่

อ้างอิง

[แก้]
 1.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/aboutus.php?menuid=1&link=1 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 2. ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/402504 เก็บถาวร 2017-07-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2543-2558. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 3. กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น "ข้อมูลตำบล" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.kk.ru.ac.th/tb_py_nl.htm เก็บถาวร 2021-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน  (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
 6.  ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลเปือยใหญ่"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%E0%88 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/aboutus.php?menuid=1&link=2 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/aboutus.php?menuid=1&link=2 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 9.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "คณะผู้บริหาร"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/person.php?menuid=1&link=1 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 10.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "สมาชิกสภา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/person.php?pageid=1&menuid=1&link=2 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "ผลิตภัณฑ์ชุมชน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/products.php?menuid=1 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]