องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
คำขวัญ: ยกฐานะความเป็นอยู่ รอบรู้วิทยาการ ประสานสามัคคี ชีวีปลอดภัย ไปมาสะดวก
พื้นที่
 • ทั้งหมด24 ตร.กม. (9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,410 คน
 • ความหนาแน่น143 คน/ตร.กม. (370 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.เปือยใหญ่
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ส่วนที่ราบดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือดินจืด ดินเค็ม ดินมีกรวดทราย ไม่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน  แต่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร คือ หนองนาฮี ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านชาติ

ข้อมูลทั้วไป[แก้]

ประวัติ

ตำบลเปือยใหญ่ [1]สาเหตุที่ชื่อ "เปือยใหญ่" เพราะมีบ้านเปือยใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางของตำบล โดยมีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่นและมีต้นเปือยใหญ่เป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้าน โดยเชื่อว่าบ้านเปือยใหญ่ นั้นมีมานานเมื่อครั้งในสมัยเมืองชลบถวิบูลย์ เพราะชุมชนแถบนี้ตามหลักฐานตำบลเปือยใหญ่ มีมานานก่อนตำบลข้างเคียง แต่เมื่ออำเภอชนบท ถูกทางราชยุบรวมเข้ากับอำเภอบ้านไผ่ จึงเริ่มปรากฏหลักฐานชัดเจน ตำบลที่แยกออกจากตำบลเปือยใหญ่ คือ ตำบลโนนศิลา ตำบลหนองปลาหมอ ตำบลโนนแดง(แยกออกจากตำบลโนนศิลาอีกที) โดยมีประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516[2] ให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลเปือยใหญ่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง กิ่งอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ตำบลเปือยใหญ่จึงได้โอนมารวมอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา และเป็น อำเภอโนนศิลา ในปัจจุบัน

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 สภาตำบลเปือยใหญ่ ได้รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้เปลี่ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล[3] โดยจัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (ชั้น 3) จนปัจจุบัน 

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การเมืองการปกครอง[แก้]

เขตปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ ปกครองครอบคุมพื้นที่ตำบลเปือยใหญ่ทั้งตำบล[4]

1. บ้านเปือยใหญ่ (Ban Pueai Yai) 5. บ้านชาติ (Ban Chat)
2. บ้านเปือยใหญ่ (Ban Pueai Yai) 6. บ้านหัวฝาย (Ban Hua Fai)
3. บ้านเก่าน้อย (Ban Kao Noi) 7. บ้านหนองบ่อ (Ban Nong Bo)
4. บ้านนาโพธิ์ (Ban Na Pho) 8. บ้านสว่าง (Ban Sa Wang)

การเมือง[แก้]

คณะผู้บริหาร[5]

 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ 1 คน
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ 2 คน
 • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ 1 คน ดังนี้
นายสุรพงค์ ถวิลวงษ์ 
นายเชาวลิต ตรีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ นายสวัสดิ์ ถวิลวงษ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ (คนที่ 1) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ (คนที่ 2)
นางจารุณีย์ พลทองวิจิตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

สมากชิกสภา

 • สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่[6]
1. นายบันทิง สินเธาว์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
2. นายวิจิตร สีกา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
3. นายพิภพ น้อยพา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
4. นายเทพพร สีตาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 1 5. นายนิรันดร์ จันทรสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 1
6. นางสุนทรี คำวิสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 2 7. (ว่าง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 2
8. นายอนงค์ นรชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 3 9. นายสงบ ภูมิเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 3
10. นางประภา เพิ่มพูน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 4 11. (ว่าง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 4
12. นางวิไลวรรณ ก้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 5 13. นายกุฎาเดช สุดจริง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 5
14. นายบุญปลาย น้อยโนนทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 6 15. นางแสงจันทร์ นาชิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 6
16. นายทองดาว บัวลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 7 17. นางอุไรวรรณ์ วิวัฒน์ภิญโญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 7
18. นายสมคิด ยุพิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 8 19. นายสมานจิตร์ สมคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ หมู่ 8

การศึกษา[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จัดการศึกษา ดังนี้

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ มีกลุ่มอาชีพ ดังนี้[7]

 • ทอผ้าไหม หมู่ 5 บ้านชาติ

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่ 5 บ้านชาติ จำนวนสมาชิก 20 คน โดยเป็นการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมอาชีพสตรีภายในหมู่บ้าน ต่อมาได้ระดมทุนโดยการออกหุ้น ๆ ละ 100 บาท เพื่อรวมกันจัดตั้เนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมขึ้น

 • หมี่ลายนกยูงและลายผักแว่น หมู่ 1 บ้านเปือยใหญ่

เป็นกลุ่มสตรีในหมู่บ้านที่เป็นแม่บ้านใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพ รวมกันผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนาฝีมือในการผลิตให้ได้มาตรฐาน อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

 • ผ้าฝ้ายมัดหมี่ หมู่ 2 บ้านเปือยใหญ่
 • ทอผ้าฝ้าย หมู่ 2 บ้านเปือยใหญ่

อ้างอิง[แก้]

 1.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/aboutus.php?menuid=1&link=1 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/aboutus.php?menuid=1&link=2 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 5.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "คณะผู้บริหาร"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/person.php?menuid=1&link=1 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 6.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "สมาชิกสภา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/person.php?pageid=1&menuid=1&link=2 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ จังหวัดขอนแก่น. "ผลิตภัณฑ์ชุมชน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.peayyai.go.th/products.php?menuid=1 2560. สืบค้น 6 กันยายน 2560.

พิกัดภูมิศาสตร์: 16°01′35″N 102°38′17″E / 16.026389°N 102.638056°E / 16.026389; 102.638056