เทศบาลนครอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลนครอุดรธานี
ตราประจำเทศบาลนครอุดรธานี
ตราประจำเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์กลางการพัฒนา เมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างสมานฉันท์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย นครอุดรธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ Udonthani City
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 133,429 คน (พ.ศ. 2557)
พื้นที่ 47.70 ตร.กม.
ความหนาแน่น 2,797.25 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ 1 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ (+66) 0 4232 5176 85
โทรสาร (+66) 0 4232 6456
เว็บไซต์ http://www.udoncity.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 5.60 ตารางกิโลเมตร ขยายเขตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538

เนื้อหา

ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองอุดรธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางบัญชาการของมณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดรธานีในอดีต ครอบคลุมพื้นที่ 47.70 ตร.กม. อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 562 กม. ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดผ่าน สภาพพื้นที่ภายในตัวเมืองเป็นแอ่ง ลาดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ มีทางน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 2 สาย คือ ห้วยหมากแข้งและห้วยมั่ง ห้วยทั้งสองนี้เป็นเส้นทางระบายน้ำธรรมชาติออกจากตัวเมือง นอกจากนี้ในเทศบาลนครอุดรธานี ยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา และเป็นแหล่งน้ำสำรองน้ำใช้ คือหนองประจักษ์ศิลปาคม และหนองสิม มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศแห้งและเย็นจากทะเลมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดอุดรธานีมีฝนตกทั่วไป

ข้อมูลภูมิอากาศของอุดรธานี
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภมูิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 36.4
(97.5)
38.3
(100.9)
41.0
(105.8)
41.8
(107.2)
40.9
(105.6)
39.6
(103.3)
37.2
(99)
36.2
(97.2)
35.5
(95.9)
35.8
(96.4)
34.9
(94.8)
34.8
(94.6)
41.8
(107.2)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 29.2
(84.6)
31.6
(88.9)
34.2
(93.6)
35.4
(95.7)
33.7
(92.7)
32.5
(90.5)
32.2
(90)
31.5
(88.7)
31.3
(88.3)
31.1
(88)
30.1
(86.2)
28.7
(83.7)
31.79
(89.23)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 22.2
(72)
24.7
(76.5)
27.6
(81.7)
29.3
(84.7)
28.5
(83.3)
28.2
(82.8)
27.9
(82.2)
27.5
(81.5)
27.2
(81)
26.7
(80.1)
24.6
(76.3)
22.1
(71.8)
26.38
(79.48)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 15.8
(60.4)
18.6
(65.5)
21.7
(71.1)
24.1
(75.4)
24.7
(76.5)
25.0
(77)
24.7
(76.5)
24.5
(76.1)
24.1
(75.4)
22.9
(73.2)
19.8
(67.6)
16.2
(61.2)
21.84
(71.32)
อุณหภมูิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 4.5
(40.1)
9.4
(48.9)
10.0
(50)
16.0
(60.8)
18.8
(65.8)
21.5
(70.7)
20.4
(68.7)
21.0
(69.8)
20.5
(68.9)
16.4
(61.5)
8.4
(47.1)
6.2
(43.2)
4.5
(40.1)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 6
(0.24)
19
(0.75)
36
(1.42)
83
(3.27)
220
(8.66)
231
(9.09)
222
(8.74)
276
(10.87)
254
(10)
84
(3.31)
9
(0.35)
3
(0.12)
1,443
(56.81)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 2 3 6 14 15 15 17 15 7 1 0 96
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)[1]

การคมนาคมขนส่ง[แก้]

รถสองแถว

จังหวัดอุดรธานีมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศที่สามารถเดินทางได้สะดวก ทั้งในรูปแบบของการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า โดยมีเทศบาลนครอุดรธานีเป็นศูนย์กลางของการขนส่งต่าง ๆ

การคมนาคมทางบก[แก้]

การคมนาคมทางบก มีเส้นทางทางรถไฟและทางรถยนต์

การเดินทางโดยรถไฟ[แก้]

สถานีรถไฟอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ถนนทองใหญ่ สำหรับทางรถไฟมีหลายขบวนด้วยกันและมีปลายทางที่จังหวัดอุดรธานีโดยตรง และขบวนรถที่ผ่านต่อไปยังจังหวัดหนองคายให้บริการทุกวัน

การเดินทางโดยรถยนต์[แก้]

เส้นทางรถยนต์มีทางหลวงที่สำคัญ คือ

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นเส้นทางจากกรุงเทพฯผ่านจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานีและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย ระยะทางถึงจังหวัดอุดรธานีประมาณ 562 กิโลเมตร โดยตัดผ่านใจกลางเทศบาลนครอุดรธานี ในชื่อถนนทหารและถนนอุดรดุษฎี
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เชื่อมระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนครโดยสิ้นสุดที่จังหวัดนครพนม มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากใจกลางเทศบาลนครอุดรธานีในชื่อถนนโพศรี
 • ทางหลวงหมายเลข 210 เชื่อมระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย โดยแยกไปสิ้นสุดที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร โดยมีถนนเชื่อมจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีไปยังทางหลวงเส้นนี้
รถโดยสารประจำทาง[แก้]

ตั้งอยู่ที่ ถนนสายอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การคมนาคมทางอากาศ[แก้]

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี สายการบินที่ให้บริการ ได้แก่

 • การบินไทยสมายล์ - (กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ)
 • นกแอร์ - (กรุงเทพฯ-ดอนเมือง) , (เชียงใหม่)
 • ไทยแอร์เอเชีย - (กรุงเทพฯ-ดอนเมือง) , (ภูเก็ต)
 • ไทยไลออนแอร์ - (กรุงเทพฯ-ดอนเมือง) , (หาดใหญ่)
 • บางกอกแอร์เวย์ส - (กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ)

บทบาทและศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ[แก้]

จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค โดยมีความได้เปรียบในด้านที่ตั้ง มีโครงข่ายคมนาคมที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด และส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางอากาศ ทั้งนี้สนามบินจังหวัดอุดรธานีมีอัตราการใช้บริการสูงสุดของภาคเนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดอยู่ในศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพียง 54 กิโลเมตร จังหวัดอุดรธานีมีระบบเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมืองอุดรธานีจะเป็นศูนย์บริการในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub Region Service Complex) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเงิน การค้ากับประเทศลาว จีน (ยูนาน) และเวียดนาม รวมทั้งเป็นฐานการคมนาคมขนส่งออกทางอากาศ (Export Oriented Aviation Complex) เชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน

สถานศึกษา[แก้]

ระดับอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันของรัฐ[แก้]
สถาบันของเอกชน[แก้]

ระดับอาชีวศึกษา[แก้]

สถาบันของรัฐ[แก้]
สถาบันของเอกชน[แก้]

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี[แก้]

 • รร.เทศบาล ๑ โพศรี
 • รร.เทศบาล ๒ มุขมนตรี
 • รร.เทศบาล ๓ บ้านเหล่า
 • รร.เทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม
 • รร.เทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา
 • รร.เทศบาล ๖ ไลออนส์อุทิศ
 • รร.เทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์
 • รร.เทศบาล ๘ ไทยรัฐวิทยา ๗๒
 • รร.เทศบาล ๙ มณเฑียรทองอนุสรณ์
 • รร.เทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี
 • รร.เทศบาล ๑๑ หนองหิน
 • รร.เทศบาล ๑๒ บ้านช้าง

โรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง[แก้]

โรงเรียนของรัฐ[แก้]
โรงเรียนเอกชน[แก้]
 • โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
 • โรงเรียนเซนต์เมรี่
 • โรงเรียนมารีพิทักษ์
 • โรงเรียนอุดรวิทยา

แหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ[แก้]

สวนสาธารณะ[แก้]

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง[แก้]

ศูนย์การเรียนรู้[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
 • อาคารเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)
 • ห้องสมุดประชาชนนครอุดรธานี

ศูนย์กีฬา[แก้]

 • ศูนย์กีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

เทศกาล[แก้]

 • งานทุ่งศรีเมือง และงานโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม ของทุกปี
 • งานฉลองเจ้าปู่ - เจ้าย่า อำเภอเมือง จัดทุกๆ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
 • งานถนนอาหาร สงกรานต์เมืองอุดรธานี อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน ของทุกปี
 • งานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งเมืองอุดรธานีลุสู่ปีที่ วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์[แก้]

สถานพยาบาลของรัฐ[แก้]

 • โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
 • โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

สถานพยาบาลของเทศบาลนคร[แก้]

 • ศูนย์การแพทย์เทศบาลนครอุดรธานี (กำลังก่อสร้าง)

สถานพยาบาลเอกชน[แก้]

 • โรงพยาบาลเอกอุดร
 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์นวัฒนา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ-อุดรธานี
 • โรงพยาบาลหมอไพโรจน์ 1991
 • คลีนิคโรคหัวใจ นาคาคลีนิค

สถานพยาบาลสำหรับสัตว์[แก้]

 • โรงพยาบาลสัตว์ มรภ. อุดรธานี
 • โรงพยาบาลสัตว์อุดร
 • โรงพยาบาลสัตว์บำรุงรักษ์
 • โรงพยาบาลสัตว์เอ็ม.ซี.
 • โรงพยาบาลสัตว์ศรีนคร
 • โรงพยาบาลสัตว์เวชพงษ์
 • โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร

ตลาดสด[แก้]

 • ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.สร้างหลวง
 • ตลาดสดเทศบาล 2 ถ.สร้างหลวง
 • ตลาดสดสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 24
 • ตลาดสดรังษิณา
 • ตลาดสดอุดรเงินแชร์
 • ตลาดเมืองทองเจริญศรี
 • ตลาดไทยอิสาร
 • ตลาดหนองบัว 1
 • ตลาดหนองบัว 2
 • ตลาดบ้านห้วย 1
 • ตลาดบ้านห้วย 2
 • ตลาดบ้านห้วยราษฎร์พัสดุ
 • ตลาดบุญศรี
 • ตลาดบ้านเหล่า
 • ตลาดโพศรี
 • ตลาดไทยศิริ 1

โครงการก่อสร้างในอนาคต[แก้]

 • โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุดรธานี
 • โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่ 2
 • โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3
 • โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี
 • โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสโมสรฟุตบอลอุดรธานี

อ้างอิง[แก้]

 1. "Climate Normals for Udon Thani". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 3 February 2013. 
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลนครอุดรธานี [[1]]
 • ข้อมูลประชากรในองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้า[[2]]
 • ข่าวการค้าการลงทุนในจังหวัดอุดรธานีจากหอการค้าอุดรธานี [[3]]
 • รายชื่อห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย
 • ธุรกิจช็อปปิ้งมอลล์อุดรฯสุดคึกคัก แจ้งเกิด "แพลทตินั่ม-สำเพ็งอุดร" [[4]]
 • ข้อมูลศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุดรธานี [edcompany.com/misc/CentralPlazaUdonThani_FactSheet.pdf]
 • การลงทุนของไอทีพลาซ่าในอุดรธานี [[5]]
 • ชิบูญ่ายึดประตูน้ำ ผุดศูนย์ไอทีอีสาน [[6]]
 • ข้อมูลตลาดสดในจังหวัดอุดรธานีจากสำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี [[7]]