ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ชื่อย่อวอ.ขก. / KKVC
คติพจน์ทักษะสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี
มีคุณธรรม นำวิชาชีพ
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
สถาปนา16 กันยายน พ.ศ. 2482 (84 ปี)
ผู้อำนวยการนางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์
ที่ตั้ง
เลขที่ 1/1 ถนนหลังเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์www.kvch.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (อังกฤษ : Khon Kaen Vocational College  ) เป็นวิทยาลัยด้านคหกรรมและพณิชยกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2482 โดยพระบรรณศาสตร์สาทร (สง่า คุปตารัตน์) ข้าหลวงประจำจังหวัดขอนแก่น ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมอาชีพช่างทอผ้า" โดยอาศัยพื้นที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) ต่อมา พ.ศ. 2843 ได้ย้ายมาเรียนที่โรงภาพยนตร์ของพระเสนา และเริ่มเรียนภาคค่ำปฏิบัติทอผ้า เมื่อ พ.ศ. 2484 ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสนามบิน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ได้ย้ายและสร้างในพื้นที่ปัจจุบัน และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรีขอนแก่น และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เมื่อปี 2521 จนกระทั่งปัจจุบัน[1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เปิดสอนระดับดังนี้

 • ปริญญาตรี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓[2]
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[3]
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การบัญชี
 • เลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การตลาด
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • แฟชั่นและสิ่งทอ
 • อาหารและโภชนาการ
 • ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 • คหกรรมเพื่ออการโรงแรม
 • การท่องเที่ยว
 • การโรงแรม
 • วิจิตรศิลป์
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ออกแบบ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การตลาด
 • ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
 • ธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง
 • การจัดการทั่วไป
 • การจัดการสำนักงาน
 • อาหารและโภชนาการ
 • บริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • การโรงแรมและบริการ
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-11. สืบค้นเมื่อ 2017-05-12.
 2. "สถานศึกษาในสังกัด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-04. สืบค้นเมื่อ 2017-05-12.
 3. "http://ivec.vec.go.th/" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-10. สืบค้นเมื่อ 2017-05-12. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help)