ตำบลห้วยแก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลห้วยแก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Huai Kae
คำขวัญ: 
ห้วยแกเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอชนบท
พื้นที่
 • ทั้งหมด53 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,893 คน
 • ความหนาแน่น111.18 คน/ตร.กม. (288.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40180
รหัสภูมิศาสตร์401804
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอชนบท
รหัส อปท.06401809
ที่อยู่ที่ทำการตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เว็บไซต์http://huaykae.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ห้วยแก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ห้วยแก [1] แรกเริ่มเป็นหมู่บ้านในการปกครองของตำบลบ้านแท่น ชื่อว่าบ้านราดนกเจ่า ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าหมู่ย้านนั้นอยู่ติดกับลำห้วย และมีต้นไม้ "ต้นแก" อยู่บริเวณนั้น จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า บ้านห้วแก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 251 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลบ้านแท่นออกมาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า "ตำบลห้วยแก"[2] เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้จัดตั้ง สภาตำบลห้วยแก[3]

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลห้วยแก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก[4]จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลห้วยแก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลห้วยแกแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่[5]

 • หมู่ที่ 1 บ้านโซ่ง
 • หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก
 • หมู่ที่ 3 บ้านทุ่มห้วย
 • หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าเหนือ
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าม้า
 • หมู่ที่ 6 บ้านดอนหัน
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองโน
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะแบง
 • หมู่ที่ 9 บ้านเหล่านาดี

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://huaykae.go.th/public/history/data/index/menu/22[ลิงก์เสีย] (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560.
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลเขตตำบลในท้องที่อำเภอ....อำเภอชนบท......PDF ราชกิจจานุเบกษา 85 (17):538-539. 20 กุมภาพันธ์ 2511.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):6. 24 สิงหาคม 2516
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):33. 25 ธันวาคม 2539
 5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลห้วยแก"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapoo1 (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560.