บุญบั้งไฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ประเพณีบุญบั้งไฟ)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


บุญบั้งไฟ
Yasothonrocketfloat01.JPG
ขบวนแห่บั้งไฟ
รายละเอียด
ชื่อเป็นทางการ บุญบั้งไฟ
ช่วงเวลา ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ของทุกปี (แล้วแต่พื้นที่) ยโสธร เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนพฤษภาคม, อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรก ของเดือนมิถุนายน, พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ทุกปี
สถานที่จัด ภาคอีสานและเหนือของไทย และ ลาว, อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พญาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ โดยทั้งนี้การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของ จังหวัดยโสธร ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์งานประเพณี เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทย และต่างประเทศ นับแต่ ปี 2523 ซึ่ง งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร จะจัดขึ้นในวันเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนพฤษภาคม ในทุกปี โดยทั้งนี้ ในงานที่จัดของจังหวัดยโสธร ยังมีความโดดเด่น ในวันก่อนแห่ มีการประกวดกองเชียร์ จำนวนมาก รวมทั้ง วันแห่บั้งไฟ จะมีขบวนบั้งไฟแบบโบราณ และการรำเซิ้งแบบโบราณ จาก ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่า การจัดงานบั้งไฟในอดีต และปัจจุบัน ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความโดดเด่น และเก่าแก่ มานาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ ที่มีการจัดงาน ในทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ในสัปดาห์แรก ของเดือนมิถุนายนในทุกปี ซึ่งเป็นงานที่มี บั้งไฟเอ้สวยงามขนาดใหญ่มากที่สุด (ลายศรีภูมิ หรือ ลายกรรไกรตัด) รวมทั้งขบวนรำสวยงามมากที่สุดของประเทศ , อำเภอพนมไพร ที่ มีการจัดงาน ในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี ตามรูปแบบประเพณีดั้งเดิม ตาม ฮีตสองสอง คองสิบสี่ โดยมีการจุดบั้งไฟถวาย มากที่สุดในประเทศ โดยในแต่ละปี จะมีบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน รวมกันกว่า 1,000 บั้ง

ทั้งนี้ จากข้อมูลในปัจจุบัน แหล่งที่มีช่างในการจัดทำ บั้งไฟเอ้ ตกแต่งสวยงามมากที่สุด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะ อำเภอเสลภูมิ, อำเภอธวัชบุรี, อำเภออาจสามารถ, อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอจตุรพักตร์พิมาน เป็นต้น, ส่วนค่ายบั้งไฟ ที่มีการทำบั้งไฟจุด พบได้จำนวนมาก ในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด, อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ เขตจังหวัดอื่น ๆ ทางอีสานเหนือ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วในพื้นที่ภาคเหนือ มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ โดยการสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรในเขตพื้นที่ ส่วนใหญ่ อพยพมาจาก เขตภาคอีสาน ในหลายสิบปีก่อนหน้า ส่วนภาคใต้ ยังสามารถพบการจัดงานบุญบั้งไฟ ในเขตอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นการละเล่นของชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาปักหลักทีนี่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยถือเป็นเพียงพื้นที่เดียวในภาคใต้ของไทย นอกจากภาคอีสานที่มีการเล่นประเพณีนี้[1]

ยังมีงานประเพณีบุญบั้งไฟในภาคกลางของไทยอีกที่หนึ่ง ในพื้นที่ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวร้อยละ 85 เป็นชาวอีสานที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้นำวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟที่ถือเป็นความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงทำให้ประเพณีบุญบั้งไฟใน อ.แม่เปิน เกิดขึ้น และได้อนุรักษ์ไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2532 จนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดประเพณีเป็นประจำในช่วงเดือน 6 หรือประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

และนอกจากนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ ก็มีการละเล่นประเพณีบุญบั้งไฟเช่นเดียวกัน โดยเป็นหนึ่งในประเพณีของล้านนา โดยมีความเชื่อคล้ายกับภาคอีสาน คือ เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและขอฝน[2]

ความเชื่อของชาวบ้านกับประเพณีบุญบั้งไฟ[แก้]

ชาวบ้านเชื่อว่ามีโลกมนุษย์ และโลกเทวดา มนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา การรำผีฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงออกทางด้านการนับถือเทวดา และเรียกเทวดาว่า “แถน” เมื่อถือว่ามีแถนก็ถือว่า ฝน ฟ้า ลม เป็นอิทธิพลของแถน หากทำให้แถนโปรดปราน มนุษย์ก็จะมีความสุข ดังนั้นจึงมีพิธีบูชาแถน การจุดบั้งไฟก็อาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงความเคารพหรือส่งสัญญาณความภักดีไปยังแถน ชาวอีสานจำนวนมากเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจากพญาแถน และมีนิทานปรัมปราเช่นนี้อยู่ทั่วไป แต่ความเชื่อนี้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอน นอกจากนี้ในวรรณกรรมอีสานยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือ เรื่องพญาคันคาก หรือคางคก พญาคันคากได้รบกับพญาแถนจนชนะแล้วให้พญาแถนบันดาลฝนลงมาตกยังโลกมนุษย์

ความหมายของบั้งไฟ
คำว่า “บั้งไฟ” ในภาษาถิ่นอีสานมักจะสับสนกับคำว่า “บ้องไฟ” แต่ที่ถูกนั้นควรเรียกว่า”บั้งไฟ”ดังที่ เจริญชัย ดงไพโรจน์ ได้อธิบายความแตกต่างของคำทั้งสองไว้ว่า บั้งหมายถึง สิ่งที่เป็นกระบอก เช่น บั้งทิง สำหรับใส่น้ำดื่ม หรือบั้งข้าวหลาม เป็นต้น

ส่วนคำว่า บ้อง หมายถึง สิ่งของใด ๆ ก็ได้ที่มี 2 ชิ้น มาสวมหรือประกอบเข้ากันได้ ส่วนนอกเรียกว่า บ้อง ส่วนในหรือสิ่งที่เอาไปสอดใสจะเป็นสิ่งใดก็ได้ เช่น บ้องมีด บ้องขวาน บ้องเสียม บ้องวัว บ้องควาย ดังนั้น คำว่า บั้งไฟ ในภาษาถิ่นอีสานจึงเรียกว่า บั้งไฟ ซึ่งหมายถึงดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง มีหางยาวเอาดินประสิวมาคั่วกับถ่านไม้ตำให้เข้ากันจนละเอียดเรียกว่า หมื่อ (ดินปืน) และเอาหมื่อนั้นใส่กระบอกไม้ไผ่ตำให้แน่นเจาะรูตอนท้ายของบั้งไฟ เอาไผ่ท่อนอื่นมัดติดกับกระบอกให้ใส่หมื่อโดยรอบ เอาไม้ไผ่ยาวลำหนึ่งมามัดประกบต่อออกไปเป็นหางยาว สำหรับใช้ถ่วงหัวให้สมดุลกัน เรียกว่า “บั้งไฟ” ในทัศนะของผู้วิจัย บั้งไฟ คือการนำเอากระบอกไม้ไผ่ เลาเหล็ก ท่อเอสลอน หรือเลาไม้อย่างใดอย่างหนึ่งมาบรรจุหมื่อ (ดินปืน) ตามอัตราส่วนที่ช่างกำหนดไว้แล้วประกอบท่อนหัวและท่อนหางเป็นรูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เพื่อนำไปจุดพุ่งขึ้นสู่อากาศ จะมีควันและเสียงดัง บั้งไฟมีหลายประเภท ตามจุดมุ่งหมายของประโยชน์ในการใช้สอย

ภูมิหลังประวัติศาตร์ บันทึกเกี่ยวกับ "บุญบั้งไฟ" ในประเทศไทย[แก้]

ภูมิปัญญาเทคโนโลยีสุดล้ำยุคนี้เป็นของชนเผ่าไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ บั้งไฟ เป็นจรวดโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเทคโนโลยีล้ำยุคของชนเผ่าไทที่คิดค้นขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปี ก่อนจะแยกย้ายมาเป็นเผ่าต่าง ๆ จุดมุ่งหมายในการทำบั้งไฟนั้น เพื่อใช้ในประเพณีขอฝน ซึ่งปรากฏจากหลักฐานการจุดบั้งไฟ เพื่อใช้ในประเพณีขอฝนของชนเผ่าไท มีหลักฐานปรากฏการจุดบั้งไฟขอฝนในเผ่าไทลื้อ ไท-ยวน ไทพวน ไทอีสาน ไทดำ ไทแดง ไทครั้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย

ประเพณีการจุดบั้งไฟของชาวไทลื้อแห่งอาณาจักรสิบสองปันนาว่า ชาวไทลื้อมีภูมิลำเนาดั้งเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ โดยพบหลักฐานว่า ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เจ้า ไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี ดังนั้น การจุดบั้งไฟจึงเป็นภูมิปัญญาก่อนประวัติศาสตร์ของชาวไทลื้อแห่งอาณาจักรสิบสองปันนา ในมณฑลยูนนาน ก่อนที่จะอพยพมาอยู่ในประเทศไทย

ชาวไทลื้อจะนิยมเรียกบั้งไฟว่า **บอกไฟขึ้น** วัตถุประสงค์ในการจุดบอกไฟขึ้น (ฟ้า) เพื่อบูชาพระอินทร์ หรือพระยาแถน ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนั้น ชาวไทลื้อยังจุดบอกไฟดอก (ดอกไม้ไฟ) ในงานบุญ เช่น งานฉลองที่วัด งานเทศน์มหาชาติ งานผ้าป่า กฐิน จุลกฐิน ฯลฯ

ส่วนประเพณีการจุดบอกไฟของไท-ยวนแห่งอาณาจักรล้านนา อาจารย์อรไทเล่าว่า ชาวไท-ยวน เป็นชนเผ่าไทเมืองหรือไทมุง ที่อพยพมาจากอาณาจักรไทเดิม ในมณฑลยูนนานไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ได้ก่อตั้งอาณาจักรโยนกนครขึ้นบริเวณลุ่มน้ำโขง ดังนั้น การจุดบอกไฟจึงเป็นประเพณีโบราณของชนเผ่าไท-ยวนมาตั้งแต่อาณาจักรไทเมืองไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ก่อนที่จะอพยพมาตั้งอาณาจักรโยนกนคร เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน ชาวไท-ยวนจะเรียกว่า บอกไฟขึ้น เช่นเดียวกับไทลื้อ และเมื่อทำบอกไฟแล้วจะนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่วัดเรียกว่า การประเคนบั้งไฟ อีกทั้งจะมีการแต่งเพลงที่ใช้เซิ้งบอกไฟ และมีการแห่เซิ้งบอกไฟไปที่ก้าง (ค้าง) บอกไฟ ที่ทำเป็นเสาสูงใช้ไม้ตีเป็นบันไดสูงขึ้นไป เพื่อติดตั้งบอกไฟให้สูงเวลาจุดจะได้ส่งให้บอกไฟขึ้นสูงยิ่งขึ้น ปัจจุบันชาวไท-ยวน ที่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ยังคงสืบทอดการจุดบอกไฟนี้ประเพณีเช่นเดิม

ส่วนประเพณีบุญบั้งไฟของชาวไทถิ่นอีสานแห่งอาณาจักรล้านช้างนี้ ชาวไทถิ่นอีสาน เป็นชนเผ่าไทลาวมีประวัติความเป็นมาที่เก่าที่สุด "เตอร์เรียน เดอ ลาคูเปอรี" ศาสตราจารย์ชาวอังกฤษ ประจำมหาวิทยาลัยลอนดอน ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์ของอินโดจีนระบุว่า ชนเผ่าไทมีภูมิลำเนาดั้งเดิมอยู่ตอนกลางของประเทศจีน ระหว่างแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีเกียง บริเวณหุบเขาระหว่างแคว้นเสฉวนกับแคว้นเชนซี (เซียมไซ) โดยพบหลักฐานการกล่าวถึงอาณาจักรไทเมืองของชนชาติอ้ายลาว มาตั้งแต่ 4,200 ปีมาแล้ว ซึ่งชนชาติอ้ายลาวเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศจีน ก่อนที่พวกจีนฮั่นจะอพยพมาจากทางเหนือ

ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟดั้งเดิมของชนเผ่าอ้ายลาว ก่อนที่จะอพยพลงมาตั้งอาณาจักรล้านช้างบนฝั่งแม่น้ำโขงนั้น ชาวอีสานมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ตำนานพระยาคันคาก ตำนานท้าวผาแดง นางไอ่ เป็นต้น ประเพณีจุดบั้งไฟจะทำในเดือนหก ถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวอีสานจะจุดบั้งไฟเพื่อบูชาและส่งสัญญาณเตือนพระยาแถนหรือวัสสการเทวดา (เทวดาแห่งฝน) ผู้ชอบการบูชาด้วยไฟ เพื่อดลบันดาลให้ฝนตกเพื่อมีน้ำฝนในการทำนาทำไร่

ในส่วนของชาวไทพวนแห่งอาณาจักรล้านช้างก็มีประเพณีจุดบั้งไฟเช่นเดียวกัน ซึ่งชาวไทพวนเป็นกลุ่มคนไทที่อพยพมาจากเมืองพวนทางตอนใต้ของหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว มาตั้งแต่ พ.ศ. 2370 ในสมัยรัชกาลที่ 3 มาตั้งถิ่นฐานอยู่หลายจังหวัด ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การจุดบั้งไฟ คือ ที่บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชาวไทพวนจะจุดบั้งไฟในวันวิสาขบูชาของทุกปี เพื่อบูชาพระยาแถนขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล หรือเป็นการบอกพระภูมิที่นาว่าถึงเวลาทำนาทำไร่แล้ว

นอกจากนี้ชาวผู้ไทแห่งอาณาจักรสิบสองเจ้าไท ซึ่งเมื่อก่อนมีภูมิลำเนาก่อนประวัติศาสตร์อยู่ที่เมืองแถง (เมืองน้ำน้อยอ้อยหนู) แคว้นสิบสองเจ้าไท ภายหลังเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูแห้งแล้ง จึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองวังในเขตเวียงจันทน์ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ฝ่ายไทยปราบปรามได้ จึงได้กวาดต้อนชาวเวียงจันทน์รวมทั้งชาวผู้ไทยมาอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขง ในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี และกาฬสินธุ์

ประเพณีบุญบั้งไฟก่อนประวัติศาสตร์ของชาวผู้ไท มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่เมืองแถง แคว้นสิบสองเจ้าไท ซึ่งปรากฏหลักฐานในตำนานเรื่องท้าวผาแดง นางไอ่ มาตั้งแต่โบราณ จุดประสงค์ของประเพณีบุญบั้งไฟนั้นนอกจากจะเป็นพิธีกรรมบูชาพระยาแถนเพื่อขอฝนแล้ว ยังเป็นการบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ซึ่งจะทำกันในเดือนหก เพื่อขอฝนให้ตกลงมาทันการเพาะปลูกข้าวกล้า[3]

ส่วนประกอบของบั้งไฟ[แก้]

 1. เลาบั้งไฟ เลาบั้งไฟคือส่วนประกอบที่ทำหน้าที่บรรจุดินปืน มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมยาว มีความยาวประมาณ 1.5 - 7 เมตร ทำด้วยลำไม้ไผ่แล้วใช้ริ้วไม้ไผ่ (ตอก) ปิดเป็นเกลียวเชือกพันรอบเลาบั้งไฟอีกครั้งหนึ่งให้แน่น และใช้ดินปืนที่ชาวบ้านเรียกว่า"หมื่อ" อัดให้แน่นลงไปในเลาบั้งไฟ ด้วยวิธีใช้สากตำแล้วเจาะรูสายชนวน เสร็จแล้วนำเลาบั้งไฟ ไปมัดเข้ากับส่วนหางบั้งไฟ ในสมัยต่อมานิยมนำวัสดุอื่นมาใช้เป็นเลาบั้งไฟแทนไม้ไผ่ ได้แก่ ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก เป็นต้น เรียกว่าเลาเหล็กซึ่งสามารถอัดดินปืนได้แน่นและมีประสิทธิภาพในการยิงได้สูงกว่า
 2. หางบั้งไฟ หางบั้งไฟถือเป็นส่วนสำคัญทำหน้าที่คล้ายหางเสือ ของเรือคือสร้างความสมดุลให้กับบั้งไฟคอยบังคับทิศทางบั้งไฟให้ยิงขึ้นไปในทิศทางตรงและสูง บั้งไฟแบบเดิมนั้น ทำจากไม้ไผ่ทั้งลำ ต่อมาพัฒนาเป็นหางท่อนเหล็กและหางท่อนไม้ไผ่ติดกันหางท่อนเหล็กมีลักษณะเป็นท่อนกลม ทรงกระบอกมีความยาวประมาณ 8-12 เมตร ทำหน้าที่เป็นคานงัดยกลำตัวบั้งไฟชูโด่งชี้เอียงไปข้างหน้าทำมุมประมาณ 30-40 องศากับพื้นดิน โดยบั้งไฟจะยื่นไปข้างหน้ายาวประมาณ 7-8 เมตร ปลายหางด้านหนึ่งตั้งอยู่บนฐานที่ตั้งบั้งไฟ
 3. ลูกบั้งไฟ เป็นลำไม้ไผ่ที่นำมาประกอบเลาบั้งไฟโดยมัดรอบลำบั้งไฟ บั้งไฟลำหนึ่งจะประกอบด้วยลูกบั้งไฟประมาณ 8-15 ลูก ขึ้นอยู่กับขนาดของบั้งไฟ เดิมลูกบั้งไฟมีแปดลูกมีชื่อเรียกเรียงตามลำดับคู่ขนาดใหญ่ไปหาคู่ที่มีขนาดเล็กกว่าได้แก่ ลูกโอ้ ลูกกลาง ลูกนางและลูกก้อย ลูกบั้งไฟช่วยให้รูปทรงของบั้งไฟกลมเรียวสวยงาม นอกจากนี้ลูกบั้งไฟยังเป็นพื้นผิวรองรับการเอ้หรือการตกแต่งลวดลายปะติดกระดาษ ( โดยที่นิยมทั่วไป คือ ลายสับ ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวที่มีการกำหนดมาตรฐาน ลายกรรไกรตัด ในประเทศไทย คือ "ลายศรีภูมิ" พบมีการทำในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด )
บั้งไฟ ลายศรีภูมิ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลวดลายบั้งไฟ กรรไกรตัด หรือ ลายศรีภูมิ ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว โดย จุดเด่น คือ หากลากลวดลายตามเส้นแล้ว จะพบว่า เส้นไม่ขาดจากกัน ทั้งนี้ "ลายศรีภูมิ" เป็นลายเอกลักษณ์ของงานประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ขบวนรำเซิ้งบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟลายศรีภูมิ อำเภอสุวรรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ขบวนฟ้อน เซิ้งบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
พญาแถน หนึ่งใน องค์ประกอบ สำคัญ ของขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ชุดไทยอีสานประยุกต์ สาวงามผู้ถือป้าย ในขบวนแห่ คณะลูกหลานเมืองศรีภูมิ งานประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภูมิปัจจุบัน การจัดงาน "บั้งไฟลายศรีภูมิ" ของชาวสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่อง “พญาคัน-คาก, ผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ โดยการจัดงานบั้งไฟในอดีต และปัจจุบัน ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความโดดเด่น และเก่าแก่ มานาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ ที่มีการจัดงาน ในทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ในสัปดาห์แรก ของเดือนมิถุนายนในทุกปี ซึ่งเป็นงานที่มี บั้งไฟเอ้สวยงามขนาดใหญ่มากที่สุดในประเทศ ระหว่าง 16 – 20 บั้ง ซึ่งทั้งหมดประดับตัวบั้งไฟด้วยลายศรีภูมิ หรือ ลายกรรไกรตัด รวมทั้งขบวนรำสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งด้วย บั้งไฟ กับ การตกแต่งประดับ (เอ้) บั้งไฟ : “เอ้” เป็นคำภาษาถิ่นอีสาน หมายถึงปการประดับตกแต่ง การเอ้บั้งไฟ จึงหมายถึง การประดับตกแต่งบั้งไฟในส่วนหัว ลำตัว หาง และฐานที่ตั้งบั้งไฟ ที่เป็นบุษบกราชรถ โดยการใช้วัสดุ ลวดลาย เทคนิควิธีต่าง ๆ มาจัดเป็นองค์ประกอบ ให้บั้งไฟมีความสวยงามและวิจิตรพิสดาร “บั้งไฟ” หมายถึง บั้งไฟที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ “เอ้” โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะสร้างด้วยวัสดุ ที่เป็นไม้ไผ่ พลาสติก สังกะสี หรือวัสดุอย่างอื่น หลังจากนั้นจะประดับตกแต่งด้วยลวดลายให้สวยงาม เพื่อส่งเข้าประกวดความสวยงาม ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเภทบั้งไฟตกแต่งสวยงาม ซึ่งในปัจจุบัน มีทั้งประเภท บั้งไฟโบราณ (ใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเป็นฐานแบกรับตกแต่งบั้งไฟ) และ บั้งไฟสวยงามขนาดใหญ่ ( รถบรรทุกเป็นพาหนะ แบกรับบุษบกราชรถ ขนาดใหญ่ ความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร ) การเอ้บั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ตัวบั้งไฟ และเครื่องล่าง ตกแต่งประดับฐาน รับตัวบั้งไฟ นั้น จะใช้สีเม็ดมะขามและสีเงิน ตัดสีทอง , บ้านเชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตกแต่งบั้งไฟด้วยสีเหลือง แดง โดยการเอ้ กระดาษมาตกแต่งบั้งไฟ จะใช้เทคนิค “การสับลาย” เรียก “สับลายบั้งไฟ” โดยมีอุปกรณ์ สิ่ว ค้อน เป็นหลัก และ ลวดลายที่สับ ในการเอ้ ประดับนั้น ได้รับอิทธิพลของลวดลายไทย ในแถบภาคกลางแทบทั้งสิ้น ( อำคา แสงงาม : 2535 ) ชาวอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มชนชาติ ไทย – ลาว สืบทอด ภาษา คติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียบประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมกับชนชาติไทย – ลาว ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะ เมืองสุวรรณภูมิเอง ในสมัยแรกตั้ง ในปี 2315 หรือ ก่อนหน้า ในสมัยที่เรียกว่า “เมืองท่งศรีภูมิ” ในระหว่าง ปี 2256 ถึง 2315 นั้น ก็เป็นกลุ่มชาวเมืองที่อพยพมาจาก เวียงจันทน์ และจำปาศักดิ์ โดยเฉพาะเจ้าแก้วบูฮม หรือ จารย์แก้ว หรือ เจ้าแก้วมงคล ( พ.ศ. 2184 – พ.ศ. 2268 ) เจ้าเมืองท่งศรีภูมิคนแรก และ เป็นปู่ของ เจ้าเมืองสุวรรณภูมิคนแรกด้วยนั้น มีบรรดาศักดิ์ เป็นโอรสของเจ้าศรีวิชัยและธิดาของเจ้าผู้ครองนครน่าน (เชื้อสายเดียวกับ เจ้าผู้ครองนครน่าน “เจ้าองค์หล่อ หน่อคำ”), เป็นพระนัดดาของเจ้ามหาอุปราชศรีวรมงคล, เป็นพระราชปนัดดาของสมเด็จพระเจ้าศรีวรวงษาธิราช(พระมหาอุปราชวรวังโส) ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งนครเวียงจันทน์ศรีสัตนาคนหุต โดยทั้งนี้เจ้าแก้วบูฮม มีบุตร ธิดา 2 คน ได้แก่

(1) ท้าวมืดดำดล หรือท้าวมืด (ปรากฏในพงศาวดารว่าเหตุที่ชื่อท้าวมืดเพราะเวลาคลอดนั้นเป็นเวลาสุริยุปราคามืดมิดไปทั่วเมือง) ภายหลังต่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองท่งศรีภูมิ คนที่ 2

(2) ท้าวสุทนต์มณี หรือท้าวทนต์ (ปรากฏในพงศาวดารว่าเหตุที่ชื่อท้าวสุทนต์มณี เพราะเวลาตั้งครรภ์บิดาฝันว่าฟันของตนได้เกิดเป็นแก้วมณีขึ้น) ต่อมาภายหลัง ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองท่งศรีภูมิ คนที่ 3 และต่อมา ใน ปี 2318 ได้เป็นพระขัติยวงษา (ทนต์) เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก

ด้วยชาวเมืองท่งศรีภูมิ หรือชาวเมืองสุวรรณภูมิ เดิมนั้น สืบเชื่อสายจาก ชาวลาว ล้านช้าง และมีการรับอิทธิพล ของความเชื่อ และแนวคิด เรื่อง ตำนานพระยาแถน และ ผาแดง นางไอ่ มามีอิทธิพล ในการดำเนินชีวิต และเกิดขนบธรรมเนียมที่เป็นประเพณี ที่ขอฟ้าฝน ให้ตกต้องตามฤดูกาล โดย จะเห็นได้จาก ทำเลที่ตั้งของเมืองท่งศรีภูมิ หรือ แม้นแต่เมืองสุวรรณภูมิ ในปัจจุบัน นั้น ตั้งอยู่บริเวณลำน้ำเสียว และลุ่มน้ำเสียว โดยรอบ ขอบเขตของทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่ง เป็นเขตพื้นที่ที่มีอากาศร้อนแห้งแล้ง มาแต่เดิม การเกิดขนบธรรมเนียม พิธีกรรม ที่สอดคล้องกับแนวคิดความเชื่อ ทั้งในพุทธศาสนา และพราหมณ์ดังกล่าว จึงเกิดขึ้นในรูปแบบของงานประเพณีบุญบั้งไฟ ด้วยการจุดบั้งไฟถวายพระยาแถน และถวายเป็นพุทธบูชา พระเกตุแก้วจุฬามณี ตามความเชื่อและศรัทธาของคนเมืองศรีภูมิ (สุวรรณภูมิ) โดย สุทิน สนองผัน ได้ให้ทัศนคติต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่า การก่อเกิดของเมืองลาว สมัย เจ้าแก้วมงคล เป็นการรับรูปแบบฮีตคอง ของ คนลาวล้านช้างจากกรุงเวียงจันทน์ หลังจากนั้น ได้เชิดชูวัฒนธรรมลาวขึ้น จนวัฒนธรรมลาวฝั่งแน่น ในคนทุกกลุ่มในลุ่มน้ำชีตอนกลาง มาจนถึงปัจจุบัน ( สุทิน สนองผัน. 2534 : 30 – 32 ) ดังปรากฏว่า ชาวสุวรรณภูมิ ได้ทำบุญประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ มิได้ขาด ในรอบปี ทั้ง 12 เดือน โดย หนึ่งในนั้นคือ บุญเดือนหก คือ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่ชาวเมืองศรีภูมิปฏิบัติสืบต่อเนื่อง นับแต่ยุคเมืองท่งศรีภูมิ จวบจนปัจจุบัน กว่า 300 ปี จากการศึกษาวิจัย ของ ดร.อำคา แสงงาม ปราชญ์แห่งท้องทุ่งกุลา เรื่องการตกแต่งบั้งไฟของชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ในปี 2535 นั้น ได้ให้ข้อสังเกตในเบื้องต้นว่า การ “เอ้บั้งไฟ” ของชาวสุวรรณภูมิ มีลักษณะที่เป็นแบบแผนเฉพาะถิ่น ในด้านการใช้วัสดุ วิธีการสร้าง รูปทรงวิธีการการเอ้ การใช้สีจากกระดาษ เอ้ตัวบั้งไฟ ประการที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้ “การเอ้บั้งไฟ” ของสุวรรณภูมิ แตกต่างจากที่อื่นโดยชัดเจน คือ ลวดลายที่นำไปใช้ประดับตกแต่งนั้น จะเป็น ลวดลายที่เกิดจากการใช้ เทคนิคการตัดกรรไกรด้วยกระดาษ เท่านั้น (เรียก “ลายตัด”) ซึ่ง แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิง โดยลวดลาย มีพัฒนาการ โดยช่างในท้องถิ่น และมีการพัฒนาลวดลาย ไม่น้อยกว่า 100 ปี ( อำคา แสงงาม, 2557 : 99 – 130 ) ในอีกประการหนึ่ง ของเอกลักษณ์การตกแต่งเอ้บั้งไฟ ของชาวสุวรรณภูมิ คือ รูปเศียรนาค ที่ใช้เอ้ ส่วนหัวบั้งไฟ โดย เสมือนเป็นการระลึกถึง ท้าวสุวรรณภังคี ซึ่งเป็นพญานาค ตามตำนานผาแดง นางไอ่ และ เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับ พุทธประวัติพระยานาคมุจรินทร์ ด้วยนั้น “ส่วนหัวนาค” จะเหมือนกันกับ นาคในช่อฟ้า คือ คอยาว มีเต้า มีหน้าอก และมีปีกยื่นออกไปทั้งสองข้าง จากข้อสังเกตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของการ เอ้บั้งไฟที่สุวรรณภูมิที่มีแบบแผนทางศิลปะที่เป็นแบบท้องถิ่นนิยม ซึ่งมีคุณค่าควรแก่การศึกษา และอนุรักษ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้รับชมอย่างยิ่ง สกุลช่างเอ้บั้งไฟพื้นบ้าน ของชาวสุวรรณภูมิ ได้สืบทอดคติในการเอ้บั้งไฟแบบดั้งเดิมจากชาวอีสานโบราณ และยังได้นำรูปแบบการเอ้บั้งไฟที่พบเห็นและยอมรับว่าดีงามมาประยุกต์ผสมผสานเข้าไว้ในการเอ้บั้งไฟของตนโดยเฉพาะการสอดใส่คตินิยมเฉพาะถิ่นเข้าไปในการเอ้บั้งไฟ จนเป็นที่ยอมรับกันในสังคมวงกว้าง เกิดเป็นขนบนิยมที่มีรูปแบบความสวยงามเฉพาะถิ่น เป็นที่น่าสนใจต่อผู้พบเห็น ซึ่งสอดคล้องกับ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ( 2535 : 29 ) กล่าวไว้ว่า ช่างสกุลพื้นบ้านจะมีความประทับใจและยอมรับเอาอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ในสิ่งที่ตนพบเห็นนำเข้าไปไว้ในผลงาน พร้อมกับสอดใส่สิ่งที่เป็นขนบนิยมท้องถิ่นและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตน เข้าไว้ในงานศิลปกรรมที่ตนเองสร้างขึ้น โดยการ “เอ้บั้งไฟ” ของชาวสุวรรณภูมิ นั้น ได้มีพัฒนาการเริ่มต้นและมีการสืบค้นบันทึกไว้ นับตั้งแต่ พ่อใหญ่สมัยลี สร้อยศิลา ( พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2515 ) มีการบันทึกเอาไว้ โดย พ่อใหญ่สมัยลี นั้น ท่านได้ร่ำเรียนมาจาก ครูอาจารย์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดบ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็น ระบบมณฑลเทศาภิบาล และได้มีการพัฒนาและถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ และพัฒนาเป็นรูปแบบที่ชัดเจน และมีการกำหนดเป็น มาตรฐานขององค์ประกอบบั้งไฟขึ้น ในปี 2513 เรียก “บั้งไฟลายศรีภูมิ”เพื่อเป็นการระลึกถึง บรรพบุรุษ ที่ร่วมก่อสร้างบ้านแปงเมือง ในยุคแรกของเมืองสุวรรณภูมิ และเดิม คือ เมืองท่งศรีภูมิ ( พ.ศ. 2256 – พ.ศ. 2315 ) นั้นเอง

องค์ประกอบการตกแต่งบั้งไฟ หรือ การเอ้บั้งไฟ[แก้]

การเอ้บั้งไฟ เอ้ ในภาษาลาวหรือ ภาษถิ่นอีสาน นั้น แปลว่า ตกแต่ง ประดับ ให้สวยงาม โดย นอกจากใช้กับการตกแต่งรถบั้งไฟสวยงาม หรือ ตัวบั้งไฟให้สวยงามแล้ว ยังใช้รวมถึง กับ นางรำในขบวนฟ้อน เช่น "นางเอ้" หมายถึง นางรำ หรือ ช่างฟ้อน ที่หน้าตาสวย โดดเด่น หรือ รำสวยงาม เอาไว้ ประดับ ขบวน หรือรำในแถวหน้าของขบวนฟ้อน เป็นต้น โดยปกติ การเอ้บั้งไฟ ในสมัยก่อน ในแต่ละชุมชน จะมีการตกแต่ง บั้งไฟ และการตกแต่งเครื่องประกอบ ในรถที่ใช้แห่บั้งไฟ (เกวียน) หรือ รถยนต์ในปัจจุบัน เรียกว่า "เครื่องล่าง" โดยเครื่องล่าง หมายถึง ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ ที่นอกเหนือ จาก ตัวบั้งไฟ โดย ในชุมชน คุ้มวัด ใน เขต เทศบาลเมืองยโสธร มีการจัดทำและตกแต่งบั้งไฟเอ้ ของชุมชน (ในราว 30 ปีก่อน) และ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่นิยมตกแต่งบั้งไฟ และเครื่องล่าง ด้วยลายกรรไกรตัด (มากกว่า 200 ปี) ซึ่งมีคุ้มวัดและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (เมืองศรีภูมิ) มีบั้งไฟของตนเองในแต่ละชุมชน นอกจากนี้ ยังพบว่า ในหลายหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดทำบั้งไฟเอ้ ตกแต่งสวยงาม ในแต่ละชุมชน มาแต่ยุคก่อนที่ จะมีการประชาสัมพันธ์ ให้งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดและโปรโมทโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2523 ซึ่งในปัจจุบัน หลังปี 2530 เป็นต้นมา พบว่า การทำบั้งไฟเอ้ตกแต่งสวยงาม เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยระยะหลัง ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ไม่มีการทำบั้งไฟเอ้หรือการตกแต่งบั้งไฟโดยคนในชุมชนแล้ว แต่นอกเขตพื้นที่ ในอำเภอของจังหวัดยโสธร ยังคงมีการจัดทำและตกแต่งเอ้บั้งไฟ อาทิ อำเภอทรายมูล และอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยเป็นบั้งไฟเอ้ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ส่วนที่อำเภอสุวรรณภูมิ พบว่า ยังคงมีการจัดทำและตกแต่งบั้งไฟ โดยคนในชุมชน และช่างในพื้นที่เรียกว่า "บั้งไฟลายศรีภูมิ" ส่วนบั้งไฟเอ้ขนาดใหญ่ และเครื่องล่าง (ตัวรถบั้งไฟ) ที่มีขนาดใหญ่ และสวยงามนั้น พบว่า มีการทำและพัฒนาต่อเนื่อง ในหมู่บ้าน โดยช่างพื้นบ้าน โดยเฉพาะ อ.ครุฑ ภูมิแสนโคตร บ้านทรายขาว ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในพื้นที่จังหวัดยโสธร, อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และในเขตภาคอีสาน ต่อเนื่อง และ อ.เลื่อน สามาลา ช่างบั้งไฟตกแต่งสวยงาม แห่ง บ้านแคน ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีบั้งไฟสวยงาม ได้รางวัลชนะเลิศ ทั้งในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งเขตพื้นที่อื่น ๆ ในภาคอีสาน และภาคกลางด้วย โดยทั้งนี้ ช่างที่จัดทำบั้งไฟและตกแต่งบั้งไฟสวยงาม ในรูปแบบเอกลักษณ์ ลายกรรไกรตัด หรือ "ลายศรีภูมิ" นั้น ที่มีชื่อเสียงและเป็น ปราชญ์แห่งท้องทุ่งกุลา คือ อ.เลียบ แจ้งสนาม ภูมิลำเนา บ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ปัจจุบัน พำนักในเขต อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยรายละเอียดของบั้งไฟและการตกแต่งบั้งไฟลายสับ หรือ ทั่วไป รวมทั้งเครื่องล่าง จะประกอบด้วย

ลายบั้งไฟ : ใช้ลายศิลปไทย คือ ลายกนก อันเป็นลายพื้นฐานในการลับลายบั้งไฟ โดยช่างจะนิยมใช้กระดาษดังโกทองด้านเป็นพื้นและสีเม็ดมะขามเป็นตัวสับลาย (ยกเว้น ลายศรีภูมิ ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็น ลายกรรไกรตัด และนิยมใช้สีแดงเลือกนก ตัด สีเหลืองทอง) เพื่อให้ลายเด่นชัดในการตกแต่งเพื่อให้ความสวยงาม

1. ตัวบั้งไฟ : มีลูกโอ้จะใช้ลายประจำยาม ลายหน้าเทพพนม ลายหน้ากาล ลูกเอ้ใช้ลายประจำยาม ก้ามปูเปลว และลายหน้ากระดาน ฯลฯ

2. กรวยเชิง : เป็นลวดลายไทยที่เขียนอยู่เชิงยาบที่ประดับพริ้วลงมาจากช่วงตัวบั้งไฟ

3. ยาบ : เป็นผ้าประดับใต้เลาบั้งไฟ จะสับลายใดขึ้นอยู่กับช่างบั้งไฟนั้น เช่น ลายก้านขูดลายก้าน ดอกใบเทศ

4. ตัวพระนาง : เป็นรูปลักษณ์สื่อถึงผาแดงนางไอ่ หรือตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ พระลักษณ์ พระราม เป็นต้น

5. กระรอกเผือก : ท้าวพังคี แปลงร่างมาเพื่อให้นางไอ่หลงใหล

6. ปล้องคาด : ลายรักร้อย ลายลูกพัดใบเทศ ลายลูกพัดขอสร้อย เป็นต้น

7. เกริน : เป็นส่วนที่ยื่นออกสองข้างของบุษบก เป็นรูปรอนเบ็ดลายกนก สำหรับตั้งฉัตรท้ายเกริน ราชรถประดับส่วนท้ายของหางบั้งไฟ

8. บุษบก : เป็นองค์ประกอบไว้บนราชรถ เพื่อสมมุติให้เป็นปราสาทผาแดงนางไอ่

9. ต้างบั้งไฟ : ลายกระจังปฏิญาณ ลายก้านขด ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

10. ลายประกอบตกแต่งอื่น ๆ : ลายกระจังตั้ง กระจังรวน กระจังตาอ้อย ลายน่องสิงห์ บัวร่วน กลีบขนุน

องค์ประกอบ บั้งไฟลายศรีภูมิ[แก้]

ส่วนการตกแต่งและองค์ประกอบของบั้งไฟลายศรีภูมิ ที่นิยมและจัดเป็นงานเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างเพิ่มเติม ออกไป โดยคุณลักษณะพิเศษของลายกรรไกรตัด นั้น พบว่า การตัดกระดาษนั้น เส้นลวดลาย ทุกเส้น จะไม่มีการขาดออกจากกัน สามารถลากเส้นบรรจกันได้ทั้งหมด และการจัดกระดาษนั้น จะไม่มีการร่างลวดลายเอาไว้ก่อน ทั้งนี้ '"บั้งไฟลายศรีภูมิ"' มีองค์ประกอบหลัก 8 ประการ ได้แก่

 1. ลายลูก ใช้ลายกรรไกร กระดาษจังโกสีแดง พื้นใช้กระดาษขัดมันสีเหลือง
 2. ลายปลอก ใช้ลายประจำยามประดิษฐ์ พื้นใช้กระดาษขัดมันสีเหลือง มีการประดิษฐ์ลวดลายแข่วหมา (ฟันสุนัข) สลับสีดำ แดง เหลือง เป็นเส้นขนาดเล็ก ประดับกับลายประจำยาม
 3. ประดิษฐ์ลายแส้" หรือ แส้พระอินทร์ เป็นเส้นเล็ก ๆ พับด้วยกระดาษขัดมันสีดำ สลับเหลืองสอดอยู่ระหว่างลูกบั้งไฟ
 4. อกนาค ใช้ไม้แกะสลักมีขนาดใหญ่เต็มหัวบั้งไฟ ลงสีสันเป็นเกล็ดนาค ด้วยสีเหลือง ส้ม แดง และดำ
 5. หัวนาค ใช้ไม้แกะสลัก เป็น พญานาค ประกอบลายกนก สีเหลือง ส้ม แดง และ ดำ ปากนาค ขยับขึ้นลง พร้อมประดิษฐ์ให้สามารถพ่นน้ำได้
 6. แผงนาค ใช้ไม้ลงสีสัน เป็นเกล็ดนาค ด้วยสีเหลือง ส้ม แดง และดำ
 7. หางนาค เป็นลายกนก ลงสีสันสลับกันกับแผงนาค และหัวนาค อย่างลงตัว
 8. ประดิษฐ์ลายยาบ หรือ ยาบบั้งไฟ ด้วยการหนีบกระดาษเป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายกนก ลานประจำยาม ลายพู่ ลายเฟื่อง ลายแข่วหมา (ฟันสุนัข) ตัวลายใช้กระดาษจังโกสีแดง พื้นลายใช้กระดาษขัดมันสีเหลืองสลับกับลายเส้นแข่วหมา (ฟันสุนัข) ได้อย่างลงตัว

ประเภทของบั้งไฟ[แก้]

 1. บั้งไฟโหวด บั้งไฟโบดหรือโหวดเป็นบั้งไฟขนาดเล็กตัวกระบอกจะยาวขึ้น ประมาณ 4-10 นิ้ว บรรจุหมื่อหนักประมาณ 1 ส่วน 8 ถึง 1 ส่วน 2 กิโลกรัม ใช้หางยาวประมาณ 1-4 เมตร มีกระบอกไม้ไผ่เล็ก ๆ มัดวางรอบตัวบั้งไฟ นิยมทำประกอบกันในบั้งไฟใหญ่ (บั้งไฟหมื่น, บั้งไฟแสน) ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมทำ เพราะไม่มีช่าง
 2. บั้งไฟม้า บั้งไฟชนิดนี้เป็นบั้งไฟขนาดเล็กจุดไปตามทิศทางที่กำหนดใช้เส้นลวดเป็นวิถีตรึงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ ลักษณะทั่วไปเป็นบั้งไฟที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ 1 ปล้อง ขนาดแล้วแต่ต้องการ โดยทั่วไปเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ 1 ฟุตทางภาคกลางและภาคอีสานเรียกว่า “ลูกหนู” คล้ายม้าที่กำลังวิ่ง ถ้าติดรูปอะไรก็เรียกชื่อไปตามนั้น เป็นคนขี่ม้า รูปวัว แล้วแต่จะทำรูปอะไร บางครั้งภาคเหนือเรียกว่า บอกไฟยิง
 3. บั้งไฟช้าง บั้งไฟชนิดนี้ไม่มีหาง มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากระโพกหรือตะโพก เวลาจุดไม่ต้องการให้พุ่งขึ้นไปแต่ต้องการมีเสียงร้องคล้ายกับช้างร้อง วิธีทำบั้งไฟให้ใช้กระบอกไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยาวเพียงป้องเดียวให้มีข้อปิดทั้ง 2 ด้าน ทุบไม้ไผ่ให้แตกเล็กน้อย เจาะรู เพื่อบรรจุหมื่อแล้วต่อชนวนเข้ารูแท่งหมื่อทำจากหมื่อถ่าน 3-4 อัดลงในไม้ไผ่ขนาดเล็กให้แน่น แล้วผ่าเอาแท่งหมื่อออกมาคล้ายข้าวหลาม ให้ได้แท่งประมาณ 3 นิ้ว การจุดนั้นนิยมต่อพ่วงชนวนบั้งไฟใหญ่ เวลาจุดชนวนผ่าจะเกิดเสียงดังเหมือนเสียงช้างร้อง นิยมวางต่อกันเป็นช่วง ๆ กระบอก ถ้าต้องการจะให้มีเสียงดังอย่างไรก็จะมีเทคนิคในการทำให้เกิดเสียงนั้น ๆ
 4. บั้งไฟแสน บั้งไฟชนิดนี้เป็นบั้งไฟขนาดใหญ่ที่สุด บรรจุดินปืนหนัก 120 กิโลกรัมขึ้นไป บั้งไฟขนาดนี้ทำยากที่สุดจะต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ เพราะบั้งไฟขนาดนี้หากแตกแล้วจะเป็นอันตรายมาก เพราะฉะนั้นก่อนทำบั้งไฟจะต้องมีพิธีกรรมบวงสรวงให้ถูกต้องตามหลักการทำบั้งไฟแสนเสียก่อนจึงจะลงมือทำ เมื่อตกบั้งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการตกแต่งประดับประดาบั้งไฟ
 5. บั้งไฟตะไล บั้งไฟชนิดนี้ก็คือบั้งไฟจินายขนาดใหญ่นั่นเอง มีความยาวประมาณ 9-12 นิ้ว รูปร่างกลมมีไม้บาง ๆ แบน ๆ เป็นวงกลมครอบหัวท้ายบั้งไฟเมื่อพุ่งขึ้นสู่ฟ้าไปโดยทางขวาง
 6. บั้งไฟตื้อ บั้งไฟตื้อหรือบั้งไฟกระแตนั่งตอ เป็นบั้งไฟขนาดเล็กมีหางสั้น วิธีทำ ตัดกระบอกไม้ไผ่ขนาด 1 นิ้วครึ่งยาวประมาณ 3 นิ้ว อัดหมื่อให้แน่นประมาณ 2 นิ้ว ใช้หมื่อถ่านสามหรือถ่านสี่อัดด้วยเถียดไม้ให้แน่น ต่อหางซึ่งทำจากไม้ไผ่ เหลาเป็นแท่งเล็ก ๆ ใช้เลื่อยตัดมุมข้อออกจนเห็นหมื่อ เจาะให้เป็นรูเล็ก ๆ แล้วติดชนวน เวลาจะจุดเอาหางเสียบลงในแท่นที่ตั้งพอให้ตั้งได้ จุดชนวนจากด้านบน บั้งไฟจะพุ่งและหมุนขึ้นสู่อากาศ เกิดเสียงดังตือ ๆ เวลาหมุนจะไม่ค่อยมีทิศทาง ใช้จุดในงานศพ เวลาจุดมีอันตรายมากไม่ค่อยนิยมทำกัน
 7. บั้งไฟพลุ บั้งไฟพลุ เป็นบั้งไฟที่นิยมจุดในเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานกฐิน งานบุญมหาชาติ หรือ งานเปิดกีฬา ฯลฯ เป็นบั้งไฟที่จุดแล้วทำให้เกิดเสียงดัง ในอดีตนิยมจุดในงานกฐิน เพื่อเป็นการบอกข่าวไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทราบ

การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในปัจจุบัน[แก้]

สถานที่จัดงาน จังหวัด จุดเด่น/เอกลักษณ์ ระยะเวลาที่จัด ระดับงาน
งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ยโสธร - ประกวดกองเชียร์ เครื่องเสียง วันเซิ้ง ตลอดแนวถนนแจ้งสนิท

- บั้งไฟโบราณ จาก 9 อำเภอและขบวนเซิ้งโบราณ (ตกแต่งโดยช่างในเขตจังหวัดยโสธร)

- งานแสงสีเสียง ตำนานพระยาคันคาก

- การแข่งขันจุดบั้งไฟแฟนซี บั้งไฟติดร่ม

- การประกวดธิดาบั้งไฟโก้

- ประกวดบั้งไฟโก้ (ส่วนใหญ่นำเข้าและตกแต่งโดยช่าง จังหวัดร้อยเอ็ด)

- ขบวนแห่สวยงามและแบบโบราณ รวมกันมากที่สุดในประเทศไทย

ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ประเทศ
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอมหาชนะชัย ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สาม ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกุดชุม ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟบุญเดือน 7 หนองคาย หนองคาย - การจัดขบวนส่งเสริมประเพณี และตำนานบั้งไฟที่งดงามและหลากหลาย

- ขบวนแห่สวยงาม ในแบบฉบับโปงลางและนาฏศิลป์พื้นเมือง

- เส้นทางการชมขบวนยาว ตลอด 2 ก.ม.

ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน จังหวัด
งานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ อ.พังโคน สกลนคร - การบูรณการ งานบุญมหาชาติ - บุญบั้งไฟ

- ขบวนแห่บุญผะเหวด ไทย - เวียตนาม

- ประกวดธิดาบั้งไฟพังโคน

- ตุ้มโฮมพาแลง

- มหกรรมอาหาร

- ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ

ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์แรก เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ภูมิภาค
งานประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด - การแข่งขันบั้งไฟลายกรรไกรตัด (ลายศรีภูมิ) และบั้งไฟเอ้สวยงามขนาดใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนมากที่สุดในประเทศ

- ขบวนแห่สวยงามและนักเรียน นักศึกษา สาขา นาฏศิลป์ สถาบันการศึกษา เขตจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียงมากที่สุด

- การประกวด ผาแดง - นางไอ่

- มหกรรมอาหารและลานวัฒนธรรม นิทรรศการ ชุมชนทำบั้งไฟลายศรีภูมิ

ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ของทุกปี ประเทศ
งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร - การแข่งขันบั้งไฟจุดขึ้นสูง ขนาดดินประสิว มากกว่า 120 ก.ก. มากที่สุดในประเทศไทย

- การบูชาพระธาตุวัดกลาง และการเซิ้งบั้งไฟ ในจากระดับหมู่บ้าน และตำบล เข้าร่วมมากที่สุด

- ประกวด สาวงามผู้ถือป้าย

- มหกรรมดนตรี เพื่อชีวิต โดยศิลปิน ที่มีชื่อเสียง อาทิ มงคล อุทก หงา คาราวาน

วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 วันโฮมญาติ

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 วันแห่

วันแรม 1 ค่ำ เดือน 7 วันจุด

ประเทศ
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอหนองพอก เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอโพนทราย เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือน มิถุนายน ของทุกปี ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอปทุมรัตต์ - งานนมัสการหลวงปู่พระครูประทุมสโรภาส

- ขบวนแห่บั้งไฟแบบโบราณและประยุกต์

ทุกวันที่ 1 - 2 - 3 มิถุนายน ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภออาจสามารถ ประมาณเดือนพฤษภาคม ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอหนองฮี ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลขวาว อ.เสลภูมิ - ขบวนรำเซิ้งผ้าหมี่ เอกลักษณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

- ขบวนรำสวยงาม ระดับ นาฏศิลป์และสถานศึกษา

- การอนุรักษ์เซิ้งผ้าหมี่ ลายโบราณ

เสาร์ - อาทิตย์แรก ของเดือนมิถุนายน ของทุกปี ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม - ขบวนแห่บั้งไฟสวยงามและบั้งไฟตกแต่งสวยงาม มากที่สุดในจังหวัดมหาสารคาม ประมาณสัปดาห์ที่สาม เดือนพฤษภาคม จังหวัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ศรีสะเกษ - ขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่น ประมาณ เดือนพฤษภาคม ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟและผ้าไหมอำเภอบึงบูรพ์ - การจัดนิทรรศการและการส่งเสริม การจำหน่ายผ้าไหม จังหวัดศรีสะเกษ ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สี่ ของเดือนพฤษภาคม จังหวัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านกุดหว้า อ.กฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ - การแข่งขันการจุดบั้งไฟตะไล เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

- การประกวด ขบวนรำ และเซิ้งบั้งไฟ วัฒนธรรมผู้ไท

เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สาม ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ภูมิภาค
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอท่าคันโท - ขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่น ประมาณเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพน อ.คำม่วง - การอนุรักษ์ประเพณี การจัดบั้งไฟแบบดั้งเดิม

- การส่งเสริมและการจำหน่าย ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์

เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่ สี่ ของเดือนพฤษภาคม จังหวัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกระนวน - งานประเพณีบุญบั้งไฟที่มีขบวนสวยงาม และหลากหลายที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม จังหวัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟตำนานม้าคำไหล อ.เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี - การแข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง มากที่สุดในเขต อีสานเหนือ

- การประกวดขบวนและกิจกรรม ใน ตำนานม้าคำไหล ของตำบลธาตุ

ประมาณเดือนพฤษภาคม ภูมิภาค
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอหนองหาน - การประกวดผาแดง นางไอ่ ประมาณ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนมิถุนายน ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกุมภวาปี ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอวังสามหมอ - ขบวนแห่สวยงาม

- การเซิ้งบั้งไฟรวมทุกขบวน

ประมาณเดือนพฤษภาคม ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ประมาณสัปดาห์ที่สาม เดือนพฤษภาคม จังหวัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านอำเภอศรีบุญเรือง - ขบวนแห่

- ประกวดผาแดง-นางไอ่

- การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  การฟ้อนรำ  การแสดงหมอลำ  การสาธิตวิธีการทำนา  การสู่ขวัญ

ประมาณเดือนมิถุนายน จังหวัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน อำเภอเอราวัณ เลย - ขบวนแห่ ของแต่ละชุมชนและท้องถิ่น

- การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง ประเภทบั้งไฟล้าน

ประมาณสัปดาห์ที่สามเดือนพฤษภาคม จังหวัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ - ขบวนแห่ ขบวนฟ้อน

- ประกวดบั้งไฟ

- วงดนตรีหมอลำ

- กิจกรรมเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำ

สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ลานทุ่งการบูร ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ - แห่บั้งไฟพร้อมประกวด ผาแดง-นางไอ่

- การแสดงพื้นบ้าน และรำวงย้อนยุค

ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ - ขบวนแห่สวยงามมากและบั้งไฟเอ้ (นำเข้าจากจังหวัดร้อยเอ็ด) มากที่สุดในภาคเหนือ

- ชุมชนทำบั้งไฟตกแต่งสวยงาม ของกลุ่มเยาวชนตำบลพุเตย

- การแข่งขันการจุดบ้งไฟขึ้นสูง

ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม ภูมิภาค
งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย - การอนุรักษ์ประเพณี บั้งไฟชาวไทพวน ช่วงวันวิสาขบูชา ของทุกปี ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุคิริน นราธิวาส - แข่งขันบั้งไฟ

- การประกวดรำเซิ้งบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน ตลอดจนถึงการประกวดการตกแต่งบั้งไฟประเภทสวยงามหรือบั้งไฟเอ้ ในแบบฉบับชุมชนชาวอีสาน ในภาคใต้

สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี - การแข่งขันการจุดบั้งไฟล้าน

- ขบวนแห่จากแต่ละชุมชน

- ขบวนฟ้อนกลองตุ้ม เอกลักษณ์เมืองอุบล

ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนา อำนาจเจริญ - ขบวนรำเซิ้งบั้งไฟสวยงาม

- การบูชา องค์พระเหลาเทพนิมิต

ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม ท้องถิ่น
การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอลานสัก อุทัยธานี - การแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ

- การทำบั้งไฟเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

ประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม จังหวัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อ.เมืองน่าน น่าน - การจุดบอกไฟโบราณ ประมาณเดือนมิถุนายน ท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟวัดพระนอนขอนม่วง ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ - การจุดบอกไฟโบราณ

- การจุดบั้งไฟแบบฐานลอย

ประมาณเดือนมิถุนายน ท้องถิ่น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]