ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สำหรับถนนอื่น ๆ ที่มีชื่อว่ามิตรภาพ ดูที่ ถนนมิตรภาพ (แก้ความกำกวม)
Thai Highway-12.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนสิงหวัฒน์, ถนนมิตรภาพ,
ถนนมลิวรรณ, ถนนถีนานนท์
Thailand Route 12.png
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงตาก−ขอนแก่น
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ AH 1 AH 16
ความยาว: 793.391 กิโลเมตร (492.99 ไมล์)
สร้างเมื่อ: ไม่ระบุ
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก: สะพานมิตรภาพ เขตแดนประเทศพม่า ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
ทางแยกหลัก:

Thai Highway-105.svg 105 ใน อ.แม่สอด จ.ตาก Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมือง จ.ตาก
Thai Highway-125.svg 125 ใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
Thai Highway-101.svg 101 ใน อ.เมือง จ.สุโขทัย
Thai Highway-117.svg 117 ใน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
Thai Highway-126.svg 126 ใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Thai Highway-117.svg 117 ใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Thai Highway-11.svg 11 ใน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Thai Highway-21.svg 21 ใน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Thai Highway-201.svg 201 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Thai Highway-228.svg 228 ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Thai Highway-230.svg 230 ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Thai Highway-2.svg ถ.มิตรภาพ ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Thai Highway-213.svg 213 ใน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
Thai Highway-214.svg 214 ใน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
Thai Highway-213.svg 213 ใน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

Thai Highway-238.svg 238 ใน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ปลายทางทิศตะวันออก: Thai Highway-212.svg 212 ใน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โครงข่ายทางหลวง
ทางหลวงในประเทศไทย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หรือ ทางหลวงแผ่นดินสายแม่สอด (เขตแดน) – มุกดาหาร เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 793.391 กิโลเมตร อีกทั้งรัฐบาลยังวางแผนให้เป็นหนึ่งในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลำเลิง ประเทศพม่า และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังถือเป็นทางหลวงสายเอเชีย ได้แก่ ทางหลวงเอเชียสาย 1 และทางหลวงเอเชียสาย 16 อีกด้วย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดตาก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 61.349 98.733
จังหวัดชัยภูมิ 20.132 32.400
จังหวัดขอนแก่น 86.122 138.600
จังหวัดมหาสารคาม 15.907 25.600
จังหวัดกาฬสินธุ์ 78.293 126.000
จังหวัดมุกดาหาร 38.602 62.124
รวม 492.990 793.391

แม่สอด - ตาก[แก้]

ป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

ถนนช่วงนี้ก่อสร้างตามโครงการ ทางหลวงสายเอเชีย สาย AH 1 เริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผ่านเทือกเขาถนนธงชัย ไปยัง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่เชิง สะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ข้ามแม่น้ำเมย) ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด

แต่เดิม ทางหลวงแผ่นดินช่วงนี้เป็นทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด - แม่สะเรียง) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 กรมทางหลวงได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เต็มทั้งโครงการ เป็นทางหลวงเอเชียสายประธานสาย AH 1 เริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทย-พม่าถึงปากทางถนนพหลโยธิน

ถนนจรดวิถีถ่อง[แก้]

ถนนจรดวิถีถ่อง (อังกฤษ: Thanon Charot Withi Thong) หรือถนนตาก - สุโขทัย เริ่มต้นที่สี่แยกตัดกับถนนมหาดไทยบำรุง และถนนพหลโยธิน ในเขตเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผ่านอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และสิ้นสุดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ถนนจรดวิถีถ่องยังใช้เรียกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ช่วงสุโขทัย - ศรีสำโรง - สวรรคโลกอีกด้วย ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เริ่มต้นจากอำเภอสวรรคโลก เริ่มต้นจากช่วงต่อจากถนนจรดวิถีถ่องในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกถึงตัวอำเภอศรีสัชนาลัย จะเรียกถนน "ศรีสัชนาลัย"

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนสิงหวัฒน์[แก้]

ถนนสิงหวัฒน์ (อังกฤษ: Thanon Singhawat) หรือถนนสุโขทัย - พิษณุโลก เริ่มต้นในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย บรรจบกับถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย จากนั้นผ่านอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ตัดกับถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ จากนั้นผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สิ้นสุดที่เชิงสะพานนเรศวรริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก และทางเลี่ยงเมืองสุโขทัยเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ด้วย แต่ปัจจุบัน กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 และทางเลี่ยงเมืองสุโขทัยเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนมิตรภาพ[แก้]

สี่แยกอินโดจีน ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนมิตรภาพ (อังกฤษ: Thanon Mittraphap) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หรือถนนพิษณุโลก - หล่มสัก (เป็นถนนที่ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สายที่สอง หลังจากก่อสร้างถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2) สายแรก ช่วง จังหวัดสระบุรี ถึง จังหวัดนครราชสีมา) เริ่มต้นที่เชิงสะพานนเรศวร ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตัดผ่านใจกลางเมืองพิษณุโลก สี่แยกอินโดจีน ไปยัง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนสิ้นสุดที่ สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ซึ่งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมากมาย เช่น

หล่มสัก - ชุมแพ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก - ชุมแพ ที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก - ชุมแพ ที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ช่วงนี้เริ่มจากสี่แยกพ่อขุนผาเมืองใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก - ชุมแพ เพื่อให้แล้วเสร็จตามโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) โดยได้รับการช่วยเหลือเงินค่าก่อสร้างจากรัฐบาลออสเตรเลีย ทางหลวงในช่วงนี้ผ่าน อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ 64-65 และมีทางแยกเข้าตัวอำเภอน้ำหนาว ที่สามแยกห้วยสนามทราย (กิโลเมตรที่ 72) โดยจะมีบางช่วงตัดผ่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นด้วย เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (กิโลเมตรที่ 77-81) ไปสิ้นสุดที่สามแยกถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (กิโลเมตรที่ 102)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงนี้ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

ถนนมลิวรรณ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงถนนมลิวรรณ ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ถนนมลิวรรณ (อังกฤษ: Thanon Maliwan) เริ่มต้นจาก ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นผ่านอำเภอหนองเรือ, อำเภอบ้านฝาง และ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตัดผ่านถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ฝั่งตะวันออก และสิ้นสุดที่สี่แยกสามเหลี่ยม โดยตัดกับถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และถนนประชาสโมสร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางทั้งหมด 92 กิโลเมตร

นอกจากนี้ถนนมลิวรรณยังใช้เรียกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ช่วง ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อีกด้วย

ขอนแก่น - ยางตลาด[แก้]

ทางหลวงสายขอนแก่น-ยางตลาด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 เดิม) เริ่มจากเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากนั้น ผ่าน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และไปสิ้นสุดที่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางหลวงเส้นนี้มีระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร

ถนนถีนานนท์[แก้]

ถนนถีนานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 เดิม) เริ่มจากสี่แยกอำเภอยางตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (โดยไม่ได้เข้าเมือง) แล้วไปสิ้นสุดที่สี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 56 กิโลเมตร

สี่แยกสมเด็จ - มุกดาหาร[แก้]

ทางหลวงจังหวัดสายสี่แยกสมเด็จ-มุกดาหาร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 เดิม) เริ่มจาก อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอหนองสูง และไปตัดที่ถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นไปสิ้นสุดที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมระยะทาง 122 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยก[แก้]

Thai Highway-12.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทิศทาง: แม่สอด−มุกดาหาร ซ้าย: ทิศเหนือ, ขวา: ทิศใต้

จังหวัด กม. จุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-12.svg แม่สอด−ตาก
จังหวัดตาก แยกสนามบิน ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1355 เข้าเมืองแม่สอด
Thai Highway-105.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ไป อ.แม่สะเรียง, อ.แม่ระมาด ไม่มี
ทางหลวงชนบท ตก.4050 ไปอำเภอแม่ระมาด ทางหลวงชนบท ตก.4050 เข้าเมืองแม่สอด
แยกอุ้มผาง (วงเวียน) ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ไปอำเภออุ้มผาง
ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1355 ทางวงเวียนเข้าเมืองแม่สอด
ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1108 ไป บ.นาโบสต์
แยกแม่สอด Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปเมืองตาก Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์
Thai Highway-12.svg ตาก−สุโขทัย (ถนนจรดวิถีถ่อง)
เชื่อมต่อจาก: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1400 จากเมืองตาก
จังหวัดตาก แยกทางหลวง Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปจังหวัดลำปาง Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปจังหวัดกำแพงเพชร
แยกวังประจบ-โป่งแดง ทล.1111 ไปโป่งแดง ไม่มี
แยกวังประจบ-พรานกระต่าย ไม่มี ทล.1132 ไป อ.พรานกระต่าย
จังหวัดสุโขทัย แยกบ้านด่าน-ทุ่งเสลี่ยม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1327 ไป อ.ทุ่งเสลี่ยม ไม่มี
แยกวังวน ตรงไป: Thai Highway-125.svg ทล.125 (ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย) ไป จ.พิษณุโลก Thai Highway-12.svg ทล.12 ไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, เมืองสุโขทัยธานี
แยกอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ทล.1113 ไป อ.ทุ่งเสลี่ยม, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ไม่มี
ไม่มี ทล.1272 ไป อุทยานแห่งชาติรามคำแหง, อ.คีรีมาศ
แยกบ้านนา ทล.1272 ไป ถ.เลี่ยงเมืองส่วนนอก, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย Thai Highway-12.svg ทล.12 ไปอุทยานแห่งชาติรามคำแหง, เมืองสุโขทัยธานี
แยกคลองโพธิ์ Thai Highway-101.svg ถ.เลี่ยงเมืองส่วนใน ไป จ.พิษณุโลก, จ.อุตรดิตถ์ Thai Highway-101.svg ทล.101 ไป จ.กำแพงเพชร
สะพานพระร่วง ข้ามแม่น้ำยม
จังหวัดสุโขทัย แยกสุโขทัยธานี ถนนประพันธ์บำรุง Thai Highway-12.svg ทล.12 ไป จ.พิษณุโลก
ตรงไป: ถ.จรดวิถีถ่อง ไป ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน, อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีสัชนาลัย
Thai Highway-12.svg สุโขทัย−พิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย ไม่มี ถ.ศรีอินทราทิตย์
แยกกระชงค์ ทล.1293 (เลี่ยงเมืองส่วนใน) ไป ถ.เลี่ยงเมืองส่วนนอก, จ.ตาก ทล.1293 ไป อ.บางระกำ
แยกบ้านสวน ทล.1054 ไป อ.ศรีสำโรง ทล.1053 ไป บ.หลุม
แยกโค้งตานก Thai Highway-125.svg ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนนอก ไป จ.ตาก Thai Highway-12.svg ทล.12 ไป จ.พิษณุโลก
แยกบ้านกร่าง (กงไกรลาศ) ทางหลวงท้องถิ่น ไปบรรจบ ทล.1057, อ.พรหมพิราม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1055 ไป อ.บางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก แยกคลองเมม (เขื่อนนเรศวร) Thai Highway-117.svg ทล.117 ไป อ.พรหมพิราม, อุตรดิตถ์ ไม่มี
แยกเลี่ยงเมือง (บ้านกร่าง) Thai Highway-126.svg ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ไป จ.อุตรดิตถ์, อ.วังทอง Thai Highway-126.svg ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ไป จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
ซ้าย: ถนนสิงหราชเดโชชัย ถนนสิงหราชเดโชชัย ไป จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มี
สะพานนเรศวร ข้าม แม่น้ำน่าน
ซ้าย: ไป เมืองพิษณุโลก ขวา: ไป อำเภอพรหมพิราม-อำเภอวัดโบสถ์
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1061 ไป สนามบิน ไม่มี
ซ้าย: ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ไป เลี่ยงเมือง ไป พิจิตร-นครสวรรค์ ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไป อำเภอวัดโบสถ์-อุตรดิตถ์-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ไม่มี ขวา: ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ไป อุตรดิตถ์-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่, สุโขทัย
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไป อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, กรุงเทพมหานคร (สายเก่า) ไม่มี
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 ไป อำเภอนครไทย-อำเภอชาติตระการ-โคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2196 ไป อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มี
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2278 ไป บุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372 ไป วังบาล อำเภอหล่มสัก
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไป ถนนสามัคคีชัย น้ำชุน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไป อำเภอหล่มเก่า, จังหวัดเลย
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 ไป เข้าตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์, พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 ไป เข้าตัวอำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2347 ไป บ้านไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มี
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2181 ไป ตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2209 ไป บ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2275 ไป เพชรละคร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มี
สะพานพ่อขุนผาเมือง (สะพานห้วยตอง) ข้าม ห้วยตอง
ไม่มี ขวา: ไป อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2216 ไป อำเภอน้ำหนาว, นำซำ อำเภอหล่มสัก
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2159 ไป อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ขวา: ถนนพิชิตสงคราม ไป โนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไป จังหวัดเลย
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ไป จังหวัดหนองบัวลำภู
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไป จังหวัดชัยภูมิ-อำเภอสีคิ้ว ไม่มี
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ไป อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ไป อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ไม่มี
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 ไป อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ไม่มี
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์
ซ้าย: ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดนครราชสีมา ขวา: ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดอุดรธานี
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2237 ไป อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 ไป อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110 ไป อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ไป อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2416 ไป เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มี
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ไป อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046 ไป อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291 ไป อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2370 ไป อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุดาหาร ไม่มี
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2102 ไป บ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ไม่มี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2292 ไป หนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ซ้าย: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไป จังหวัดอุบลราชธานี ขวา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไป จังหวัดหนองคาย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]