ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สำหรับถนนอื่น ๆ ที่มีชื่อว่ามิตรภาพ ดูที่ ถนนมิตรภาพ (แก้ความกำกวม)
Thai Highway-12.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
ถนนจรดวิถีถ่อง, ถนนสิงหวัฒน์, ถนนมิตรภาพ,
ถนนมลิวรรณ, ถนนศรีจันทร์, ถนนถีนานนท์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก–ชุมแพ
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ AH16
ความยาว: 793.391 กิโลเมตร (492.990 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก: สะพานมิตรภาพ เขตแดนประเทศพม่า ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
 
ปลายทิศตะวันออก: Thai Highway-212.svg 212 ใน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายแม่สอด (เขตแดน)–มุกดาหาร เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 793.391 กิโลเมตร อีกทั้งรัฐบาลยังวางแผนให้เป็นหนึ่งในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลำเลิง ประเทศพม่า และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังถือเป็นทางหลวงสายเอเชีย ได้แก่ ทางหลวงเอเชียสาย 1 และทางหลวงเอเชียสาย 16 อีกด้วย

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ป้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

แม่สอด–ตาก[แก้]

ถนนในช่วงแม่สอด–ตาก เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เป็นถนนที่ก่อสร้างตามโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย คือ ทางหลวงเอเชียสาย 1 จุดเริ่มต้นตามหลักกิโลเมตรอยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า (สะพานข้ามแม่น้ำเมย) ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้นทางลงสู่ระดับดินผ่านด่านพรมแดนแม่สอด ตรงไปยังทิศตะวันออก ในช่วงนี้จะเป็นทางคู่ขนาด 4 ช่องจราจร ผ่านแยกสนามบิน ซึ่งหากเลี้ยวขวาไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1355 (ถนนอินทรคีรี) จะเข้าเมืองแม่สอด ถ้าตรงไปจะเป็นเลี่ยงเมือง หลังจากนั้นมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1355 ที่วงเวียนที่แยกอุ้มผาง จากนั้นขึ้นเขาผ่านเทือกเขาถนนธงชัย เป็นทางเดี่ยวขนาด 2-4 ช่องจราจร มุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองตาก แล้วสิ้นสุดช่วงนี้บนถนนพหลโยธิน รวมระยะทาง 85.905 กิโลเมตร จากนั้นนับกิโลเมตรต่อไปตามถนนพหลโยธินไปทางทิศเหนือ จนถึงสี่แยกทางหลวงในเขตเทศบาลเมืองตาก จึงมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แยกขวาออกไปทางทิศตะวันออก

ถนนจรดวิถีถ่อง (ตาก–สุโขทัย)[แก้]

ถนนในช่วงตาก–สุโขทัย มีชื่อเรียกว่า ถนนจรดวิถีถ่อง มีระยะทางรวมในช่วงนี้ 78.802 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่ 92.804 บริเวณสี่แยกทางหลวง ซึ่งเชื่อมต่อมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1400 (ถนนมหาดไทยบำรุง) ที่ตัดกับถนนพหลโยธิน เป็นทางคู่ขนาด 4 ช่องจราจร เส้นทางตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย แล้วเข้าเขตอำเภอเมืองสุโขทัย เมื่อมาถึงแยกวังวน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขจะเบี่ยงออกไปทางขวา ซึ่งถ้าหากตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125 หรือถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย เมื่อเลี้ยวขวาจะเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นทางเดี่ยว 2 ช่องจราจร เมื่อออกจากอุทยานจะผ่านแยกบ้านนา ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1272 มาบรรจบทางซ้ายมือ ส่วนทางขวามือจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จากนั้นตรงเข้าไปยังเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ผ่านสะพานพระร่วง ข้ามแม่น้ำยม แล้วสิ้นสุดที่แยกสุโขทัยธานี ตัดกับถนนประพันธ์บำรุงทางซ้ายมือ และถนนสิงหวัฒน์ ซึ่งแยกออกไปทางขวาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถ้าตรงไปจะเป็นถนนจรดวิถีถ่องอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งใช้เรียกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ช่วงสุโขทัย–ศรีสำโรง–สวรรคโลก

ถนนสิงหวัฒน์ (สุโขทัย–พิษณุโลก)[แก้]

ถนนในช่วงสุโขทัย–พิษณุโลก มีชื่อเรียกว่า ถนนสิงหวัฒน์ เริ่มต้นในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มุ่งไปยังทิศตะวันออก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125 หรือถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย จากนั้นผ่านอำเภอกงไกรลาศ เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอพรหมพิราม จากนั้นเข้าสู่อำเภอเมืองพิษณุโลก ตัดกับถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 ที่แยกเลี่ยงเมือง (บ้านกร่าง) จากนั้นผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สิ้นสุดที่เชิงสะพานนเรศวรริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

ถนนมิตรภาพ (พิษณุโลก–หล่มสัก)[แก้]

หลักกิโลเมตรที่ 0 บริเวณสี่แยกอินโดจีน ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มองจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไปยังทิศตะวันตก
โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงพิษณุโลก–หล่มสัก ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนในช่วงพิษณุโลก–หล่มสัก มีชื่อเรียกว่า ถนนมิตรภาพ เป็นถนนสายที่สองที่ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หลังจากก่อสร้างถนนมิตรภาพสายแรก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ช่วงสระบุรี–นครราชสีมา) ถนนในช่วงนี้เริ่มต้นที่เชิงสะพานนเรศวร ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตัดผ่านใจกลางเมืองพิษณุโลก ข้ามทางรถไฟสายเหนือ แล้วตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 กับถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 ที่สี่แยกอินโดจีน แล้วบรรจบกับถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่แยกซีพี จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกไปยังอำเภอวังทอง เข้าสู่เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านอำเภอเขาค้อ จนสิ้นสุดที่สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ซึ่งตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันได้รับการขยายเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสาย

หล่มสัก–ชุมแพ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก–ชุมแพ ที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก–ชุมแพ ที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ถนนช่วงหล่มสัก–ชุมแพนี้ กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก–ชุมแพ เพื่อให้แล้วเสร็จตามโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยได้รับการช่วยเหลือเงินค่าก่อสร้างจากรัฐบาลออสเตรเลีย ทางหลวงในช่วงนี้เริ่มจากสี่แยกพ่อขุนผาเมืองในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้ามสะพานห้วยตอง ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จากนั้นเข้าสู่เขตอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แล้วเข้าเขตอำเภอน้ำหนาวอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะออกจากเขตอุทยาน แล้วเข้าสู่เขตอำเภอคอนสารครั้งที่สอง โดยมีทางแยกเข้าตัวอำเภอน้ำหนาว ที่สามแยกห้วยสนามทราย ต่อมาเข้าเขตอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเข้าสู่เขตอำเภอคอนสารครั้งที่สาม และเข้าเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปสิ้นสุดที่สามแยกถนนมะลิวัลย์ ที่ตำบลโนนหัน

ถนนมลิวรรณ (ชุมแพ–ขอนแก่น)[แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: ถนนมลิวรรณ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงถนนมลิวรรณ ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ถนนช่วงชุมแพ–ขอนแก่น มีชื่อว่า ถนนมลิวรรณ เส้นทางเริ่มต้นจากตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นผ่านอำเภอหนองเรือ อำเภอบ้านฝาง และอำเภอเมืองขอนแก่น ตัดผ่านถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นด้านตะวันตก และสิ้นสุดที่สี่แยกสามเหลี่ยม โดยตัดกับถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และถนนประชาสโมสร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีระยะทางทั้งหมด 92 กิโลเมตร

นอกจากนี้ถนนมลิวรรณยังใช้เรียกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ช่วงตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ถึงอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อีกด้วย

ขอนแก่น–ยางตลาด[แก้]

ถนนช่วงขอนแก่น–ยางตลาด เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 โดยมีเส้นทางเริ่มจากเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากนั้น ผ่านอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และไปสิ้นสุดที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางหลวงเส้นนี้มีระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร

ถนนถีนานนท์ (ยางตลาด–สมเด็จ)[แก้]

ถนนช่วงยางตลาด–สมเด็จ มีชื่อเรียกว่า ถนนถีนานนท์ เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 โดยมีเส้นทางเริ่มจากสี่แยกอำเภอยางตลาด ผ่านอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ แต่ไม่ได้เข้าเมืองกาฬสินธุ์ แล้วไปสิ้นสุดที่สี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 มีเส้นทางแยกออกไปทางขวา รวมระยะทางทั้งสิ้น 56 กิโลเมตร

สมเด็จ–มุกดาหาร[แก้]

ถนนช่วงสมเด็จ–มุกดาหาร เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 หรือ ทางหลวงแผ่นดินสายสี่แยกสมเด็จ–มุกดาหาร เริ่มจากอำเภอสมเด็จ ผ่านอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ์ เข้าเขตจังหวัดมุกดาหาร ผ่านอำเภอหนองสูง และไปตัดที่ถนนชยางกูร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212) ในอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นไปสิ้นสุดที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมระยะทาง 122 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

กรมทางหลวงได้กำหนดทางหลวงหมายเลข 12 เฉพาะในช่วงตาก–ขอนแก่นเท่านั้น และกำหนดกิโลเมตรที่ 0 ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตาก และมีระยะทางรวมในตอนนั้นประมาณ 460 กิโลเมตร ต่อมากรมทางหลวงได้ประกาศให้เส้นทางสายแม่สอด–มุกดาหาร เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตลอดทั้งสาย โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551[1] ซึ่งได้เปลี่ยนหมายเลขของถนนสายอื่น ๆ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เฉพาะในช่วงแม่สอด–ตาก (เดิมเป็นทางหลวงสายตาก–แม่สอด–แม่สะเรียง), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ตลอดทั้งสาย, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 เฉพาะในช่วงยางตลาด–สมเด็จ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 ตลอดทั้งสาย เพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เต็มทั้งโครงการ โดยให้กิโลเมตรที่ 0 ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอดแทน

แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก และทางเลี่ยงเมืองสุโขทัยเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ด้วย แต่ปัจจุบัน กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 และทางเลี่ยงเมืองสุโขทัยเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 125

รายชื่อทางแยก[แก้]

Thai Highway-12.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทิศทาง: แม่สอด−มุกดาหาร ซ้าย: ทิศเหนือ, ขวา: ทิศใต้
จังหวัด กม. จุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-12.svg แม่สอด−ตาก
ตาก สะพานมิตรภาพ (ไทย-พม่า) (สะพานแม่น้ำเมย) ข้ามแม่น้ำเมย
แยกสนามบิน ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1355 เข้าเมืองแม่สอด
Thai Highway-105.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ไป อ.แม่สะเรียง, อ.แม่ระมาด ไม่มี
ทางหลวงชนบท ตก.4050 ไปอำเภอแม่ระมาด ทางหลวงชนบท ตก.4050 เข้าเมืองแม่สอด
แยกอุ้มผาง (วงเวียน) ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ไปอำเภออุ้มผาง
ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1355 ทางวงเวียนเข้าเมืองแม่สอด
ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1108 ไป บ.นาโบสต์
แยกแม่สอด Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปเมืองตาก Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์
Thai Highway-12.svg ตาก−สุโขทัย (ถนนจรดวิถีถ่อง)
เชื่อมต่อจาก: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1400 จากเมืองตาก
ตาก แยกทางหลวง Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปจังหวัดลำปาง Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปจังหวัดกำแพงเพชร
แยกวังประจบ-โป่งแดง ทล.1111 ไปโป่งแดง ไม่มี
แยกวังประจบ-พรานกระต่าย ไม่มี ทล.1132 ไป อ.พรานกระต่าย
สุโขทัย แยกบ้านด่าน-ทุ่งเสลี่ยม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1327 ไป อ.ทุ่งเสลี่ยม ไม่มี
แยกวังวน ตรงไป: Thai Highway-125.svg ทล.125 (ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย) ไป จ.พิษณุโลก Thai Highway-12.svg ทล.12 ไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, เมืองสุโขทัยธานี
แยกอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ทล.1113 ไป อ.ทุ่งเสลี่ยม, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ไม่มี
ไม่มี ทล.1272 ไป อุทยานแห่งชาติรามคำแหง, อ.คีรีมาศ
แยกบ้านนา ทล.1272 ไป ถ.เลี่ยงเมืองส่วนนอก, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย Thai Highway-12.svg ทล.12 ไปอุทยานแห่งชาติรามคำแหง, เมืองสุโขทัยธานี
แยกคลองโพธิ์ Thai Highway-101.svg ถ.เลี่ยงเมืองส่วนใน ไป จ.พิษณุโลก, จ.อุตรดิตถ์ Thai Highway-101.svg ทล.101 ไป จ.กำแพงเพชร
สะพานพระร่วง ข้ามแม่น้ำยม
แยกสุโขทัยธานี ตรงไป: ถ.จรดวิถีถ่อง ไป ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนใน, อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีสัชนาลัย
Thai Highway-12.svg สุโขทัย−พิษณุโลก
สุโขทัย ไม่มี ถ.ศรีอินทราทิตย์
แยกกระชงค์ ทล.1293 (เลี่ยงเมืองส่วนใน) ไป ถ.เลี่ยงเมืองส่วนนอก, จ.ตาก ทล.1293 ไป อ.บางระกำ
แยกบ้านสวน ทล.1054 ไป อ.ศรีสำโรง ทล.1053 ไป บ.หลุม
แยกโค้งตานก Thai Highway-125.svg ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัยส่วนนอก ไป จ.ตาก Thai Highway-12.svg ทล.12 ไป จ.พิษณุโลก
แยกบ้านกร่าง (กงไกรลาศ) ทางหลวงท้องถิ่น ไปบรรจบ ทล.1057, อ.พรหมพิราม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1055 ไป อ.บางระกำ
พิษณุโลก แยกคลองเมม (เขื่อนนเรศวร) Thai Highway-117.svg ทล.117 ไป อ.พรหมพิราม, อุตรดิตถ์ ไม่มี
แยกเลี่ยงเมือง (บ้านกร่าง) Thai Highway-126.svg ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ไป จ.อุตรดิตถ์, อ.วังทอง Thai Highway-126.svg ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ไป จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์
แยกบ้านคลอง ไม่มี Thai Highway-117.svg ถนนสีหราชเดโชชัย ไป จ.นครสวรรค์
Thai Highway-12.svg พิษณุโลก−หล่มสัก (ถนนมิตรภาพ)
พิษณุโลก สะพานนเรศวร ข้ามแม่น้ำน่าน
สะพานสูงข้ามทางรถไฟ
หน้าท็อปแลนด์พลาซา (แยกบ้านแขก)
ไป อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ ไป สถานีรถไฟพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม
แยกเรือนแพ ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1061 ไป ท่าอากาศยานพิษณุโลก
แยกอินโดจีน Thai Highway-126.svg ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ไป พิจิตร นครสวรรค์ Thai Highway-11.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไป อุตรดิตถ์
แยกซีพี Thai Highway-126.svg ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ ไป สุโขทัย อุตรดิตถ์ ไม่มี
แยกวังทอง ไม่มี Thai Highway-11.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไป อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
แยกบ้านแยง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 ไป อำเภอนครไทย, อำเภอชาติตระการ, โคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไม่มี
เพชรบูรณ์ แยกแคมป์สน ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2196 ไป อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกน้ำก้อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372 ไป วังบาล อำเภอหล่มสัก, ภูหินร่องกล้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2278 ไป บุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกกกโอ (เลี่ยงเมืองหล่มสัก) Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไป ถนนสามัคคีชัย น้ำชุน จังหวัดเพชรบูรณ์ Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไป อำเภอหล่มเก่า, จังหวัดเลย
แยกสามัคคีชัย (สี่แยกพ่อขุนผาเมือง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 ไป ตัวเมืองอำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 ไป ตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
Thai Highway-12.svg หล่มสัก−ชุมแพ
เพชรบูรณ์ แยกลานบ่า ทางหลวงท้องถิ่น ไป บ้านน้ำพุง ทางหลวงท้องถิ่น (ทล. เดิม) ไป บ้านโนนทอง บ้านไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์
แยกปากดุก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2181 ไป ตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก ทางหลวงท้องถิ่น
แยกปากช่อง 1 ทางหลวงท้องถิ่น (ทล. 2209 เดิม) ไป บ้านหวาย อำเภอหล่มสัก ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แยกปากช่อง 2 ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2275 ไป บ้านกลาง, บ้านเพชรละคร ,อำเภอบึงสามพัน
สะพานพ่อขุนผาเมือง (สะพานห้วยตอง) ข้ามห้วยตอง
แยกเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (กิโลเมตรที่ 50) ไป อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ไม่มี
ชัยภูมิ แยกโคกมน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2216 ไป อำเภอน้ำหนาว, นำซำ อำเภอหล่มสัก ไม่มี
แยกคอนสาร ถนนพิชิตสงคราม ไป โนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2159 ไป อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
Thai Highway-12.svg ชุมแพ–ขอนแก่น (ถนนมลิวรรณ)
ขอนแก่น แยกโนนหัน Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไป จังหวัดเลย ไม่มี
Thai Highway-228.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ไป จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มี
แยกชุมแพ (2) ไม่มี Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไป จังหวัดชัยภูมิ-อำเภอสีคิ้ว
แยกกุดฉิม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ไป อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไม่มี
แยกหนองเรือ ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ไป อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
แยกบ้านทุ่ม ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 ไป อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกเลี่ยงเมืองขอนแก่น (1) Thai Highway-230.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ Thai Highway-230.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม
แยกสามเหลี่ยม Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดอุดรธานี Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป จังหวัดนครราชสีมา
Thai Highway-12.svg ขอนแก่น-ยางตลาด
ขอนแก่น แยกเลี่ยงเมืองขอนแก่น (2) Thai Highway-230.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู Thai Highway-230.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 ไป จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม แยกเชียงยืน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 ไป อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2237 ไป อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กาฬสินธุ์ แยกบ้านฮ่องฮี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110 ไป อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มี
แยกยางตลาด Thai Highway-12.svg ถนนถีนานนท์ ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ Thai Highway-213.svg ถนนถีนานนท์ ไป อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ไม่มี ตรงไป: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ไป อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Thai Highway-12.svg ถนนถีนานนท์ (ยางตลาด–สมเด็จ)
กาฬสินธุ์ แยกเขื่อนลำปาว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2416 ไป เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มี
แยกโนนตาล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2441 ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ตัวเมือง) จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรงไป: Thai Highway-12.svg (บายพาสเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์) ไป อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกสงเปลือย Thai Highway-214.svg ไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ตัวเมือง) จังหวัดกาฬสินธุ์ Thai Highway-214.svg ไป อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แยกบายพาสกาฬสินธุ์ Thai Highway-213.svgไป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ตัวเมือง) จังหวัดกาฬสินธุ์ Thai Highway-12.svg ถนนถีนานนท์ ไป อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกคำเม็ก ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่น ไป อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกหนองผ้าอ้อม ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2336 อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
แยกตลาดสมเด็จ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2041 ไป อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ Thai Highway-12.svg ไป อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่มี ตรงไป: Thai Highway-213.svg ถนนถีนานนท์ ไป อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
Thai Highway-12.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สมเด็จ–มุกดาหาร)
กาฬสินธุ์ แยกบัวขาว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291 ไป อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2046 ไป อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
มุกดาหาร แยกหนองสูง ไม่มี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2370 ไป อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุดาหาร
แยกหนองเอี่ยน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2102 ไป บ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไม่มี
แยกผึ่งแดด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2292 ไป หนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไม่มี
แยกถนนพิทักษ์พนมเขต มุกดาหาร Thai Highway-212.svg ถนนชยางกูร ไป จังหวัดหนองคาย Thai Highway-212.svg ถนนชยางกูร ไป จังหวัดอุบลราชธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ[แก้]

ถนนจรดวิถีถ่อง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนสิงหวัฒน์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น

ถนนมิตรภาพ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในช่วงนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมากมาย เช่น

หล่มสัก – ชุมแพ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงนี้ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]