ตำบลกุดธาตุ

พิกัด: 16°51′31.7″N 102°18′17.3″E / 16.858806°N 102.304806°E / 16.858806; 102.304806
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลกุดธาตุ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Kut That
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอหนองนาคำ
พื้นที่
 • ทั้งหมด68 ตร.กม. (26 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด11,890 คน
 • ความหนาแน่น174.85 คน/ตร.กม. (452.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40150
รหัสภูมิศาสตร์402301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
ตรา
อบต.กุดธาตุตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
อบต.กุดธาตุ
อบต.กุดธาตุ
พิกัด: 16°51′31.7″N 102°18′17.3″E / 16.858806°N 102.304806°E / 16.858806; 102.304806
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอหนองนาคำ
รหัส อปท.06402302
ที่อยู่ที่ทำการบ้านหัวน่าหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
เว็บไซต์www.koodtart.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลกุดธาตุ เป็นตำบลหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

อาณาเขต[แก้]

ตำบลกุดธาตุมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมแต่ก่อนนั้น [2] ตำบลกุดธาตุ เป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุระหว่าง 3,500 - 4,000 ปี โดยมีการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหินรูปต่างๆ และหลุมฝังศพจำนวน 115 หลุม เป็นโครงกระดูกมนุษย์หินยุคใหม่ เป็นเพศหญิง 2 โครง เพศชาย 2 โครง และเด็ก 11 โครง มนุษย์หินยุคใหม่รู้จักการเพาะปลูกข้าวแล้ว ซึ่งจากการขุดค้นพบแกลบข้าวในภาชนะ อีกทั้งยังรู้จักการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูก จากการขุดค้นยังพบอีกว่าแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอยู่ในช่วงยุคสำริด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้โลหะ มีอายุราว 3,000 – 3,500 ปี กลุ่มคนในยุคนี้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีขึ้นอีกระดับหนึ่งหนึ่ง คือ สามารถผลิตวัตถุจากโลหะสำริด มีการขุดค้นพบหัวขวานสำริด ใบหอก หัวลูกธนู และกำไลข้อมือ เป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ ขนาด 100 x 150 เมตร โดยกรมศิลปากรร่วมกับวิทยาลัยฮาวาย ร่วมกันขุดค้นระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2511 ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ แต่ในปัจจุบันยังมิได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

การพบร่องรอยอดีตอีกแห่งของตำบลกุดธาตุ คือ กุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ เป็นโบราณสถานพระธาตุขนาดเล็กก่ออิฐสอปูนเป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสภาพชำรุดหักพัง ส่วนฐานปูนสึกกร่อนมองเห็นอิฐเปลือย ส่วนยอดหักหายไป คาดว่าเป็นธาตุเจดีย์ที่สร้างไว้ในช่วงวัฒนธรรมล้านช้าง (ราวพุทธศตวรรษที่ 22-24) เป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยนั้น ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 57 วันที่ 22 ตุลาคม 2483 

ชื่อ กุดธาตุ ได้ใช้ชื่อของบ้านกุดธาตุ ซึ่งมีที่มาจากกุดธาตุ หรือธาตุดูกญาคู เป็นชื่อของตำบลกุดธาตุ ขึ้นกับการปกครองของอำเภอภูเวียง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ทางราชการได้แยกอำเภอภูเวียง ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอ ชื่อ กิ่งอำเภอหนองนาคำ โดยรวมเอา 3 ตำบลด้านทิศเหนือ ได้แก่ ตำบลบ้านโคก, ตำบลขนวน และตำบลกุดธาตุ จึงทำให้ตำบลกุดธาตุ โอนย้ายมาขึ้นกับการปกครองกิ่งอำเภอหนองนาคำ โดยมีสภาพเป็น สภาตำบลกุดธาตุ ในขณะนั้น และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลกุดธาตุ ขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ[3] จนปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดธาตุ ทั้งตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ที่ 1 บ้านกุดธาตุ    
 • หมู่ที่ 2 บ้านกุดธาตุ                               
 • หมู่ที่ 3 บ้านหัวภู                          
 • หมูที่ 4 บ้านสะอาด                         
 • หมู่ที่ 5 บ้านสะอาด                      
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาน                   
 • หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาหม่อ           
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง       
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาดี                        
 • หมู่ที่ 10 บ้านโคกนาฝาย     
 • หมู่ที่ 11 บ้านดอนพระ                
 • หมู่ที่ 12 บ้านกุดธาตุน้อย          
 • หมู่ที่ 13 บ้านนาดี                
 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองแวง               
 • หมู่ที่ 15 บ้านหัวนาหม่อ               
 • หมู่ที่ 16 บ้านโนนนกทา

การศึกษา[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง คือ

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวราราม
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาหม่อ
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนแพง
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาฝาย

มีโรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5) คือ

 1. โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
 2. โรงเรียนบ้านหัวภู
 3. โรงเรียนบ้านสะอาด
 4. โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
 5. โรงเรียนบ้านนาดี
 6. โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
 7. โรงเรียนหนองแวงวิทยา

สถานที่สำคัญ[แก้]

 1. ชุมชนโบราณโนนนกทา 
 2. เจดีย์กุดธาตุ  
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาด

อ้างอิง[แก้]

 1. "ระบบสถิติทางการทะเบียน: รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2562". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-06-14. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://govesite.com/koodtart/content.php?cid=201708231311555QncZjX (ม.ป.ป.)[ลิงก์เสีย]. สืบค้น 7 กันยายน 2560.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):32. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลกุดธาตุ"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%EB8 (ม.ป.ป.). สืบค้น 7 กันยายน 2560.