รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ต่อไปนี้เป็น รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

เนื้อหา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น)[แก้]

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน และอำเภอบ้านฝาง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอเปือยน้อย อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอบ้านแฮด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอโนนศิลา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอซำสูง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอกระนวน อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ได้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5[แก้]

ประกอบด้วยโรงเรียนในเขต อำเภอสีชมพู อำเภอหนองนาคำ อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ อำเภอภูผาม่าน อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ[แก้]