ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลป่าปอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลป่าปอ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Pa Po
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
พื้นที่
 • ทั้งหมด61.34 ตร.กม. (23.68 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,607 คน
 • ความหนาแน่น124.01 คน/ตร.กม. (321.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์401013
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
รหัส อปท.6401008
ที่อยู่ที่ทำการถนนบ้านไผ่–หนองสองห้อง ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
เว็บไซต์www.papo.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ป่าปอ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ

[แก้]

ป่าปอแต่เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในเขตปกครองของตำบลบ้านหัน ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลบ้านหันออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า ตำบลป่าปอ[1] โดยมีประกาศจัดตั้ง สภาตำบลป่าปอ[2] ปกครองในพื้นที่ตำบลป่าปอทั้งตำบล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลป่าปอเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ[3] จนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

ตำบลป่าปอตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

[แก้]

ตำบลป่าปอแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ที่ 1 บ้านป่าปอ
 • หมู่ที่ 2 บ้านป่าปอ
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองดู่
 • หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปือย
 • หมู่ที่ 5 บ้านเสือเฒ่า
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองข่าลิ้น
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองตับเต่า
 • หมู่ที่ 8 บ้านสร้างเอี่ยน
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองตับเต่า
 • หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเสือเฒ่า

การศาสนา

[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลป่าปอนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 7 แห่ง และสำนักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่[5]

 1. วัดศิริชัยมงคล หมู่ที่ 2
 2. วัดศิริมงคล หมู่ที่ 3
 3. วัดป่าดุสิตาราม หมู่ที่ 4
 4. วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5
 5. วัดบุปผาราม หมู่ที่ 6
 6. วัดพระพุทธบาทหินลาด หมู่ที่ 7
 7. วัดจันทริการาม หมู่ที่ 9
 8. สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 8

อ้างอิง

[แก้]
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องทีอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา 96 (128):2747-2748. 31 กรหฎาคม 2522.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ในการบริหารราชการตำบล ราชกิจจานุเบกษา 92 (213):4. 14 ตุลาคม 2518
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลป่าปอ"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%E0%AD (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ จังหวัดขอนแก่น. "ข้อมูลพื้นฐาน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.papo.go.th/aboutus.php?menuid=1&link=2 (ม.ป.ป.) เก็บถาวร 2016-04-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สืบค้น 19 ธันวาคม 2560.