รายการสัตว์น้ำประจำจังหวัดของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สัตว์น้ำประจำจังหวัดของประเทศไทย มีที่มาจากนโยบายของกรมประมงที่ต้องการรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตว์น้ำที่กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับจังหวัดทุกจังหวัด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ทางกรมจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อค้นคว้าและสืบประวัติชนิดสัตว์น้ำในท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกสัตว์น้ำหรือปลาประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 ชนิด โดยให้มีความเป็นมาและเหตุผลในการคัดเลือกนั้น

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
เชียงราย ปลาบึก Pangasianodon gigas 12 มกราคม 2558 [1]
เชียงใหม่ ปลากา (ปลาเพี้ย) Labeo chrysophekadion 16 มกราคม 2558 [2]
น่าน ปลาปากหนวด (ปลาปีกแดง) Hypsibarbus vernayi 18 มีนาคม 2558 [3]
พะเยา ปลาบึก Pangasianodon gigas 29 มกราคม 2558 [4]
แพร่ ปลากา (ปลาเพี้ย) Labeo chrysophekadion 30 มกราคม 2558 [5]
แม่ฮ่องสอน กบทูด (เขียดแลว) Limnonectes blythii 27 มกราคม 2558 [6]
ลำปาง ปลารากกล้วยชนิด Acantopsis dialuzona Acantopsis dialuzona 29 มกราคม 2558 [7]
ลำพูน อึ่งปากขวด (อึ่งเพ้า) Glyphoglossus molossus 30 มกราคม 2558 [8]
อุตรดิตถ์ ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplos 3 กุมภาพันธ์ 2558 [9]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กาฬสินธุ์ ปลาเกล็ดถี่ (ปลากุ่ม) Thynnichthys thynnoides 19 กุมภาพันธ์ 2558 [10]
ขอนแก่น ปลาพรม (ปลาตาแดง) Osteochilus melanopleura 15 มกราคม 2558 [11]
ชัยภูมิ ปลาสลาด (ปลาตอง) Notopterus notopterus 9 มีนาคม 2558 [12]
นครพนม ปลาเผาะ (ปลายาง) Pangasius bocourti 29 มกราคม 2558 [13]
นครราชสีมา ปลาบ้า (ปลาโพง) Leptobarbus hoevenii 13 มกราคม 2558 [14]
บึงกาฬ ปลาบู่กุดทิง (ปลาบู่น้อย) Neodontobutis aurarmus 30 มกราคม 2558 [15]
บุรีรัมย์ กุ้งฝอยชนิด Macrobrachium lanchesteri (กุ้งนา, ตแร็ยกอง) Macrobrachium lanchesteri 19 มกราคม 2558 [16]
มหาสารคาม ปูทูลกระหม่อม (ปูแป้ง) Thaipotamon chulabhorn 30 มกราคม 2558 [17]
มุกดาหาร ปลากดคัง (ปลากดแก้ว) Hemibagrus wyckioides 16 มีนาคม 2558 [18]
ยโสธร ปลาชะโอน (ปลาเซียม) Ompok bimaculatus 25 พฤษภาคม 2558 [19]
ร้อยเอ็ด ปลาหลดจุด Macrognathus siamensis 23 ธันวาคม 2557 [20]
เลย ปลาเพ้าชนิด Bangana lippus Bangana lippus 20 กุมภาพันธ์ 2558 [21]
ศรีสะเกษ กบนา Hoplobatrachus rugulosus 6 มีนาคม 2558 [22]
สกลนคร ปลากา (ปลาอีก่ำ, ปลาอีตู๋) Labeo chrysophekadion 30 มกราคม 2558 [23]
สุรินทร์ ปลานวลจันทร์น้ำจืด (ตแร็ยนูนจัน, ปลาพอน) Cirrhinus microlepis 13 มีนาคม 2558 [24]
หนองคาย ปลายี่สก (ปลาเอินตาแดง) Probarbus jullieni 28 มกราคม 2558 [25]
หนองบัวลำภู ปลาสร้อยขาว (ปลาขาวสร้อย) Henicorhynchus siamensis 13 กุมภาพันธ์ 2558 [26]
อำนาจเจริญ ปลาสร้อยขาว (ปลาขาวสร้อย) Henicorhynchus siamensis 26 กุมภาพันธ์ 2558 [27]
อุดรธานี ปลาสร้อยลูกกล้วย (ปลาซ่า, ปลาคุยลาม) Labiobarbus siamensis 30 มกราคม 2558 [28]
อุบลราชธานี ปลาเทโพ (ปลาปึ่ง) Pangasius larnaudii 3 กุมภาพันธ์ 2558 [29]

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด/
เขตการปกครอง
สัตว์น้ำประจำจังหวัด/
เขตการปกครอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กรุงเทพมหานคร ปลากระโห้ (ปลากระโห้ไทย) Catlocarpio siamensis 30 มิถุนายน 2558 [30]
กำแพงเพชร ปลาตะพากเหลือง (ปลาตะพาก) Hypsibarbus wetmorei 23 มกราคม 2558 [31]
ชัยนาท ปลาแดง Phalacronotus bleekeri 29 มกราคม 2558 [32]
นครนายก ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus 23 มกราคม 2558 [33]
นครปฐม กุ้งก้ามกราม (กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งแม่น้ำ) Macrobrachium rosenbergii 26 มกราคม 2558 [34]
นครสวรรค์ ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus 13 มกราคม 2558 [35]
นนทบุรี ปลาเทพา Pangasius sanitwongsei 24 มีนาคม 2558 [36]
ปทุมธานี ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata 11 มีนาคม 2558 [37]
พระนครศรีอยุธยา กุ้งก้ามกราม (กุ้งนาง, กุ้งหลวง, กุ้งแม่น้ำ) Macrobrachium rosenbergii 23 กุมภาพันธ์ 2558 [38]
พิจิตร จระเข้น้ำจืด (จระเข้, จระเข้บึง) Crocodylus siamensis 29 มกราคม 2558 [39]
พิษณุโลก ปลากดคัง (ปลากดแก้ว) Hemibagrus wyckioides 9 มกราคม 2558 [40]
เพชรบูรณ์ แมงกะพรุนน้ำจืดชนิด Craspedacusta sowerbii (แมงยุ้มวะ, แมงยุ้มแยะ) Craspedacusta sowerbii 30 มกราคม 2558 [41]
ลพบุรี ปลาตะเพียนขาว (ปลาตะเพียน, ปลาตะเพียนเงิน) Barbonymus gonionotus 23 ธันวาคม 2557 [42]
สมุทรปราการ ปลาสลิด Trichopodus pectoralis 29 ธันวาคม 2557 [43]
สมุทรสงคราม หอยหลอดชนิด Solen regularis Solen regularis 29 พฤษภาคม 2558 [44]
สมุทรสาคร ปลาทู Rastrelliger brachysoma 12 พฤษภาคม 2558 [45]
สระบุรี ปูน้ำตกสระบุรี (ปูหิน) Larnaudia larnaudii 3 กุมภาพันธ์ 2558 [46]
สิงห์บุรี ปลาช่อน Channa striata 30 มกราคม 2558 [47]
สุโขทัย ปลาก้างพระร่วง Kryptopterus vitreolus 17 มีนาคม 2558 [48]
สุพรรณบุรี ปลาม้า Boesemania microlepis 22 มกราคม 2558 [49]
อ่างทอง ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus 22 มกราคม 2558 [50]
อุทัยธานี ปลาแรด Osphronemus goramy 10 มีนาคม 2558 [51]

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
จันทบุรี ปลาบู่มหิดล Mahidolia mystacina 25 กุมภาพันธ์ 2558 [52]
ฉะเชิงเทรา ปลากะพงขาว (ปลาโจ้โล้) Lates calcarifer 6 กุมภาพันธ์ 2558 [53]
ชลบุรี ปลาฉลามกบ Chiloscyllium punctatum 30 มกราคม 2558 [54]
ตราด ปลากะรังจุดฟ้าจุดเล็ก (ปลาย่ำสวาท) Plectropomus leopardus 30 เมษายน 2558 [55]
ปราจีนบุรี ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplos 11 มกราคม 2558 [56]
ระยอง ปลาพลวงทอง Neolissochilus soroides 16 กุมภาพันธ์ 2558 [57]
สระแก้ว ปลาบ้า (ปลาโพง) Leptobarbus hoevenii 12 พฤษภาคม 2558 [58]

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กาญจนบุรี ปลายี่สก (ปลายี่สกทอง, ปลายี่สกไทย) Probarbus jullieni 2 กุมภาพันธ์ 2558 [59]
ตาก ปลาตะพากส้ม (ปลาจาด) Hypsibarbus malcolmi 17 กุมภาพันธ์ 2558 [60]
ประจวบคีรีขันธ์ ปลานวลจันทร์ทะเล (ปลานวลจันทร์, ปลาดอกไม้) Chanos chanos 30 มกราคม 2558 [61]
เพชรบุรี ปลาเวียน Tor tambroides 30 มกราคม 2558 [62]
ราชบุรี ปลายี่สก (ปลายี่สกทอง, ปลายี่สกไทย) Probarbus jullieni 27 มกราคม 2558 [63]

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด สัตว์น้ำประจำจังหวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพ วันที่ประกาศ อ้างอิง
กระบี่ หอยชักตีน (หอยสังข์ตีนเดียว) Laevistrombus canarium 8 เมษายน 2558 [64]
ชุมพร ปลาทู Rastrelliger brachysoma 31 มีนาคม 2558 [65]
ตรัง พะยูน (ดุหยง) Dugong dugon 1 เมษายน 2558 [66]
นครศรีธรรมราช ปลาหมอ (ปลาหมอไทย) Anabas testudineus 3 มีนาคม 2558 [67]
นราธิวาส ปลาซิวข้างขวานใหญ่ (อีแก บุงโงะ มาแจ) Trigonostigma heteromorpha 2 เมษายน 2558 [68]
ปัตตานี ปลาสลิด Trichopodus pectoralis 2 กุมภาพันธ์ 2558 [69]
พังงา เต่าตนุ Chelonia mydas 22 มกราคม 2558 [70]
พัทลุง ปลากระแห (ปลาลำปำ) Barbonymus schwanenfeldii 18 กุมภาพันธ์ 2558 [71]
ภูเก็ต หอยมุกจาน (หอยมุกขอบทอง) Pinctada maxima 17 มิถุนายน 2558 [72]
ยะลา ปลาพลวงชมพู (อีแก กือเลาะฮ) Tor douronensis 19 มกราคม 2558 [73]
ระนอง ปูเจ้าฟ้า (ปูสิรินธร, ปูน้ำตก) Phricotelphusa sirindhorn 12 มิถุนายน 2558 [74]
สงขลา ปลาตะกรับ (ปลาขี้ตัง) Scatophagus argus 27 มกราคม 2558 [75]
สตูล ปลาการ์ตูนส้มขาว Amphiprion ocellaris 9 มีนาคม 2558 [76]
สุราษฎร์ธานี ปลาตะพัดเขียว (ปลาหางเข้) Scleropages formosus 9 กุมภาพันธ์ 2558 [77]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 13
 2. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 14
 3. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 26
 4. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 34
 5. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 41
 6. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 45
 7. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 53
 8. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 54
 9. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 75
 10. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 4
 11. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 6
 12. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 11
 13. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 20
 14. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 21
 15. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 27
 16. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 28
 17. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 43
 18. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 44
 19. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 46
 20. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 48
 21. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 55
 22. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 56
 23. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 57
 24. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 69
 25. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 70
 26. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 71
 27. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 73
 28. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 74
 29. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 75
 30. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 1
 31. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 5
 32. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 10
 33. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 18
 34. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 19
 35. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 23
 36. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 24
 37. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 29
 38. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 33
 39. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 37
 40. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 38
 41. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 40
 42. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 52
 43. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 60
 44. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 61
 45. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 62
 46. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 64
 47. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 65
 48. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 66
 49. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 67
 50. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 72
 51. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 76
 52. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 7
 53. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 8
 54. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 9
 55. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 16
 56. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 31
 57. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 50
 58. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 63
 59. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 3
 60. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 17
 61. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 30
 62. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 39
 63. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 51
 64. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 2
 65. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 12
 66. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 15
 67. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 22
 68. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 25
 69. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 32
 70. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 35
 71. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 36
 72. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 42
 73. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 47
 74. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 49
 75. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 58
 76. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 59
 77. สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ 2560, p. 68

บรรณานุกรม[แก้]

 • สมโภชน์ กริบกระโทก และคณะ, คู่มือสัตว์น้ำประจำจังหวัด, กรุงเทพฯ: กองตรวจราชการ กรมประมง. 2560. เลขเรียกหนังสือ SH117.T5 2560