ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลกุดเพียขอม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลกุดเพียขอม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Kut Phia Khom
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอชนบท
พื้นที่
 • ทั้งหมด35 ตร.กม. (14 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,713 คน
 • ความหนาแน่น106.08 คน/ตร.กม. (274.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40180
รหัสภูมิศาสตร์401802
เว็บไซต์www.gpk.go.th (อบต.กุดเพียขอม)
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

กุดเพียขอม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลกุดเพียขอมตั้งอยู่ทางใต้ของอำเภอชนบท ห่างจากตัวอำเภอชนบท 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีภูเขา เหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ตราองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

ในอดีตบ้านกุดเพียขอมเดิมเป็นดินแดนที่พวกขอมได้เข้ามาจับจองที่ดินแห่งนี้เป็นที่ทำกินและได้สร้างทำนบกั้นน้ำ เรียกว่า "ฝายขอม"

คำว่า "เพีย" มาจากคำว่า "เพี้ยเมือง" เป็นตำแหน่งทางการปกครองในสมัยก่อน

คำว่า "กุด" ในภาษีอีสานหมายถึง แอ่งน้ำ บริเวณบ้านกุดเพียขอม จึงได้ชื่อว่า "กุดเพียขอม" แปลรวมกันว่า "แอ่งน้ำเจ้าเมืองของคนขอม"

กุดเพียขอม [1]แรกเริ่มเป็นหมู่บ้านในการปกครองของตำบลชนบท เมื่อครั้นอำเภอชนบทถูกยุบรวมกับอำเภอบ้านไผ่ ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 [2]ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลชนบท อำเภอบ้านไผ่ออกมาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า "ตำบลกุดเพียขอม" ขึ้นตรงต่อปกครองอำเภอบ้านไผ่ จนกระทั่งทางราชการได้จัดตังอำเภอชนบทขึ้นอีกครั้ง จึงมีผลทำให้ตำบลกุดเพียขอม โอนมาขึ้นตรงต่ออำเภอชนบทจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลกุดเพียขอม[3] ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดแผนพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2531 ท้องที่ตำบลกุดเพียขอม แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรหนาแน่นทางราชการจึงแบ่งแยกท้องที่ออกไปเป็นตำบลโนนพะยอม จึงมีผลทำให้ตำบลกุดเพียขอมมีหมู่บ้านในปกครองทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลกุดเพียขอม เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม[4]จนถึงปัจจุบัน

หมู่บ้าน[แก้]

ตำบลกุดเพียขอมแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่[5]

 • หมู่ที่ 1 บ้านกุดเพียขอม
 • หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ
 • หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย
 • หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า
 • หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก
 • หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติตำบลกุดเพียขอม" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.gpk.go.th/site/about/topic-1 เก็บถาวร 2018-09-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560.
 2. hประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลเขตตำบลในท้องที่อำเภอพลและอำเภบ้านไผ่......PDFราชกิจจานุเบกษา 82 (47):1608-1610. 15 มิถุนายน 2508.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):5. 24 สิงหาคม 2516
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):33. 25 ธันวาคม 2539
 5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลกุดเพียขอม"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/ชนบท/กุดเพียขอม (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560..