เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
Ban Phai Town Municipality
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตรา
คำขวัญ: เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
แม่แบบ:Pushpin map alt
แม่แบบ:Pushpin map alt
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°04′04.1″N 102°43′57.9″E / 16.067806°N 102.732750°E / 16.067806; 102.732750พิกัดภูมิศาสตร์: 16°04′04.1″N 102°43′57.9″E / 16.067806°N 102.732750°E / 16.067806; 102.732750
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ บ้านไผ่
พื้นที่
 • ทั้งหมด 17.60 ตร.กม. (6.80 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)[1]
 • ทั้งหมด 28,398
 • ความหนาแน่น 1,613.52 คน/ตร.กม. (4,179.0 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ (+66) 043-272-661 , 043-272-642
โทรสาร (+66) 043-272-762
เว็บไซต์ ทม.บ้านไผ่
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แรกเริ่มก่อตั้งเป็น สุขาภิบาลบ้านไผ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ได้รับประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านไผ่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เทศบาลตำบลบ้านไผ่ เปลี่ยนแปลงฐานะอักครั้งเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลในเมืองและตำบลบ้านไผ่ และตำบลหนองน้ำใส ครอบคลุมพื้นที่ 17.60 ตร.กม.

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 เป็น สุขาภิบาลบ้านไผ่[2] โดยที่ขณะนั้นสุขาภิบาลตำบลบ้านไผ่ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น การดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเป็น “เทศบาล” เนื่องจากมีศักยภาพด้านต่าง ๆ ขึ้น ประกอบกับสุขาภิบาลบ้านไผ่มีรายได้สูงพอ ที่จะดำเนินการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลได้ ดังนั้น อำเภอบ้านไผ่ โดยนายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ ตำแหน่งนายอำเภอบ้านไผ่ ในขณะนั้นได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล มติความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแก่นแล้ว รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลตำบลบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลตำบลบ้านไผ่และจัดเป็น “เทศบาลตำบลบ้านไผ่” อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 98 ตอนที่ 101 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2524 และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบล เป็นเทศบาลเมือง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล รวม 17.60 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แต่ก่อนได้อาศัยหอประชุมอำเภอหลังเก่าเป็นอาคารสำนักงานเทศบาล ซึ่งมีนายเจริญ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอำเภอบ้านไผ่)ขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่หลังใหม่ โดยนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน 35 ตารางวา ถนนเจนจบทิศ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งได้ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนใน 3 ตำบล ดังนี้[3]

1. ตำบลบ้านไผ่ 8.20 ตร.กม.
2. ตำบลในเมือง 8.20 ตร.กม.
3. ตำบลหนองน้ำใส 1.20 ตร.กม.

ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ จำนวน 26 ชุมชน จำนวนครัวเรือน 10,830 ครัวเรือน โดยมีชุมชนกกแดงเป็นชุมชนใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 9.32  ของชุมชนทั้งหมด  และมีชุมชนบ้านไผ่เก่ามีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 มีพื้นที่ 1.57  ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 8.92  ของชุมชนทั้งหมด และมีชุมชนตลาด  1,2,3  มีขนาดเล็กสุดมีพื้นที่  0.13  ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ  0.74  ของชุมชนทั้งหมด  ดังต่อไปนี้

ชื่อชุมชน ชื่อชุมชน
1. กกแดง 14. ขนมจีน 2000
2. บ้านไผ่เก่า 15. ซอยยิ่งยง
3. โนนสวรรค์ 16. สมหวัง-สังวาล
4. สุมนามัย 17. บ้านข่าพัฒนา
5. โนนสว่าง 18. ซอยศาลเจ้า
6. คุ้มจัดสรร 19. สมประสงค์
7. ห้วยทราย 20. แสงทอง
8. หนองลุมพุก 21. ซอยประปา
9. ปอปิด 22. พระธรรมสาร
10. คลองชลประทาน 23. ศรีหมอนพัฒนา
11. โนนสะอาด 24. หมู่สี่พัฒนา
12. หลักสิบสี่ 25. โพธิ์สวรรค์
13. เจ้าเงาะ 26. ตลาดสด 1,2,3

ประชากร[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วยประชากร จำนวน  28,398 คน (2559)

  • ชาย 13,750 คน 
  • หญิง 14,648 คน

อ้างอิง[แก้]

  1. [1] http://www.banphaicity.go.th/
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา 72 (74):63. 17 กันยายน 2498
  3. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบ้านไผ่" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banphaicity.go.th/ 2552. สืบค้น 6 กันยายน 2560.