ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลเมืองเพีย (อำเภอบ้านไผ่)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลเมืองเพีย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Mueang Phia
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
พื้นที่
 • ทั้งหมด73.40 ตร.กม. (28.34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด9,402 คน
 • ความหนาแน่น128.09 คน/ตร.กม. (331.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์401005
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
รหัส อปท.6401010
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
เว็บไซต์www.muangpere.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เมืองเพีย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ส่วนมากจะเป็นที่ราบใช้ในการทำนา แต่ทางทิศเหนือส่วนมากจะเป็นดินเอียด (ดินเค็ม) ซึ่งบริเวณนี้ใช้เป็นแหล่งต้มเกลือสินเธาว์สำหรับส่งส่วยและขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่เนินสลับกับที่ราบ ที่เนินใช้ทำไร่ ทำสวน ส่วนที่ราบใช้ทำนา

ประวัติ

[แก้]

ตำบลเมืองเพียเป็นตำบลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ สันนิษฐานว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 จากคำบอกเล่าว่า มีพ่อขุนเพี้ยได้นำลูกบ้านอพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ เดินทางมาจากบริเวณที่เป็นจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน เห็นสภาพพื้นที่เป็นที่เนินล้อมรอบด้วยหนองน้ำมีสัตว์และพืชที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพพอที่จะสร้างเมืองได้ จึงให้ราษฎรจัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ประกอบกับที่หมู่บ้านมีพระพุทธรูป (พระเจ้าใหญ่) ตั้งอยู่ก่อนแล้ว จึงได้ตั้งชื่อตามผู้ที่นำมาคือ บ้านขุนเพีย ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นเมืองขุนเพีย และนาน ๆ เข้าจึงตั้งชื่อว่า "เมืองเพีย"

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้ง สภาตำบลเมืองเพีย ในพื้นที่ตำบล[1] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งสภาตำบลนี้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย[2] จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

ตำบลเมืองเพียตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

[แก้]

ตำบลเมืองเพียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้[3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเพีย
 • หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเพีย
 • หมู่ที่ 3 บ้านขามเรียน
 • หมู่ที่ 4 บ้านดู่ใหญ่
 • หมู่ที่ 5 บ้านละว้า
 • หมู่ที่ 6 บ้านละว้า
 • หมู่ที่ 7 บ้านชีกกค้อ
 • หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพีย
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองนางขวัญ
 • หมู่ที่ 10 บ้านละว้า
 • หมู่ที่ 11 บ้านดู่โพธิ์ตาก
 • หมู่ที่ 12 บ้านขามเรียน
 • หมู่ที่ 13 บ้านชีกกค้อ
 • หมู่ที่ 14 บ้านคามวารี          

การศึกษา

[แก้]

มีสถานศึกษา คือ

 • โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
 • โรงเรียนบ้านละว้า
 • โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
 • โรงเรียนบ้านขามเรียน
 • โรงเรียนบ้านชีกค้อ
 • โรงเรียนหนองนาขวัญ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

การสาธารณสุข

[แก้]

ตำบลเมืองเพียมีสถานให้บริการทางด้านสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย หมู่ที่ 1
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า หมู่ที่ 5

อ้างอิง

[แก้]
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลเมืองเพีย" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/401005 เก็บถาวร 2017-12-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 18 ธันวาคม 2560.