โรงเรียนบ้านเขานาใน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านเขานาใน
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเกิดทักษะชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
หมู่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม สุราษฏร์ธานี 84250
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ban Khaonanai School
อักษรย่อ บ.น.
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 มิถุนายน พ.ศ. 2525
ผู้ก่อตั้ง ราษฎรในหมู่บ้าน
รหัส 1084640343
ผู้อำนวยการ นายพีระ อินทรักษ์
จำนวนนักเรียน ประมาณ 600 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ สีแดง
███ สีเหลือง
เพลง เพลงมาร์ชเขานาใน
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านเขานาใน (ราษฎร์ศรัทธา) สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2525 ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยความร่วมมือจากคณะราษฎรที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายจวง คงพูล จำนวน 20 ไร่ 320 ตารางวา และจาก นายวิชิต ราชพิบูลย์ จำนวน 5 ไร่ 80 ตารางวา ซึ่งเป็น ราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มุงหลังคาสังกะสีกั้นด้วยฝาขัดแตะ โดยให้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านเขานาใน (ราษฎร์ศรัทธา) พร้อมมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2525 โดยพลโทหาญ ลีลานนท์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 โดยจัดให้มีการเรียนการสอน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 23 คน มีครู 1 คน คือ นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ซึ่งมาช่วยราชการ

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2527 ทางราชการมีคำสั่งให้นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวัดสองพี่น้อง และได้แต่งตั้งให้ นายสุชาติ ครรชิต มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ซึ่งเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 109 คน

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2531 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในเขตหมู่ที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม หรือบ้านเขานาใน ทางราชการจึงมีคำสั่งให้ นายสุชาติ ครรชิต ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน ไปรักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหญ่ และแต่งตั้ง นายสุจิน น้อมเกตุ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจำปาทองมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน และในปีพศ. 2547 ทางราชการได้มีคำสั่งให้นายสุจิน น้อมเกตุกลับไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านจำปาทอง แล้วให้นายพีระ อินทรักษ์ มารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน จนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเขานาในได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ก่อกำเนิด[แก้]

โรงเรียนบ้านเขานาในเดิมมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านเขานาในราษฎร์ศรัทธา ตามวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่ต้องการให้ลูกหลานมีโรงเรียนดีใกล้บ้าน จึงเริ่มก่อสร้างในปีพศ. 2525 จากที่ดินที่ได้รับบริจาค 26 ไร่

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรอนุบาล

หลักสูตรประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพการเรียนการสอน[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]