ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนบ้านเขานาใน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านเขานาใน
Ban Khaonanai School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.น.
ประเภทรัฐ
คำขวัญผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเกิดทักษะชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สถาปนา16 มิถุนายน พ.ศ. 2525
ผู้ก่อตั้งราษฎรในหมู่บ้าน
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1084640343
ผู้อำนวยการนายพีระ อินทรักษ์
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียนประมาณ 600 คน
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี███ สีแดง
███ สีเหลือง
เพลงเพลงมาร์ชเขานาใน
เว็บไซต์www.khaonanai.ac.th

โรงเรียนบ้านเขานาใน (ราษฎร์ศรัทธา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2525 ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยความร่วมมือจากคณะราษฎรที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายจวง คงพูล จำนวน 20 ไร่ 320 ตารางวา และจาก นายวิชิต ราชพิบูลย์ จำนวน 5 ไร่ 80 ตารางวา ซึ่งเป็น ราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มุงหลังคาสังกะสีกั้นด้วยฝาขัดแตะ โดยให้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านเขานาใน (ราษฎร์ศรัทธา) พร้อมมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2525 โดยพลโทหาญ ลีลานนท์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 โดยจัดให้มีการเรียนการสอน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 23 คน มีครู 1 คน คือ นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ซึ่งมาช่วยราชการ

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2527 ทางราชการมีคำสั่งให้นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวัดสองพี่น้อง และได้แต่งตั้งให้ นายสุชาติ ครรชิต มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ซึ่งเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 109 คน

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2531 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในเขตหมู่ที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม หรือบ้านเขานาใน ทางราชการจึงมีคำสั่งให้ นายสุชาติ ครรชิต ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน ไปรักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหญ่ และแต่งตั้ง นายสุจิน น้อมเกตุ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจำปาทองมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน และในปีพศ. 2547 ทางราชการได้มีคำสั่งให้นายสุจิน น้อมเกตุกลับไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านจำปาทอง แล้วให้นายพีระ อินทรักษ์ มารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน จนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเขานาในได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ก่อกำเนิด[แก้]

โรงเรียนบ้านเขานาในเดิมมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านเขานาในราษฎร์ศรัทธา ตามวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่ต้องการให้ลูกหลานมีโรงเรียนดีใกล้บ้าน จึงเริ่มก่อสร้างในปีพศ. 2525 จากที่ดินที่ได้รับบริจาค 26 ไร่

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรอนุบาล

หลักสูตรประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพการเรียนการสอน[แก้]


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]