ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

พิกัด: 9°7′57.38″N 99°19′48.27″E / 9.1326056°N 99.3300750°E / 9.1326056; 99.3300750
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
Thepmitrsuksa​ School​
ที่ตั้ง
แผนที่
ไทย 317 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0 77272 061
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.ศ./ TS
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม​
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ​คาทอลิค​ แห่งประเทศไ​ทย
ผู้อำนวยการนายชาญชัย ชื่นพระแสง
สี███ น้ำเงิน
███ แดง
เพลงมาร์ชโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
เว็บไซต์http://www.thepmitr.ac.th/

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิคาทอลิก เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสิรมการศึกษาเอกชน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2502 โดยมี ฯพณฯ มุขนายก คาเร็ตโต เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวิเชียร สมานจิต เป็นผู้จัดการและครูใหญ่คนแรก และ ในปัจจุบัน นายชาญชัย ชื่นพระแสง เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

รายชื่อผู้อำนวยการ

[แก้]
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวิเชียร สมานจิต พ.ศ. 2502
2 นายปรีดี แสงสว่าง พ.ศ. 2502 - 2503
3 บาทหลวงหลีอาง ชวประพันธ์ พ.ศ. 2504 - 2506
4 นายเรือง อาภรรัตน์ พ.ศ. 2507 - 2509
5 นายสนั่น วาทนเสรี พ.ศ. 2510 - 2511
6 นายประสิทธิ ทองคำ พ.ศ. 2511 - 2513
7 บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์ พ.ศ. 2514 - 2518
8 บาทหลวงอนันต์ จิตเสรีวงค์ พ.ศ. 2519 - 2522
9 บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล พ.ศ. 2523 - 2526
10 บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม พ.ศ. 2527 - 2528
11 นายชาญชัย ชื่นพระแสง พ.ศ. 2529 - 2531
12 บาทหลวงสมชาย กิจนิชี พ.ศ. 2532 - 2534
13 บาทหลวงสมพงษ์ ฉัตรบรรยง พ.ศ. 2535 - 2539
14 บาทหลวงพิรัตน์ ดำรงศักดิ์ พ.ศ. 2540 - 2541
15 บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม พ.ศ. 2541 - 2542
16 บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ พ.ศ. 2542 - 2556
17 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ พ.ศ. 2556 - 2562
18 บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ พ.ศ. 2562
19 นายชาญชัย ชื่นพระแสง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ประวัติ

[แก้]

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิคาทอลิก เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2502 ในที่ดินจำนวน 17 ไร่ 3 งาน 1.2 ตารางวา ซึ่งนางลิ้นจี่ บุราคม เป็นผู้บริจาคให้เป็นที่ สร้างโรงเรียน โดยมี ฯพณฯ มุขนายก เปโตร คาเร็ตโต เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวิเชียร สมานจิต เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ คนแรก มีบาทหลวงแอกเตอร์ ฟรีเยรีโอ เป็นอธิการ โรงเรียนเทพมิตร ศึกษาเปิดทำการสอนดังนี้ ปีการศึกษา 2502 เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง จำนวน นักเรียน 135 คน นายวิเชียรสมานจิต เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ คนแรก มีบาทหลวงแอกเตอร์ ฟรีเยรีโอเป็นอธิการ ปีการศึกษา 2504 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้อง และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1ห้อง ปีการศึกษา 2508 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมตอนต้น ตั้งแต่ระดับ ประถมปีที่ 1 ถึง ประถมปีที่ 7 และระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 ห้อง ปีการศึกษา 2538 ได้ทำการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึง 3 โดยระดับชั้น อนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง ระดับอนุบาล 2 จำนวน 1 ห้องและระดับอนุบาล 3 จำนวน 1 ห้อง ปีการศึกษา 2553 ได้เปิดสอนเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 ห้อง ปัจจุบันนี้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนวัยเรียนถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 6 หลัง พื้นที่จำนวน 19 ไร่ 1 งาน 21.1 ตารางวา

อาคารภายในโรงเรียน

[แก้]

""อาคารภายในโรงเรียนเทพมิตรศึกษามีทั้งหมด 7 อาคาร""

  1. อาคารออกัสติน
  2. อาคารคาเร็ตโต
  3. อาคารฟรีเยรีโอ (C)
  4. อาคารโบดวง (D)
  5. อาคารดอนบอสโก (E)
  6. อาคารปาซอตตี (F)
  7. อาคารยอเซฟ

การเรียนการสอน

[แก้]
- ระดับก่อนอนุบาล
- ระดับอนุบาล 1-3
- ระดับประถมศึกษา 1-6
- ระดับมัธยมศึกษา 1-6

ศิษย์เก่า

[แก้]

9°7′57.38″N 99°19′48.27″E / 9.1326056°N 99.3300750°E / 9.1326056; 99.3300750

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]