โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ไทย ม.6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bantakhun Wittaya school
อักษรย่อ ต.ว. (BTV)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2514
ภาษา ไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
เพลง มาร์ชบ้านตาขุนวิทยา
เว็บไซต์

เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ ม.6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน ติดกับถนนสุราษฎร์ - ตะกั่วป่า

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • อักษรย่อ ตว / BTV
 • คติพจน์โรงเรียน ทนฺโตเสฏฺ โฐมนุสฺเสสุ ผู้ฝึกตนดีแล้วคือมนุษย์ผู้ประเสริฐ
 • สีประจำโรงเรียน ขาว - แดง
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชบ้านตาขุนวิทยา
 • อัตลักษณ์ กล้าแสดงออก
 • เอกลักษณ์สถานศึกษา เคียงคู่ชุมชน
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิน

อาคารเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย ที่ทำการห้องรองฝ่ายปกครอง ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องสภานักเรียน ห้องพยาบาล ห้องผ้า ห้องสังคม และห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 5 ห้อง
 • อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง ห้องสมุด และ ห้องศิลปะ ชั้นบน ห้องวิทย์1 ห้องวิทย์2 ห้องเคมี ห้องฟิสิก
 • อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์1 ห้องวิชาการ ห้องพัสดุ ห้องรองฝ่ายบริหาร ห้องผู้อำนวยการ ห้องคณิตศาสตร์ 1 ห้องคณิตศาสตร์ 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องเรียนอื่นๆ
 • อาคารคหกรรมและดนตรี ประกอบด้วย ห้องดนตรีและคหกรรม
 • อาคารเกษตร ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเกษตร
 • อาคารหอประชุม
 • อาคารพงษ์เภตรา
 • ห้องสหกรณ์โรงเรียน
 • ศาลากลางน้ำ ประกอบด้วย ห้องดนตรีไทย
 • อาคารโรงอาหาร

การเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาวิทยา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น EN : Junior High School

 • จัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย EN : Senior High School

 • ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต)
 • ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ (ศิลป์คำนวณและศิลป์ทั่วไป)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]