เทศบาลนครเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลนครเชียงราย
ตราประจำเทศบาลนครเชียงราย
ตราประจำเทศบาลนครเชียงราย
เมืองน่าอยู่ ประตูสู่สากล
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย นครเชียงราย
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiang Rai Municipality
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5100
ประชากร 70,610 คน (พ.ศ. 2557)
พื้นที่ 60.85 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,160 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย
เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ (+66) 0 5371 1333
โทรสาร (+66) 0 5371 3272
เว็บไซต์ http://www.chiangraicity.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลนครเชียงราย (คำเมือง: LN-Thetsaban Nakhon Chiang Rai.png) เป็นหนึ่งใน 25 เทศบาลนครของประเทศไทย เป็นเทศบาลนคร อันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน ถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และ เทศบาลนครลำปาง ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและประตูสู่อินโดจีน

ประวัติเทศบาลนครเชียงราย[แก้]

เทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่ เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองเชียงรายตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 2 หน้า 2029 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2478 มีพื้นที่ 10.2 ตารางกิโลเมตร และเทศบาลได้ดำเนินการขยายเขตเทศบาลครั้งที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 63 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2498 รามมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 2.6245 ตารางกิโลเมตร

ต่อมาได้ดำเนินการขยายเขตครั้งที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอน 115 ลงวันที่ 28 กันยายน 2519 รวมมีพื้นที่ 10.65 ตารางกิโลเมตร และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ที่ผ่านมาได้รับการขยายเขตอีกครั้ง ตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 ทำให้เขตเทศบาลขยายเพิ่มจากเดิมอีก 6 เท่า เป็นมีพื้นที่ทั้งสิ้น 60.85 ตารางกิโลเมตร ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเชียงรายเป็นเทศบาลนครเชียงราย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีแนวเขตและแผนที่ตามเดิม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลนครเชียงรายตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะทางประมาณ 840 กิโลเมตร มีเนื้อที่จำนวน 60.85 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

สัญลักษ์เทศบาล[แก้]

สะดือเมืองเชียงราย

พญามังรายมหาราช ทรงประทับบนแท่นที่ประทับ พระหัตถ์ทั้งสองประครองดาบไว้บนพระเพลาทั้งข้างซ้าย - ขวา ซึ่งหมายถึง เป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย และรวบรวมชาวไทให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน เพื่อระงับความทุกข์เข็ญต่าง ๆ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแคว้นล้านนา ส่วนด้านข้างทั้งสอบและด้านล่างประดับด้วยลายไทยที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม เป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงราย

ภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่ในที่ราบสูง ระหว่างภูเขา พื้นที่มีลักษณะรูปกะทะ มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำกกและแม่น้ำกรณ์ไหลผ่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมและการเดินเรือสำหรับการท่องเที่ยว

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยตลอดปี 1,593 มิลลิเมตร ฝนตกชุกที่สุดระหว่างเดือนกรกฎาคมกันยายน

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครเชียงราย
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภมูิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 33.0
(91.4)
35.3
(95.5)
39.2
(102.6)
41.2
(106.2)
41.2
(106.2)
37.0
(98.6)
38.6
(101.5)
35.6
(96.1)
37.0
(98.6)
35.0
(95)
33.4
(92.1)
31.6
(88.9)
41.2
(106.2)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 27.6
(81.7)
30.9
(87.6)
33.5
(92.3)
34.9
(94.8)
33.2
(91.8)
31.7
(89.1)
30.9
(87.6)
30.6
(87.1)
30.6
(87.1)
29.8
(85.6)
28.2
(82.8)
26.5
(79.7)
30.7
(87.3)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 18.9
(66)
21.1
(70)
24.1
(75.4)
26.8
(80.2)
27.0
(80.6)
26.8
(80.2)
26.4
(79.5)
26.1
(79)
25.8
(78.4)
24.5
(76.1)
22.0
(71.6)
18.8
(65.8)
24.0
(75.2)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 11.9
(53.4)
12.9
(55.2)
15.9
(60.6)
19.7
(67.5)
22.0
(71.6)
22.9
(73.2)
22.8
(73)
22.6
(72.7)
22.0
(71.6)
20.3
(68.5)
17.0
(62.6)
12.8
(55)
18.6
(65.5)
อุณหภมูิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 1.5
(34.7)
6.5
(43.7)
6.0
(42.8)
14.3
(57.7)
18.0
(64.4)
19.7
(67.5)
19.0
(66.2)
19.5
(67.1)
16.4
(61.5)
11.0
(51.8)
5.0
(41)
2.8
(37)
1.5
(34.7)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 12.2
(0.48)
7.8
(0.307)
19.1
(0.752)
89.8
(3.535)
203.9
(8.028)
211.2
(8.315)
308.2
(12.134)
385.4
(15.173)
268.4
(10.567)
142.4
(5.606)
60.5
(2.382)
24.6
(0.969)
1,733.5
(68.248)
วันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย 2 1 3 10 17 19 22 24 18 12 6 3 137
แหล่งที่มา1: Thai Meteorological Department[1]
แหล่งที่มา 2: หอสังเกตการณ์ฮ่องกง[2], NOAA (extremes only, 1961-1990)[3]

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคม จังหวัดเชียงรายมีเส้นทางถนนซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินสำคัญ 3 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือสายเอเซีย จากเชียงรายถึงกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 840 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 จากเชียงรายถึงเชียงใหม่ รวมระยะทาง 182 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สาย AH2 จากเชียงรายไปอำเภอแม่สาย นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดเชื่อมโยงระหว่างอำเภอต่าง ๆ

การเดินทางไปจังหวัดเชียงรายโดยรถยนต์และรถทัวร์ (โดยสารประจำทาง) สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ตาก-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย (สายเอเชีย หรือสายเก่า) จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย จากนั้นผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี เข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้งที่ จ.ชัยนาท ตรงไป จ.นครสวรรค์ ผ่าน กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่ อ.เถิน ตรงไปจังหวัดลำปาง ผ่าน อ.งาว แล้วตรงไปจังหวัดพะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร

2. เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย (สายใหม่) ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกขวามือไปตาม ทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) จากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอเด่นชัย ให้เลี้ยวไปทางจังหวัดแพร่ ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึงอำเภอร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ไปบรรจบกับถนนพหลโยธินที่อำเภองาว จังหวัดลำปางเข้าสู่จังหวัดพะเยา แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร

3. เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 จนไปถึงจังหวัดลำปาง จึงเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เชียงใหม่) ผ่านไปจังหวัดลำพูน แล้วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ต แม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูนมาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 ผ่าน จ.ตาก จ.นครสวรรค์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงรายมีสนามบิน 2 แห่ง ได้แก่ สนามบินใช้ในราชการ กองทัพอากาศและท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เป็นสนามบินพาณิชย์ที่สามารถรองรับเครื่องบินโดยสารที่บินระหว่างประเทศได้ โดยปัจจุบันเปิดบริการการเดินทางระหว่างเชียงราย-กรุงเทพมหานคร เที่ยวไป-กลับ วันละ 5 เที่ยวบิน รวม 10 เที่ยวบิน และเชียงราย-เชียงใหม่ วันละ 2 เที่ยวบิน รวม 4 เที่ยวบิน

นอกจากนี้ ทางน้ำ เป็นการเดินทางโดยล่องจากบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำน้ำกก ถึงจังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยว

ถนนในเทศบาลนครเชียงราย[แก้]

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครเชียงราย[แก้]

สะพานและสะพานลอยคนข้ามภายในเขตเทศบาล[แก้]

ตัวเมืองเชียงราย

1.สะพานข้ามแม่น้ำกก จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

 • สะพานซุปเปอร์ไฮเวย์
 • สะพานแม่ฟ้าหลวง
 • สะพานเฉลิมพระเกียรติ
 • สะพานพญามังราย

2.สะพานข้ามแม่น้ำแม่กรณ์ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

 • ถนนพหลโยธินสายใน
 • ถนนพหลโยธินสายนอก
 • ถนนศรีเวียง
 • ถนนนพ่อขุน

3.สะพานลอยคนข้าม จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

 • หน้าตลาดสันติ
 • หน้าบิ๊กซี
 • หน้าเซ็ลทรัลพลาซ่า

การไฟฟ้า การปะปา และการโทรคมนาคม[แก้]

1.การไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครบทุกชุมชน ทุกครัวเรือน

2.การประปา การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย อยู่ในสังกัดสำนักงานประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานการประาที่อยู่ในสังกัดที่ให้บริการน้ำประปาแก่ชุมชนในเขตเทศบาล

3.โทรคมนาคม โทรศัพท์ พื้นที่บริการโทรศัพท์ของจังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจำนวนประชากร 1,231,121 คน คิดเป็นความหนาแน่นโทรศัพท์เท่ากับ 15 เครื่องต่อประชากร 1,000 คน

 • เลขหมายโทรศัพท์ที่มีบริการ 19,280 เลขหมาย
 • เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าใช้ 18,220 เลขหมาย
 • คู่สายโทรศัพท์ปัจจุบัน 30,325 เลขหมาย
 • คู่สายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าใช้ 17,996 เลขหมาย
 • จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 364 เลขหมาย

โทรศัพท์สาธารณะท้องถิ่นและทางไกล 138 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท 48 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร 178 เลขหมาย

ประชากร[แก้]

ประชากรไทยพื้นราบ[แก้]

คนเมือง เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในอดีตเรียกว่า ไทยยวน หรือลาวพุงดำ ผู้ชายจะมีรูปร่างโปร่งบางกว่าคนไทยภาคกลางเล็กน้อย ผู้หญิงมีรูปร่างผิวพรรณและหน้าตางดงาม มีภาษาพูดแตกต่างไปจากไทยภาคกลางเล็กน้อย มีตัวหนังสือเฉพาะของตนเอง การแต่งกายพื้นเมือง ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นยาวเกือบถึงตาตุ่ม ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ เกล้าผมทัดดอกไม้ ชายนิยมนุ่งกางเกงขายาว ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้นสีครามเข้ม มีผ้าขาวม้าคาดเอว บ้านเรือนยกใต้ถุนสูง หน้าจั่วหลังคามีไม้ไขว้กันประดับด้วยลวดลาย เรียกว่ากาแล เครื่องดนตรีที่สำคัญได้แก่ เปี๊ยะ สะล้อ ซึง ปี่ แน กลอง นาฏศิลป์พื้นบ้านมีการฟ้อนเมือง ฟ้อนม่าน ฟ้อนเงี้ยว ประเพณีที่สำคัญคล้ายไทยภาคกลาง มีบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปเช่นปอยหลวง เรียกขวัญ สืบชะตา เป็นต้น

จำนวนประชากร[แก้]

ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 67,176 คน (ณ เดือนเมษายน 2552) แยกเป็นชาย จำนวน 31,934 คน หญิง 35,242 คน จำนวนครอบครัว 20,825 ครอบครัว จำนวนบ้าน 30,706 หลังคาเรือน

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย[แก้]

โรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาล[แก้]

สถาบันอาชีวศึกษา[แก้]

สถาที่ท่องเที่ยว[แก้]

อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

อ้างอิง[แก้]

 1. "30 year Average (1961-1990) - CHIANG RAI". Thai Meteorological Department. สืบค้นเมื่อ 2010-04-20. 
 2. "Climatological Normals of Chiang Rai". Hong Kong Observatory. สืบค้นเมื่อ 2011-11-13. 
 3. "Climate Normals for Chiang Rai". National Oceanic and Atmospheric Administration. สืบค้นเมื่อ 1 February 2013. 

แหล่งข้อมูล[แก้]