โรงเรียนบ้านโป่งแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนบ้านโป่งแดง
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านโป่งแดง
วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ban Pong Dang School (P.D.)
อักษรย่อ ป.ด.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2470
รหัส 57103458
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านโป่งแดง (อักษรย่อ ป.ด.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโป่งแดงใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ปัจจุบันมีการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบ้านโป่งแดงได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักจิก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยเงินหนุนการศึกษาประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการ มีนายมา ลือโขง เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2476 ได้ย้ายโรงเรียนจากบ้านหนองผักจิก มาตั้งหมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว มีนายประวัติ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2494 ได้ย้ายโรงเรียนจากบ้านห้วยทรายขาว มาตั้งที่หมู่ที่ 8 บ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว

โรงเรียนบ้านโป่งแดง (แม่หนาดประชานุกูล) ในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเริ่มก่อตั้งอย่างถาวรขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยประชาชนกรรมการการศึกษาได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียน โดยมีนายชโลม คชเสนีย์ เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2538 นายพิศัณย์ ลือชัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ทำเรื่องขออนุญาตตัดคำว่า แม่หนาดประชานุกูล ออกไป คงเหลือไว้แต่คำว่า โรงเรียนบ้านโป่งแดง

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโป่งแดงตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโป่งแดงใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พ.ศ. 2537)

สัญลักษณ์[แก้]

  • คำขวัญ วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม
  • ปรัชญา "ผู้มีการศึกษาและคุณธรรม คือ มนุษย์ที่สมบูรณ์"
  • สี แดง-ดำ

อาคารและสถานที่[แก้]

  • อาคารบริหาร เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องอำนวยการ ห้องธุรการ และห้องบริหารงานของโรงเรียน
  • อาคารเรียนมัธยมศึกษา เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นอาคารประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องที่สำคัญ ได้แก่ ห้องแนะแนว ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  • อาคารเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เป็นอาคาร 1 ชั้น เป็นอาคารประจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีห้องที่สำคัญ ได้แก่ ห้องประชุม
  • อาคารเรียนประถมศึกษาตอนต้น เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นอาคารประจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • อาคารเรียนอนุบาล เป็นอาคาร 1 ชั้น เป็นอาคารประจำของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2
  • โรงอาหาร
  • อาคารส่งเสริมสุขภาพ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]