อำเภอดอยหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอดอยหลวง
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอดอยหลวง
ดอยหลวงสูงสง่า ธาราสองสาย
หลากหลายประเพณี สี่เผ่าพี่น้อง แดนทองเกษตรกรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอดอยหลวง
อักษรโรมัน Amphoe Doi Luang
จังหวัด เชียงราย
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5718
รหัสไปรษณีย์ 57110
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 223.0 ตร.กม.
ประชากร 18,996 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 85.18 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ถนนสายปงน้อย-เชียงแสน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
พิกัด 20°7′6″N 100°6′0″E / 20.11833°N 100.10000°E / 20.11833; 100.10000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5379 0084
หมายเลขโทรสาร 0 5379 0084

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอดอยหลวง (คำเมือง: Lanna-Doi Luang.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอที่กำลังพัฒนาทางด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านผังเมือง และเป็นอำเภอที่จะผ่านไปยังอำเภอเชียงของ เชียงแสน และพรมแดนประเทศลาวประเทศเมียร์มาร์ และดอยหลวงยังเป็นอำเภอที่น่าอยู่ โดยจัดเป็นอำเภอที่อยู่ราบลุ่มแม่น้ำกก มีดอยหลวงสูง 1,043 เมตรจากน้ำทะเลปานกลาง จากทิวเขาหลวงพระบาง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอดอยหลวงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอดอยหลวงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแม่จัน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอยหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอดอยหลวง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอดอยหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปงน้อย (Pong Noi) 11 หมู่บ้าน
2. โชคชัย (Chok Chai) 12 หมู่บ้าน
3. หนองป่าก่อ (Nong Pa Ko) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอดอยหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปงน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อทั้งตำบล

งานประจำปี[แก้]

 • งานสี่เผ่าชาวดอยหลวง
 • งานสืบสานตำนานครูจูหลิง ปงกันมูล

เทศกาล[แก้]

 • ปีใหม่อิ่วเมี่ยน (บ้านขุนแม่บง และบ้านสันต้นม่วง)
 • บั้งไฟพญานาค (บ้านไทรทอง และบ้านป่าลัน)

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์[แก้]

 • ผ้าทอพื้นเมืองบ้านปงน้อย หมู่ที่ 2 และ 10 (ปงน้อย)
 • กล้วยตากบ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 และ 12 (โชคชัย)

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ)
 • โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ)

โรงเรียนขยายโอกาส[แก้]

 • โรงเรียนอนุบาลโชคชัย ตำบลโชคชัย
 • โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองป่าก่อ
 • โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตำบลปงน้อย
 • โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตำบลโชคชัย

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • หอศิลป์ครูจูหลิง
 • วัดห้วยสัก
 • วัดป่าอรัญญวิเวก
 • ถ้ำผาตุบ
 • น้ำตกห้วยดีหมี
 • หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเมี่ยนและกะเหรี่ยง ตำบลโชคชัย
 • ฟาร์มแกะดอยหลวง

โบราณสถาน[แก้]

 • บ่อน้ำทิพย์ วัดห้วยสัก
 • วัดร่องพระเจ้า

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • ครูจูหลิง ปงกันมูล ครูผู้เสียสละ
 • หลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต พระเจ้าอาวาสวัดป่าลันอรัญญวิเวก
 • พระครูบาเจ้าเจษฎา จิรสีโล พระครูเจ้าอาวาสวัดห้วยสัก

ระบบชลประทาน[แก้]

 • เขื่อนห้วยดีหมี
 • เขื่อนห้วยสัก
 • หนองปง (ขนาดใหญ่)

โรงพยาบาล[แก้]

 • โรงพยาบาลดอยหลวง
 • ศูนย์การแพทย์ปงน้อย
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลปงน้อย
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชคชัย (บ้านดอย)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าก่อ

ขนส่ง[แก้]

 • รถบขส.สาย 962 ดอยหลวง-กรุงเทพ โดยจะ วิ่งเส้นทางจากดอยหลวงไปยังกรุงเทพมหานคร ดอยหลวงห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 875 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาวิ่งประมาณ 12 ชั่วโมงการเดินทาง
 • รถเมล์แดง สายเขียงของ-ดอยหลวง-เวียงเชียงรุ้ง-เวียงชัย-เทศบาลนครเชียงราย ใช้ระยะเวลาวิ่งประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที (เข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย)
 • รถเมล์แดง2 สายดอยหลวง-เชียงของ ใช้ระยะเวลาวิ่งประมาณ 1 ชั่วโมง

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย

แม่น้ำที่สำคัญ[แก้]

 • แม่น้ำกก (แม่น้ำสายใหญ่)
 • แม่น้ำบง (แม่น้ำสายเล็ก)
 • แม่น้ำป่าซางหรือแม่น้ำไร่ (แม่น้ำสายเล็ก)

การเดินทาง[แก้]

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 (กิ่วพร้าว (แม่จัน) - ปงน้อย (ดอยหลวง) - บ้านแก่น (เชียงของ)) ถนนสายหลักเชื่อมถนนสายเอเซีย AH3
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1271 (ปงน้อย (ดอยหลวง) - เชียงแสน) ถนนสายรองเชื่อม ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 (เชียงแสน-เชียงของ)

อ้างอิง[แก้]