โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ตราประจำโรงเรียน ขุนตาลวิทยาคม
ปัญญาย ปริสุชเฌติ
(คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
169 หมู่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khuntanwitthayakhom School
อักษรย่อ ข.ว.(KW)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุนตาล
สังกัด สพม 36.
สถาปนา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2518
รหัส 10105505
เพลง เพลงมาร์ชขุนตาล

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อังกฤษ: Khuntanwitthayakhom School) (อักษรย่อ: ข.ว., K.W.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอประเภทสหศึกษาขนาดกลาง เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในเขตอำเภอขุนตาล ซึ่งเดิมแยกมาจากอำเภอเทิง ปัจจุบันมีอายุ 44 ปี สังกัดสพม 36. กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง หอประชุมจำนวน 1 หลัง มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 18 ห้อง แผนการจัดชั้นเรียน มีดังนี้ 3-3-3-3-3-3


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม
 • คติพจน์ : "ปัญญาย ปริสุชเฌติ" แปลว่า "คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา"
 • คติประจำใจ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย
 • สีประจำโรงเรียน : "ฟ้า-แดง"
  • สีฟ้า หมายถึง ความสดใส การมองโลกในแง่ดี
  • สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง
 • ตราประจำโรงเรียน :
 • พระธาตุ หมายถึง พระธาตุขุนตาลอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลป่าตาล ที่ตั้งของโรงเรียน เปรียบประดุจแหล่งประสิทธิ์ประสาสน์ วิชาแก่เยาวชนของชาติ ให้มีสติปัญญาเฉียบแหลบ มี 5 ฐาน อันหมายถึง รากฐานที่มั่นคงของสถาบันแห่งนี้ ฐาน แสดงถึงปรัชญาของโรงเรียน ที่ว่าเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม
 • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความอ่อนหวานอันเป็นสัญลักษณ์ของปุถุชนที่ดี และ แสดงถึงการมุ่งหวังให้เยาวชนของชาติรุ้จักรักและหวงแหน อนุรักษ์ ทรัพยากรของชาติ
 • รัศมี มีพระธาตุ 7 แฉก หมายถึง โรงเรียนมุ่งให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม 7

ประวัติโรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อว่าโรงเรียนป่าตาลวิทยาคมอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความประสงค์และความร่วมมือร่วมใจของราษฎรในตำบลป่าตาล และตำบลใกล้เคียง ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานในการขอจัดตั้ง ในปี พ.ศ. 2518 สภาตำบลป่าตาลได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลัง 6 ห้องเรียน เป็นลักษณะหลังคามุงสังกะสี ฝากั้นด้วยฟากไม้ไผ่ ณ บริเวณที่สาธารณะที่ได้สงวนไว้ของสภาตำบลป่าตาล ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตาล มีพื้นที่ 39 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ด้วยความตั้งใจจริง และเพื่อเป็นการเตรียมการให้พร้อมและอยู่ในหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เปิดทำการสอน ทางสภาตำบลป่าตาลได้ขอยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสมัยนั้น จากโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนป่าตาล จำนวน 6 คน มาผลัดเปลี่ยนทำการสอนไปก่อน ต่อมาวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษาก็ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ จึงถือเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง หรือวันสถาปนาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ตามชื่อของอำเภอขุนตาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ที่ประกาศโดย นายปัญจะ เกศรทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้บรรจุครูให้ 3 อัตรา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายทวี กองมงคล มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นมา

โครงการและงานที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

 • ปีการศึกษา 2526 - เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพธ. 2 รุ่น 1)
 • ปีการศึกษา 2527 - เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องโครงการสุขภาพในโรงเรียนของกรม พลศึกษา
  • - เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
 • ปีการศึกษา 2529 - เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปี พ.ศ. 2547 - รัฐบาลปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนถูกยุบรวมจากกรมสามัญเดิม เข้าสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ปี พ.ศ. 2550 - โรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำ อำเภอ)
 • ปี พ.ศ. 2552 - โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]