โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
553.gif
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐศีลธรรมจรรยา กีฬาเด่นเป็นสง่า ร่วมพัฒนาชุมชน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chiangrai Municipality School 6
อักษรย่อ ท.๖ , C.M.S.6
ประเภท รัฐบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ขึ้นกับ กระทรวงมหาดไทย
ก่อตั้ง พ.ศ. 2542 โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล / พ.ศ. 2549 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เพลง มาร์ชโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (อังกฤษ: Chiang Rai Municipality School 6) (ย่อ: ท.๖, C.M.S.6) เดิมชื่อ โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เริ่มเปิดการศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ภายใต้นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มพูนศักยภาพทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนของนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรี และนายทวี ธรรมอดิศัย ปลัดเทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนครั้งแรกจำนวน 10 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสภาเทศบาลนครเชียงราย อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 72,000,000 บาทและได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่สำรองส่วนราชการจำนวน 34 ไร่เศษ โดยนายวิจารณไชยนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นได้ทำบุญอาคารเรียนและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 โดย ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน

ความหมายตราประจำโรงเรียน[แก้]

 • เป็นรูป พ่อขุนเม็งรายประทับนั้งเหนือฐานซึ่งกำลังทรงพระอักษรอยู่
 • เหนือเศียรแปร่งประกายรัศมีออกมา ใต้ฐานมีอักษรย่อ ท.๖
 • ใต้อักษรย่อ ท.๖ เขียนไว้ว่า เทศบาลนครเชียงราย

ความหมายสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีฟ้า = ความกว้างใหญ่ ความคิดที่กว้างไกล
 • สีขาว = คือความบริสุทธิ์ ความล้ำค่า คุณธรรม คุณงามความดี

ระบบการเรียน[แก้]

 • 1. นักเรียนภาคปกติ ( เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ )
 • 2. นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ ( EP english program )
 • 3. นักเรียนผู้มีความสามรถพิเศษทางด้านวิทย์-คณิต (SM. Scince-Math)
 • 4. นักเรียนผู้มีความสามรถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(IP. Intransive Program)

อาคารสถานที่[แก้]

 • 1. อาคาร 1 (อาคารอำนวยการ ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ)
 • 2. อาคาร 2 (อาคารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
 • 3. อาคาร 3
 • 4. อาคาร 4
 • 5. อาคาร 5
 • 6. อาคารเรือนพักจามจุรี
 • 7. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฝั่ง ม.ปลาย)
 • 8. อาคารอเนกประสงค์ 1
 • 9. อาคารอเนกประสงค์ 2
 • 10. หอประชุมพญามังราย

การรับนักเรียน[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( มัธยมต้น )
 • 1.นักเรียนทั่วไปเน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • 1.3.ใช้ระบบสอบเข้า
 • 2.นักเรียนภาคภาษาอังกฤษEP (english program)
 • 2.1.ใช้ระบบสอบเข้า
 • 3.นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทย์-คณิต

3.1.ใช้ระบบสอบเข้า

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( มัธยมปลาย )
 • 1.นักเรียนทั่วไป สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • 1.1 ระบบโควตานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด และ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
 • - ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด , โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
 • 1.2 ใช้ระบบสอบเข้า
 • 2.นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษควบคู่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • 2.1 ใช้ระบบสอบเข้า
 • 3.นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • 3.1 ใช้ระบบสอบเข้า

4.นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ EP english program

 • 4.1.ใช้ระบบสอบเข้า

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]