โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
SchoolLogo resized.png
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐศีลธรรมจรรยา กีฬาเด่นเป็นสง่า ร่วมพัฒนาชุมชน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chiangrai Municipality School 6
อักษรย่อ ท.๖ , C.R.M.6
ประเภท รัฐบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ขึ้นกับ กระทรวงมหาดไทย
ก่อตั้ง พ.ศ. 2542 โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล / พ.ศ. 2549 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เพลง มาร์ชโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (อังกฤษ: Chiang Rai Municipality School 6) (ย่อ: ท.๖, C.R.M.6) เดิมชื่อ โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เริ่มเปิดการศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ภายใต้นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มพูนศักยภาพทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนของนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรี และนายทวี ธรรมอดิศัย ปลัดเทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนครั้งแรกจำนวน 10 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสภาเทศบาลนครเชียงราย อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 72,000,000 บาทและได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่สำรองส่วนราชการจำนวน 34 ไร่เศษ โดยนายวิจารณไชยนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นได้ทำบุญอาคารเรียนและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 โดย ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน

ความหมายตราประจำโรงเรียน[แก้]

รัศมีสีส้มรอบทิศ หมายถึง ความรอบรู้และรุ่งเรืองทางการศึกษา พ่อขุนเม็งรายมหาราช หมายถึง ความกตัญญู สำนึกรักท้องถิ่นและเชิดชูพ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย อักษรย่อ ท.๖ ชร.๒๕๔๒ หมายถึง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ความหมายสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีฟ้า = ความกว้างใหญ่ ความคิดที่กว้างไกล
 • สีขาว = คือความบริสุทธิ์ ความล้ำค่า คุณธรรม คุณงามความดี

ระบบการเรียน[แก้]

พ.ศ.2557 ปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยหลักสูตรภาคพิเศษภาษาอังกฤษ (EP Plus) จำนวน 4 ห้องเรียน หลักสูตรววิทย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้มข้น (SM Plus) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM) จำนวน 3 ห้องเรียน

และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น (ME Plus) จำนวน 4 ห้องเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น (SM Plus) จำนวน 5 ห้องเรียน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM) จำนวน 3 ห้องเรียน

อาคารสถานที่[แก้]

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

 • 1. อาคาร 1
 • 2. อาคาร 2
 • 3. อาคาร 3
 • 4. อาคาร 4
 • 5. อาคาร 5
 • 6. อาคารเรือนพักจามจุรี
 • 7. อาคารอเนกประสงค์
 • 8. โรงอาหาร
 • 9. สระว่ายน้ำ
 • 10.อาคาร 6 (กำลังก่อสร้าง)
 • 11.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 1. อาคาร 1 (750 ปี)
 • 2. อาคาร 2 (สิงหนวัติ)
 • 3. อาคาร 3 (คันธกุมาร)
 • 4. อาคาร 4 (กำลังก่อสร้าง)
 • 5. อาคาร 5 (กำลังก่อสร้าง)
 • 6. อาคารบัญชีและการเงิน
 • 7. หอประชุมพญามังราย
 • 8. ซุ้มพระ


การรับนักเรียน[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( มัธยมต้น )
 • 1.นักเรียนทั่วไปเน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • 1.3.ใช้ระบบสอบเข้า
 • 2.นักเรียนภาคภาษาอังกฤษEP (english program)
 • 2.1.ใช้ระบบสอบเข้า
 • 3.นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทย์-คณิต

3.1.ใช้ระบบสอบเข้า

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( มัธยมปลาย )
 • 1.นักเรียนทั่วไป สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • 1.1 ระบบโควตานักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด และ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
 • - ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด , โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
 • 1.2 ใช้ระบบสอบเข้า
 • 2.นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษควบคู่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • 2.1 ใช้ระบบสอบเข้า
 • 3.นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • 3.1 ใช้ระบบสอบเข้า

4.นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ EP english program

 • 4.1.ใช้ระบบสอบเข้า

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]