โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
SchoolLogo resized.png
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐศีลธรรมจรรยา กีฬาเด่นเป็นสง่า ร่วมพัฒนาชุมชน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chiangrai Municipality School 6
อักษรย่อ ท.๖ , C.R.M.S.6
ประเภท รัฐบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด กระทรวงมหาดไทย
ก่อตั้ง พ.ศ. 2542 โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล / พ.ศ. 2549 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เพลง มาร์ชโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (อังกฤษ: Chiang Rai Municipality School 6) (ย่อ: ท.๖, C.R.M.S.6) เดิมชื่อ โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เริ่มเปิดการศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ภายใต้นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มพูนศักยภาพทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนของนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรี และนายทวี ธรรมอดิศัย ปลัดเทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนครั้งแรกจำนวน 10 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสภาเทศบาลนครเชียงราย อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 72,000,000 บาทและได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่สำรองส่วนราชการจำนวน 34 ไร่เศษ โดยนายวิจารณไชยนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นได้ทำบุญอาคารเรียนและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 โดย ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน

ความหมายตราประจำโรงเรียน[แก้]

รัศมีสีส้มรอบทิศ หมายถึง ความรอบรู้และรุ่งเรืองทางการศึกษา พ่อขุนเม็งรายมหาราช หมายถึง ความกตัญญู สำนึกรักท้องถิ่นและเชิดชูพ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย อักษรย่อ ท.๖ ชร.๒๕๔๒ หมายถึง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ความหมายสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีฟ้า = ความกว้างใหญ่ ความคิดที่กว้างไกล
 • สีขาว = คือความบริสุทธิ์ ความล้ำค่า คุณธรรม คุณงามความดี

ระบบการเรียน[แก้]

พ.ศ.2557 ปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยหลักสูตรภาคพิเศษภาษาอังกฤษ (EP Plus) จำนวน 4 ห้องเรียน หลักสูตรววิทย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้มข้น (SM Plus) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM) จำนวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น (ME Plus) จำนวน 4 ห้องเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น (SM Plus) จำนวน 5 ห้องเรียน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SM) จำนวน 3 ห้องเรียน

พ.ศ.2560 ได้มีจัดทำหลักสูตรดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • 1.หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้มข้น [1][2][3]
 • 2.หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ [4][5][6]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • 1.หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เตรียมแพทย์) (โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) [7][8]
 • 2.หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (เตรียมวิศวะ) [9][10][11]
 • 3.หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้มข้น [12][13][14]
 • 4.หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้มข้น [15][16][17]

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก[แก้]

ในยุคก่อตั้งสถานศึกษาได้ระยะเวลาสามปี ได้มีโครงการความร่วมมือในการใช้สถานที่โรงเรียนเพื่อจัดเป็นที่ทำการและการเรียนการสอนชั่วคราวของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จนทางมหาวิทยาลัยได้จัดสร้างอาคารเรียนของตัวเองแล้วเสร็จ และได้มีความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบันในการพัฒนาบุครากรครูในการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2547 ทางโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนสายศิลป์ (อังกฤษ-คณิตศาสตร์) เป็นรุ่นสุดท้าย และปรับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบโดยใช้ระบบสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี 2549 ได้จัดตั้งห้องเรียนโครงการพิเศษขึ้นเป็นปีแรกจำนวน 2 ห้อง โดยได้รับการดูแลหลักสูตรตอนเริ่มจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแบบหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปี พ.ศ.2548 ทางโรงเรียนได้มีแผนที่จะจัดตั้งห้องเรียนสำหรับผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียนชั้นนำของประเทศในการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ จึงได้เกิดความร่วมมือในการวางหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยความร่วมมือจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทำให้สามารถเปิดสอนและรับสมัครนักเรียนหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรุ่นแรกได้ในปี พ.ศ.2549 โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 2 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ.2559 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนางอนุรักษ์ บุตรสาร คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าพบ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย โดยการจัดตั้งหลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพขี้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ.2559 ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลนครเชียงราย ในการเดินทางศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนนักเรียน Gifted ในสาขาวิชาต่างของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องจากทางโรงเรียนเองมีเพียง Giftำd คณิตศาสตร์ ที่ได้รับความร่วมมือจากการจัดหลักสูตรของ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น จึงจำเป็นต้องการขยายห้องเรียนพิเศษ Gifted เพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา จึงได้มีความร่วมมือจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งให้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็น ศูนย์สะเต็มศึกษา ของ สสวท ขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์สะเต็มศึกษา อปท 25 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมีหน้าที่อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีหน้าที่ในการจัดสถานที่ในการอบรมครูทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เตรียมเอกสารประกอบการอบรม สื่อชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ในการกำกับของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงตามที่ สสวท ได้กำหนดให้

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสุเนตร บุตรสาร พ.ศ. 2542-2556
2 นางอนุรักษ์ บุตรสาร พ.ศ. 2557-2558
3 นายประชวน เขื่อนเพชร พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

อาคารสถานที่[แก้]

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

 • 1. อาคาร 1
 • 2. อาคาร 2
 • 3. อาคาร 3
 • 4. อาคาร 4
 • 5. อาคาร 5
 • 6. อาคารเรือนพักจามจุรี
 • 7. อาคารอเนกประสงค์
 • 8. โรงอาหาร
 • 9. สระว่ายน้ำ
 • 10.อาคาร 6
 • 11.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 1. อาคาร 1 (750 ปี)
 • 2. อาคาร 2 (สิงหนวัติ)
 • 3. อาคาร 3 (คันธกุมาร)
 • 4. อาคาร 4 (กำลังก่อสร้าง)
 • 5. อาคาร 5 (กำลังก่อสร้าง)
 • 6. อาคารบัญชีและการเงิน
 • 7. หอประชุมพญามังราย
 • 8. ซุ้มพระ

การรับนักเรียน[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( มัธยมต้น )
 • 1.โควตาเรียนดีภายนอก จำนวนที่รับ 230 คน
  • 1.1. ประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
    • สำหรับผู้สมัคหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้มข้น มีผลการเรียนระดับ ป.4-ป.5 เฉลี่ยรวม 3.50 ขึ้นไป
    • สำหรับผู้สมัคหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนระดับ ป.4-ป.5 เฉลี่ยรวม 3.20
  • 1.2. ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมปีที่ 6 ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และมีผลการเรียนระดับ ป.4-ป.5 เฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไป
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมปีที่ 6 ที่มีความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์และดนตรี และมีผลการเรียนระดับ ป.4-ป.5 เฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไป
 • 2.สอบคัดเลือกทั่วไป จำนวนรับ 240 คน
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมปีที่ 6 และมีผลการเรียนระดับ ป.4-ป.5 เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( มัธยมปลาย )
 • 1. โควตาเรียนดีภายใน จำนวนรับ 280 คน
  • 1.1 โครงการเพชรน้ำเอก
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.25 ขึ้นไป
  • 1.2 โครงการรับตรงภายใน
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยแบ่งผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรที่สมัครดังนี้
    • -หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เตรียมแพทย์) (โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 3.50 ขึ้นไป
    • -หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (เตรียมวิศวะ) เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 3.25 ขึ้นไป
    • -หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้มข้น เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
    • -หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้มข้น เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
 • 2. โควตาภายนอก จำนวนรับ 100 คน
  • 2.1 ประเภทผู้มีผลการเรียนดี
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอื่น (ไม่รับสมัครนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย) โดยแบ่งผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรที่สมัครดังนี้
    • -หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (เตรียมวิศวะ) เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 3.50 ขึ้นไป
    • -หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้มข้น เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 3.50 ขึ้นไป
    • -หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้มข้น เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 3.20 ขึ้นไป
  • 2.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
   • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา นาฏศิลป์และดนตรี โดยแบ่งผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรที่สมัครดังนี้
    • -หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (เตรียมวิศวะ) เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
    • -หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้มข้น เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
    • -หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเข้มข้น เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 2.75 ขึ้นไป
 • 3.สอบคัดเลือกทั่วไป จำนวนรับ 100 คน
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้ทุกหลักสูตร


อ้างอิง[แก้]

 1. สถาบันส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมถ์
 2. ศูนย์สะเต็มศึกษาของ สสวท. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 3. ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
 4. สถาบันส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมถ์
 5. ศูนย์สะเต็มศึกษาของ สสวท. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 6. ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
 7. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 8. ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
 9. สถาบันส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมถ์
 10. ศูนย์สะเต็มศึกษาของ สสวท. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 11. ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
 12. สถาบันส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมถ์
 13. ศูนย์สะเต็มศึกษาของ สสวท. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 14. ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
 15. สถาบันส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมถ์
 16. ศูนย์สะเต็มศึกษาของ สสวท. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 17. ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้า ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]