โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
MSKLogo.jpg
มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ไทย
399 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ถนนแม่สรวย-ฝาง เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ไทย
399 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ถนนแม่สรวย-ฝาง เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 19°39′32″N 99°31′39″E / 19.65889°N 99.52750°E / 19.65889; 99.52750
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Maesuai Witthayakhom School
อักษรย่อ ม.ส.ว.
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
รหัส 57022007
เพลง มาร์ช ม.ส.ว.
เว็บไซต์

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ถนนแม่สรวย-ฝาง เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกการประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษาและได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2517 มีชื่อว่า “โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม”

พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ มพช. 2 รุ่น โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการว่าได้ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น สมควรเป็นผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2529 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 240 คน เกินเป้าหมายที่ทางกรมสามัญศึกษากำหนด นับเป็นปีแรกที่นักเรียนมีความตื่นตัวทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงขอขยายห้องเรียนซึ่งทางกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ขยายเป็น 6 ห้องเรียน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2529 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้จัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินทั้งสิ้น 471,447.50 บาท นำไปซื้อเครื่องดนตรีสากลสำหรับนักเรียนได้ฝึกหัด

พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือพัฒนาที่สูงไทย – เยอรมัน จัดให้วัสดุ – อุปกรณ์ สำหรับการสร้างที่พักนักเรียนหญิงและอุปกรณ์ยังชีพเป็นจำนวนเงิน 90,505 บาท กรมสามัญศึกษาจัดให้โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท

พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 58 คน

พ.ศ. 2533 เปิดสอนโรงเรียนสาขาวาวี (ม.1) จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 41 คน

พ.ศ. 2534พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล. (ปรับปรุง 29)

พ.ศ. 2539 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมออยสก้า ประเทศญี่ปุ่น ปลูกป่าโรงเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีกรณีศึกษาป่าชุมชน เริ่มดำเนินการลงนามในข้อตกลงเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา ระหว่างโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกับโรงเรียนอากาบะ เมืองคิอินากาชิมา จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์ใหญ่ ครู – อาจารย์ นักเรียนได้เดินทางไปดูงานครั้งแรก

พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง หอนอนนักเรียนแบบจุ 35 คน จำนวน 1 หลัง พร้อมโรงอาบน้ำ ชาย หญิง และโรงหุงต้ม ก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง ต่อเติมชั้นล่างเป็นสำนักงาน, ห้องธุรการ, ห้องวิชาการ, ห้องประชุม ใช้เงินเหลือก่อสร้างถนนคอนกรีต 360 เมตร ก่อสร้างระบบประปาและพัฒนาแหล่งน้ำในโรงเรียน ซ่อมแซมและก่อสร้างด้านหน้าโรงเรียนยาว 255 เมตร โดยสมาคมผู้ปกครองและครูนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โรงเรียนมีโครงการสวนสวยโรงเรียนงามเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ครบ 59 ปี จัดตั้งวงกลองยาวจำนวน 1 วง เป็นเงิน 60,000 บาท

พ.ศ. 2539 เข้าโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา ได้รับรางวัลการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2540 ต่อเติมชั้นล่างอาคาร 3 เป็นห้องสมุดกาญจนาภิเษก ห้องบริการ สร้างป้ายชื่อโรงเรียน ใช้เงินบริจาคเป็นจำนวน 150,000 บาท ปรับปรุงที่ดื่มน้ำนักเรียน ใช้งบบริจาคจำนวน 56,000 บาท จัดทำโครงการอาหารกลางวัน จัดโครงการติวเข้ม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง ใช้งบบริจาคจำนวน 780,000 บาท จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 40 เครื่อง ใช้งบบริจาคจำนวน 360,000 บาท จัดตั้งวงกลองสะบัดชัย งบสมาคมศิษย์เก่า จำนวน 16,000 บาท เข้าร่วมจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ กับหน่วยราชการอื่นๆ

พ.ศ. 2541 สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา งบสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จำนวน 300,000 บาท ปรับปรุงห้องสมุดเพิ่มเติม งบบริจาค 66,000 บาท ปรับปรุงโรงอาหาร งบประมูลร้านค้า

พ.ศ. 2542 จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โดยได้รับการบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 250,000 บาท สร้างเรือนเกษตรให้นักเรียนฝึกตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับปรุง – ซ่อมแซมลานข้างพระพุทธรูป เป็นห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนากลางแจ้ง[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ออกแบบโดย นายฐิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  • แฉกรัศมี 11 แฉก รูปทรงลักษณะดาบ แสดงถึงความเฉียบคม เฉียบแหลม พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นหนึ่ง ทั้งยังสื่อความหมายถึงกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงนักเรียน ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
  • พระธาตุจอมแจ้ง หนึ่งในพระธาตุ 9 จอมในจังหวัดเชียงราย ซึ่งประดิษฐาน ณ อำเภอแม่สรวยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะยึดเหนี่ยวจิตใจและยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวแม่สรวยทุกคน
  • เกลียวเชือก สื่อถึงความกลมเกลียว สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวแม่สรวยวิทยาคม
  • แสงเทียน, หนังสือ, ช่อชัยพฤกษ์ สื่อถึงแสงสว่างแห่งความรู้ เป็นเครื่องพัฒนาปัญญาให้งอกงาม
  • ดอกบัวตูม แสดงถึงความรู้ที่กำลังเจริญงอกงาม จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
  • ลายคลื่นน้ำ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอแม่สรวยซึ่งสามารถทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี เพราะมีเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่หล่อเลี้ยงชาวแม่สรวย อีกทั้งยังสื่อได้ถึงกระแสธารแห่งความรู้ที่เป็นฐานโอบอุ้มทุกอย่างไว้
 • วิสัยทัศน์ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • อัตลักษณ์โรงเรียน ไหว้สวย รวยน้ำใจ
 • คำขวัญ มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง[2]
 • ปรัชญาประจำโรงเรียน “สุตํ ปัญญาย วฑฒนํ” หมายถึง ความรู้เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
 • สีประจำโรงเรียน เขียว ขาว แดง
  • ███ สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า
  • ███ สีขาว หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
  • ███ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ช ม.ส.ว.

เพลงมาร์ช ม.ส.ว.[แก้]

คำร้อง - ทำนอง : สุทัศ อนันศรี

เขียว ขาว แดง เขตคามงามสง่า แหล่งวิชาสถาบันการศึกษา
ที่ฝึกฝนเสริมสร้างทางปัญญา ได้พึ่งพาร่วมใจผูกพัน
สายสัมพันธ์ประสานแน่นหนัก พวกเราพร้อมภักดิ์สมัครสมาน
เคารพศรัทธาคณาจารย์ ด้วยวิญญาณยึดมั่นกตัญญุตา
ชาย หญิงกล้าหาญยืนหยัด รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ดั่งชีวา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่กีฬา พัฒนาชาติไทยให้จรูญ
ประสานใจผองเรายึดมั่น อุดมการณ์ไม่มีวันเสื่อมสูญ
เราชาว ม.ส.ว. เกื้อกูล เทิดทูนความดีนิรันดร์ เอย

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 นางสาวจีรพรรณ อุดมลาภ ผู้อำนวยการ - พ.ศ. 2553
2 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 - 8 มกราคม พ.ศ. 2560
3 นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

เกียรติยศและรางวัล[แก้]

 • สถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2551
 • สถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2550 กระทรวงศึกษาธิการ
 • การรับรองขั้นตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2549 - 2554
 • โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 1

เชิงอรรถ[แก้]

 1. ประวัติโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม, ม.ป.ป. : ออนไลน์.
 2. "เกี่ยวกับโรงเรียน" โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม, 5 พฤศจิกายน 2561

แหล่งข้อมูลออนไลน์[แก้]

 • ระบบส่งภาพกิจกรรม E-GALLERY (2552, 5 สิงหาคม). ผอ.สพท.เชียงราย เขต 4 ร่วมยินดีกับโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2551. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <ลิงก์>. (เข้าถึงเมื่อ: 18 เมษายน 2555).
 • ประวัติโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <ลิงก์>. (เข้าถึงเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2556).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]