มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยราชพฤกษ์)
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Rajapruk University
คติพจน์ สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสูสากล
สถาปนา 20 เมษายน พ.ศ. 2549
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เว็บไซต์ www.rpu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (อังกฤษ: Rajapruk University) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิธานของ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้งสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร และ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบัน ในเครือตั้งตรงจิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549[1] เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 และได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคาร 5 ชั้น โดยใช้ชื่อว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" ประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้การค้นคว้าและวิจัย (Learning and Research Center) สำนักงานอธิการบดี ฯลฯ และในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยได้เปิดอาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารเรียน 8 ชั้น เพื่อรองรับนิสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งได้จัดสร้างศูนย์ค้นคว้าและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สำนักหอสมุด) เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น "มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์" ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557[2]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ไฟล์:Http://www.rpu.ac.th/download/logo/logo-png.png

ความหมายของเครื่องหมายวงกลม หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดปัญญาในการพัฒนาทักษะวิชาชีพซึ่งเป็นพลวัตรสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่หยุดยั้ง

รูปหนังสือแฉกมีความหมายได้ 3 ประการ คือ

 1. หนังสือเปรียบเหมือนสรรพวิชาต่าง ๆ
 2. แสงสว่างเจิดจ้าเปรียบเหมือนการพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง
 3. กิ่งก้านของต้นราชพฤกษ์เปรียบเสมือนความเป็นมงคลความดีงาม ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

สรุปความหมายรวม “ความสว่างเจิดจ้าในสรรพวิชาต่างๆ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและจรรโลงไว้ซึ่ง คุณธรรมประจำตน”

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูน เป็นไม้ประจำชาติไทย เป็นราชาแห่งต้นไม้ เป็นไม้ยืนต้นมีความอดทนสูง เหมาะที่จะปลูกทั่วไปและเติบโตได้ในทุกภาคของประเทศ คนไทยโบราณเชื่อว่า ปลูกต้นราชพฤกษ์แล้วถือเป็นมงคล มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีเหลือง และสีเงิน

คณะที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คณะ 13 สาขาวิชา คือ

 1. คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 2. คณะบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี
 3. คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชานิติศาสตร์
 4. คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 5. คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเแอนิเมชัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 6. คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

และเปิดสอนนิสิตในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 2. หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ใน จ.นนทบุรี แล้ว ยังเปิดสอนนิสิตนอกศูนย์ที่ตั้งหลักอีก 2 วิทยาเขต ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์นพวงศ์ (ปทุมธานี) *เปิดสอนเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต *เปิดสอนเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′23″N 100°27′33″E / 13.82293°N 100.45929°E / 13.82293; 100.45929