โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

 2. อักษรย่อของโรงเรียน บ.ด.น.
 3. สถานที่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
 4. วันสถาปนาโรงเรียน 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 
 5. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธวิโมกข์
 6. สัญลักษณ์ของโรงเรียน ตราพระเกี้ยวน้อย


 7. เว็บไซต์ www.bodinnon.ac.th
 8. สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน
 9. ปรัชญาของโรงเรียน ลูกบดินทร เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
 10. อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ลูกบดินทร ยิ้มไหว้ทักท้ายกัน
 11. ดอกไม้ประจำโรงเรียน   สัตตบงกช (บัวหลวงสีชมพู) หมายถึง มาจากวันคล้ายวันพระราชสมภพล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 12. จำนวนอาคารเรียน/ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
  12.1 จำนวนอาคารเรียน/อาคารประกอบการ
  @ อาคารเรียน           3 หลัง
    @ อาคารเอนกประสงค์      1 หลัง
       132.2 จำนวนห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
            @ ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    จำนวน 18 ห้องเรียน ( 6 : 6 : 6 )
            @ ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 21 ห้องเรียน ( 5 : 4 : 4 )
            @ ห้องปฏิบัติการ            จำนวน 20 ห้อง


 13. พื้นที่ของโรงเรียน   12 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา
 14. หลักสูตรที่เปิดสอน  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 14.1 หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล
 - ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
 - ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) 
  - แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  - แผนการเรียนคณิต – อังกฤษ
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
  - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
  - แผนการเรียนภาษาไทย – สังคม
 14.2 สาระท้องถิ่น รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 - ช่วงชั้นที่ 3  เฉพาะ ม.1 
 - ช่วงชั้นที่ 4  เฉพาะ ม.4 

ข้อมูลจาก www.bodinnon.ac.th

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เดิมชื่อโรงเรียนบางกรวย เป็นโรงเรียนสหศึกษาประจำอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในธรณีสงฆ์วัดกล้วย เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 22 (วัดกล้วย) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ บนเนื้อที่ 12 ไร่ และที่ดินบริจาคของนางสง่า สิลา, นายอเนก ศิลา, นางสาวละมุล ศิลา และนายสงัด ปุกเกตุ จำนวน 1 งาน 49 วา

โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 โดยใช้ศาลาวัดกล้วยเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีนายประสม ศิริจันทร์ ศึกษาธิการ อำเภอบางกรวย รักษาการแทนครูใหญ่ และทางอำเภอบางกรวยได้ขอมอบให้นายอบ น่วมอยู่, นายเจริญ ด้วงเอี่ยม และนายเฉลิม พบสระบัว ครูโรงเรียนวัดชลอ มาเป็นครูช่วยสอนในครั้งแรก ต่อมาวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2503 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสำรวม ดิษนิล ครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2541 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางกรวย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางกรวย และคณะครู-อาจารย์ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองมีทัศนคติและค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงมีมติตรงกันว่าสมควรเปลี่นชื่อโรงเรียนเพื่อให้เป็นจุดสกัดนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่ให้เข้าไปเรียนแออัดอยู่ในเฉพาะโรงเรียนส่วนกลาง

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางกรวยเป็น "โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′19″N 100°28′45″E / 13.80527°N 100.47926°E / 13.80527; 100.47926