โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ตราประจำโรงเรียน เทพศิรินทร์
น สิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
86 ม.2 ถ.บางคูเวียง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirin Nonthaburi School
อักษรย่อ ท.ศ.น. (DSN)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สถาปนา 19 มกราคม
ก่อตั้ง พ.ศ. 2514
ภาษา ภาษาที่โรงเรียนได้จัดสอน

ไทย ภาษาไทย
สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

เพลง บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโหกุมาร)
เว็บไซต์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (อังกฤษ: Debsirin Nonthaburi School) เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ถนนบางคูเวียง (แยกถนนกาญจนาภิเษก) ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีการเรียนการสอนในระบบปกติ, Gifted และ Mini English Program ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ 10 แห่ง

ประวัติ[แก้]

เดิมชื่อ "โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบล โดยชุมชนในท้องถิ่นได้ริเริ่มขอจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมี ร้อยเอกสัญญา จูรัตน์ เป็นประธาน และนายวิจิตร แจ่มใส ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นให้การสนับสนุน อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาแสวง โชติปาโล และพระครูนนทศิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีประวัติและวัดศรีเรืองบุญ มอบที่ดินของวัดสร้างโรงเรียนประมาณ 15 ไร่

ขณะนั้นกรมสามัญศึกษาเห็นว่าโรงเรียนมีเนื้อที่จัดตั้งน้อยเกินไป แต่ชุมชนได้พยายามขอจัดตั้ง จนในที่สุดได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งได้ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยชุมชนได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นเงินจำนวน 191,207 บาท และได้นายเดิม โทพิลา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีบุญยานนท์ มาดำรงครูใหญ่คนแรกในปีการศึกษา 2522 ต่อมากรมทางหลวงมีโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกผ่านโรงเรียน โดยที่อาคารเรียนอยู่ตรงกึ่งกลางแนวถนนที่จะตัดผ่านทางพอดี โรงเรียนจึงได้หาที่จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดแพรกได้แนะนำที่วัดร้างกลางสวนซึ่งอยู่ห่างแนวถนน 40 เมตรและมีผู้เช่าทำกินเดิมอยู่ 8 ราย แต่ทั้งหมดก็ยินยอมยกที่ดินให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ในการรื้อถอนใช้เวลาทั้งสิ้น 1 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศึกษา ผู้อุปการะโรงเรียน และครู-อาจารย์ โดยได้สร้างเป็นอาคารชั่วคราว 2 หลัง และในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 จึงได้มีการเปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบัน

ครั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2532 นายประสงค์ ท่าพริก อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการการขอเปลี่ยนชื่อใหม่จากโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมเป็น "โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี" โดยได้รับความยินยอมและสนับสนุนอย่างดีจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชุมชน คณะกรรมการศึกษา ครู-อาจารย์ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นด้วยกัน 10 แห่ง

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราโรงเรียน

ภาพอาทิตย์อุทัยทอแสงบนพื้นน้ำทะเล หมายถึง "ภาณุรังษี" และ "วังบูรพาภิรมย์" โดย "ภาณุรังษี" นี้เป็นพระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ผู้ทรงประทานตรานี้ให้แก่โรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2467 พระองค์มีพระคุณอเนกอนันต์แก่โรงเรียน อาทิ ทรงเป็นผู้ทูลขอให้ทรงสถาปนาโรงเรียนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2438 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการสถาปนาโรงเรียนแบบถาวรและทรงถือว่าโรงเรียนนี้เป็น โรงเรียนในดูแลของพระองค์ด้วย

อักษรประดิษฐ์ "ม" หมายถึง "หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา" ชายาอันเป็นที่รักของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงหม่อมแม้นว่า ถ้าไม่มีหม่อนแม้น การกำเนิดตึกแม้นนฤมิตรก็คงไม่มี ดังนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คงไม่มี จึงเป็นความหมายที่ควรระลึกไว้

ช่อดอกรำเพย หมายถึง พระนามแห่งองค์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี มีพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์" พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราช ปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฯ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงสร้างพระอารามและโรงเรียนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบรมราชชนนี ทำเครื่องหมายดอกรำเพยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลัง รู้ไว้ว่าพระนามเทพศิรินทร์นี้ได้มาจากพระองค์ท่าน เป็นพระนามมหามงคลยิ่งควรรักษาไว้ให้ดี

สีประจำโรงเรียน[แก้]

████ เขียวเหลือง

เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) ซึ่งวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นสีของใบและดอกของต้นรำเพย ซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี คือ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์

ดอกรำเพย จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์

พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน[แก้]

"น สิยา โลกวฑฺฒโน" ความหมายคือ "ไม่ควรเป็นคนรกโลก" เป็นพุทธสุภาษิตซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส องค์ที่ 5 ได้ประสาทให้แก่โรงเรียน และท่านอธิบายความหมายของพุทธสุภาษิตบทนี้ว่า “คนเราบางคน เกิดมารกโลก ทำนองเดียวกับติณชาติที่หาประโยชน์อะไรมิได้ ทำให้เสียเงินทองกำจัด และรกชัฏขวากหนาม บางอย่างเป็นศัตรูแก่โลกไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณา คอยแต่จะเบียดเบียยนผู้อื่น จัดว่าเป็นคนรกโลก อย่าเกิดมาเลยเสียดีกว่า สู้สัตว์บางชนิดก็ไม่ได้”

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณโรงเรียน[แก้]

หลวงพ่อวัดกลางสวน พระพุทธรูปโบราณของวัดร้างกลางสวน พบว่าประดิษฐานอยู่แต่เดิมก่อนที่โรงเรียนจะย้ายมาตั้ง ปัจจุบันนักเรียนนิยมมาขอพรหรือบนบานกับหลวงพ่อวัดกลางสวน โดยวิธีแก้บนที่นิยมกันคือวิ่งรอบโรงเรียน

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ครึ่งองค์ พ.ศ. 2548-2553) ได้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์) เป็นประธานในพิธี ปัจจุบันได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่ห้องประชุม 72 พรรษาฯ

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(เต็มพระองค์พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)ได้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์) เป็นประธานในพิธี การประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีขนาดเต็มพระองค์ วันที่ 19 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ครบรอบ 18 ปี ซึ่งพระราชานุสาวรีย์ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เป็นศูนย์รวมใจของมวลเหล่าลูกแม่รำเพยทุกคน

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 • บทร้องอโหกุมาร
 • เพลงมาร์ชเทพศิรินทร์นนทบุรี
 • เพลงเทพนนท์รำลึก

คณะสี 5 คณะ[แก้]

 • ██ คณะนิภานภดล (สีแสด)
 • ██ คณะภาณุรังษี (สีแดง)
 • ██ คณะแม้นนฤมิตร (สีม่วง)
 • ██ คณะเยาวมาลย์อุทิศ (สีน้ำเงิน)
 • ██ คณะปิยราชบพิตร (สีชมพู)

อาคารและสถานที่ทั้งหมด[แก้]

 • เรือนรำเพย
 • ศาลาหลวงพ่อวัดกลางสวน
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
 • สนามฟุตซอล
 • ลานกีฬาโมลยานุสรณ์
 • ร้านค้าสวัสดิการ
 • อาคารชั่วคราว
 • สระบัว
 • อาคารวัฒนโชติศรีบุญญาคม (อาคาร 1) อาคาร 7 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องเรียน, ห้องขั้นเทพเป็นหนึ่ง, ร้านถ่ายเอกสาร,สหกรณ์

ชั้น 2 : ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, ห้องเรียน

ชั้น 3 : ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล, ห้องนาฏศิลป์, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, ห้องเรียน

 • อาคารนนทศิริวัฒน์ (อาคาร 2) อาคาร 21 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ, ห้องวิชาการ, ห้องบริการ, ห้องสุขศรีการ, ห้องพัสดุ, ห้องประชุม 72 พรรษาฯ

ชั้น 2 : ห้องสมุด, ห้องโสด, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 3 : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศโมลยานุสรณ์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องพักครูฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ชั้น 5 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี)

หน้าอาคาร : ลานม้าหินอ่อน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
 • อาคารอัจฉริยะประสิทธิ์ (อาคาร 3) อาคาร 5 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องแนะแนว, ห้องเรียนพิเศษ MEP

ชั้น 2 : ห้องเรียนพิเศษ MEP, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 3 : ห้องเรียนพิเศษ, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 5 : ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ,ห้องนอน

ภาพพาโนรามาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อมองจากชั้น 5 อาคารอัจฉริยะประสิทธิ์ ถ่ายไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (อาคาร 4) อาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 : ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส , ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ MEP

ชั้น 2 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้น 3 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องจริยธรรม

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 5) อาคาร 7 ชั้น

หน้าอาคาร : ลานภมราภิรมย์

 • อาคารโชติปาโล (หอประชุม) อาคาร 2 ชั้น

ชั้น 1 : โรงอาหาร, ห้องอาหารภิรมย์สโมสร

ชั้น 2 : หอประชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายเติม โทพิลา พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2528
นายกุศล ทวีบุตร พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ 1 ตุลาคม 2532 - 28 ตุลาคม 2535
นายประสงค์ ท่าพริก 29 ตุลาคม 2535 - 14 เมษายน 2536
นายสินชัย วัฒนพังษ์ 15 เมษายน 2536 - 31 ตุลาคม 2541
นายบรรเจิด ภิรมย์ 9 ธันวาคม 2541 - 11 ตุลาคม 2544
นายปรเมษฐ์ โมลี 12 ตุลาคม 2544 - 12 มกราคม 2553
นายเกษียร มีแต้ม 24 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2555
นายสมชาย ปิ่นทอง 11 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′49″N 100°24′50″E / 13.81361°N 100.41377°E / 13.81361; 100.41377

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา