โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
Logo Debsirin.png
น สิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
86 ม.2 ซอยอัจฉริยะพัฒนา ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirin Nonthaburi School
อักษรย่อ ท.ศ.น. (DSN)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สถาปนา 19 มกราคม
ก่อตั้ง พ.ศ. 2514
ภาษา ภาษาที่โรงเรียนได้จัดสอน

ไทย ภาษาไทย
สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี เขียว-เหลือง
เพลง บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโหกุมาร)
เว็บไซต์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (อังกฤษ: Debsirin Nonthaburi School) เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ซอยอัจฉริยะพัฒนา (ถนนกาญจนาภิเษก) ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีการเรียนการสอนในระบบปกติ, Gifted และ Mini English Program ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ 10 แห่ง

ประวัติ[แก้]

เดิมชื่อ "โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบล โดยชุมชนในท้องถิ่นได้ริเริ่มขอจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมี ร้อยเอกสัญญา จูรัตน์ เป็นประธาน และนายวิจิตร แจ่มใส ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นให้การสนับสนุน อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาแสวง โชติปาโล และพระครูนนทศิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีประวัติและวัดศรีเรืองบุญ มอบที่ดินของวัดสร้างโรงเรียนประมาณ 15 ไร่

ขณะนั้นกรมสามัญศึกษาเห็นว่าโรงเรียนมีเนื้อที่จัดตั้งน้อยเกินไป แต่ชุมชนได้พยายามขอจัดตั้ง จนในที่สุดได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งได้ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยชุมชนได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นเงินจำนวน 191,207 บาท และได้นายเดิม โทพิลา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีบุญยานนท์ มาดำรงครูใหญ่คนแรกในปีการศึกษา 2522 ต่อมากรมทางหลวงมีโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกผ่านโรงเรียน โดยที่อาคารเรียนอยู่ตรงกึ่งกลางแนวถนนที่จะตัดผ่านทางพอดี โรงเรียนจึงได้หาที่จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดแพรกได้แนะนำที่วัดร้างกลางสวนซึ่งอยู่ห่างแนวถนน 40 เมตรและมีผู้เช่าทำกินเดิมอยู่ 8 ราย แต่ทั้งหมดก็ยินยอมยกที่ดินให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ในการรื้อถอนใช้เวลาทั้งสิ้น 1 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศึกษา ผู้อุปการะโรงเรียน และครู-อาจารย์ โดยได้สร้างเป็นอาคารชั่วคราว 2 หลัง และในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 จึงได้มีการเปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบัน

ครั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2532 นายประสงค์ ท่าพริก อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการการขอเปลี่ยนชื่อใหม่จากโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมเป็น "โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี" โดยได้รับความยินยอมและสนับสนุนอย่างดีจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชุมชน คณะกรรมการศึกษา ครู-อาจารย์ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นด้วยกัน 10 แห่ง

อาคารและสถานที่[แก้]

สถานที่[แก้]

 • เรือนรำเพย
 • ศาลาหลวงพ่อวัดกลางสวน
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
 • สนามฟุตซอล
 • ลานกีฬาโมลยานุสรณ์
 • โรงอาหาร
 • โรงฝึกงาน
 • สระบัว

อาคาร[แก้]

 • อาคารวัฒนโชติศรีบุญญาคม (อาคาร 1) อาคาร 3 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องเรียน, ห้องขั้นเทพเป็นหนึ่ง, ร้านถ่ายเอกสาร,สหกรณ์

ชั้น 2 : ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, ห้องเรียน

ชั้น 3 : ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล, ห้องนาฏศิลป์, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, ห้องเรียน

 • อาคารนนทศิริวัฒน์ (อาคาร 2) อาคาร 5 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ, ห้องวิชาการ, ห้องธุรการ, ห้องสุขศรีการ, ห้องพัสดุ, ห้องประชุม 72 พรรษาฯ,ห้องทะเบียน

ชั้น 2 : ห้องสมุด, ห้องโสด, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 3 : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศโมลยานุสรณ์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องพักครูฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ชั้น 5 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี)

หน้าอาคาร : ลานม้าหินอ่อน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
 • อาคารอัจฉริยะประสิทธิ์ (อาคาร 3) อาคาร 5 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องแนะแนว, ห้องศูนย์คณิตศาสตร์

ชั้น 2 : ห้องเรียนพิเศษ MEP, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 3 : ห้องเรียนพิเศษ, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 5 : ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ,

ภาพพาโนรามาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อมองจากชั้น 5 อาคารอัจฉริยะประสิทธิ์ ถ่ายไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (อาคาร 4) อาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 : ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส , ห้องเรียน,ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

ชั้น 2 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้น 3 : ห้องเรียน,

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องจริยธรรม

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 5) อาคาร 7 ชั้น

หน้าอาคาร : ลานภมราภิรมย์

ชั้น 1 : ห้องบริการ

ชั้น 2 : ห้องประชุมกษีรทัศน์ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ

ชั้น 3-7 : ห้องเรียนชั้น ม.1-3 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย

 • อาคารโชติปาโล (หอประชุม) อาคาร 2 ชั้น

ชั้น 1 : โรงอาหาร, ห้องอาหารภิรมย์สโมสร

ชั้น 2 : หอประชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายเติม โทพิลา พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2528
นายกุศล ทวีบุตร พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ 1 ตุลาคม 2532 - 28 ตุลาคม 2535
นายประสงค์ ท่าพริก 29 ตุลาคม 2535 - 14 เมษายน 2536
นายสินชัย วัฒนพังษ์ 15 เมษายน 2536 - 31 ตุลาคม 2541
นายบรรเจิด ภิรมย์ 9 ธันวาคม 2541 - 11 ตุลาคม 2544
นายปรเมษฐ์ โมลี 12 ตุลาคม 2544 - 12 มกราคม 2553
นายเกษียร มีแต้ม 24 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2555
นายสมชาย ปิ่นทอง 11 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2561
นายเธียรชัย แสงชาตรี [1] 2 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “เทพศิรินทร์” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 10 แห่ง เพื่อร่วมการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวความคิดจากสัตยาบัน "กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์" ที่มีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ในด้านต่างๆ ภายใต้การดำเนินโครงการ "เทพศิรินทร์ เป็นหนึ่ง : All DEB in ONE" โดยมีรายชื่อโรงเรียนดังนี้

ลำดับ โรงเรียน อักษรย่อ จังหวัด สถาปนา สถานศึกษาเดิม
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท.ศ. / DS กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม พ.ศ. 2428
(135 ปี 229 วัน)
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ท.ศ.ร. / DSR กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม พ.ศ. 2522
(41 ปี 218 วัน)
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ท.ศ.ป. / DSP ปทุมธานี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(28 ปี 127 วัน)
โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา
(พ.ศ. 2519)
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ท.ศ.น. / DSN นนทบุรี 19 มกราคม พ.ศ. 2536
(27 ปี 285 วัน)
โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม
(พ.ศ. 2520)
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ท.ศ.พ. / DSPU สระบุรี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546
(17 ปี 143 วัน)
โรงเรียนพุแควิทยา
(พ.ศ. 2519)
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ท.ศ.ล. / DSL กาญจนบุรี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548
(15 ปี 132 วัน)
โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม
(พ.ศ. 2516)
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ท.ศ.ข. / DSKK ขอนแก่น 24 มกราคม พ.ศ. 2549
(14 ปี 280 วัน)
โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น
(พ.ศ. 2527)
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ท.ศ.ช. / DSC เชียงใหม่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
(13 ปี 62 วัน)
โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
(พ.ศ. 2522)
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ท.ศ.ส. / DSS สมุทรปราการ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
(12 ปี 258 วัน)
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์
(พ.ศ. 2521)
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ท.ศ.๙ / DS ๙ เชียงใหม่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 114 วัน)
โรงเรียนบ้านคุ้ม
(พ.ศ. 2526)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′49″N 100°24′50″E / 13.81361°N 100.41377°E / 13.81361; 100.41377