โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ตราประจำโรงเรียน เทพศิรินทร์
น สิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
86 ม.2 ถ.บางคูเวียง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirin Nonthaburi School
อักษรย่อ ท.ศ.น. (DSN)
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 19 มกราคม
ก่อตั้ง พ.ศ. 2514
เพลง บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโหกุมาร)
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
เว็บไซต์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (อังกฤษ: Debsirin Nonthaburi School) เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ถนนบางคูเวียง (แยกถนนกาญจนาภิเษก) ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีการเรียนการสอนในระบบปกติ, Gifted และ Mini English Program ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ 10 แห่ง

ประวัติ[แก้]

เดิมชื่อ "โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบล โดยชุมชนในท้องถิ่นได้ริเริ่มขอจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมี ร้อยเอกสัญญา จูรัตน์ เป็นประธาน และนายวิจิตร แจ่มใส ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นให้การสนับสนุน อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาแสวง โชติปาโล และพระครูนนทศิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีประวัติและวัดศรีเรืองบุญ มอบที่ดินของวัดสร้างโรงเรียนประมาณ 15 ไร่

ขณะนั้นกรมสามัญศึกษาเห็นว่าโรงเรียนมีเนื้อที่จัดตั้งน้อยเกินไป แต่ชุมชนได้พยายามขอจัดตั้ง จนในที่สุดได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งได้ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2520 โดยชุมชนได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นเงินจำนวน 191,207 บาท และได้นายเดิม โทพิลา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีบุญยานนท์ มาดำรงครูใหญ่คนแรกในปีการศึกษา 2522 ต่อมากรมทางหลวงมีโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกผ่านโรงเรียน โดยที่อาคารเรียนอยู่ตรงกึ่งกลางแนวถนนที่จะตัดผ่านทางพอดี โรงเรียนจึงได้หาที่จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดแพรกได้แนะนำที่วัดร้างกลางสวนซึ่งอยู่ห่างแนวถนน 40 เมตรและมีผู้เช่าทำกินเดิมอยู่ 8 ราย แต่ทั้งหมดก็ยินยอมยกที่ดินให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ในการรื้อถอนใช้เวลาทั้งสิ้น 1 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศึกษา ผู้อุปการะโรงเรียน และครู-อาจารย์ โดยได้สร้างเป็นอาคารชั่วคราว 2 หลัง และในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 จึงได้มีการเปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบัน

ครั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2532 นายประสงค์ ท่าพริก อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการการขอเปลี่ยนชื่อใหม่จากโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมเป็น "โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี" โดยได้รับความยินยอมและสนับสนุนอย่างดีจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชุมชน คณะกรรมการศึกษา ครู-อาจารย์ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นด้วยกัน 10 แห่ง

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราโรงเรียน

ภาพอาทิตย์อุทัยทอแสงบนพื้นน้ำทะเล หมายถึง "ภาณุรังษี" และ "วังบูรพาภิรมย์" โดย "ภาณุรังษี" นี้เป็นพระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ผู้ทรงประทานตรานี้ให้แก่โรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2467 พระองค์มีพระคุณอเนกอนันต์แก่โรงเรียน อาทิ ทรงเป็นผู้ทูลขอให้ทรงสถาปนาโรงเรียนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2438 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการสถาปนาโรงเรียนแบบถาวรและทรงถือว่าโรงเรียนนี้เป็น โรงเรียนในดูแลของพระองค์ด้วย

อักษรประดิษฐ์ "ม" หมายถึง "หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา" ชายาอันเป็นที่รักของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงหม่อมแม้นว่า ถ้าไม่มีหม่อนแม้น การกำเนิดตึกแม้นนฤมิตรก็คงไม่มี ดังนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คงไม่มี จึงเป็นความหมายที่ควรระลึกไว้

ช่อดอกรำเพย หมายถึง พระนามแห่งองค์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี มีพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์" พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราช ปิตุลาบรมพงศาภิมุข ฯ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงสร้างพระอารามและโรงเรียนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบรมราชชนนี ทำเครื่องหมายดอกรำเพยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลัง รู้ไว้ว่าพระนามเทพศิรินทร์นี้ได้มาจากพระองค์ท่าน เป็นพระนามมหามงคลยิ่งควรรักษาไว้ให้ดี

สีประจำโรงเรียน[แก้]

████ เขียวเหลือง

เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) ซึ่งวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นสีของใบและดอกของต้นรำเพย ซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี คือ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์

ดอกรำเพย จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์

พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน[แก้]

"น สิยา โลกวฑฺฒโน" ความหมายคือ "ไม่ควรเป็นคนรกโลก" เป็นพุทธสุภาษิตซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส องค์ที่ 5 ได้ประสาทให้แก่โรงเรียน และท่านอธิบายความหมายของพุทธสุภาษิตบทนี้ว่า “คนเราบางคน เกิดมารกโลก ทำนองเดียวกับติณชาติที่หาประโยชน์อะไรมิได้ ทำให้เสียเงินทองกำจัด และรกชัฏขวากหนาม บางอย่างเป็นศัตรูแก่โลกไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณา คอยแต่จะเบียดเบียยนผู้อื่น จัดว่าเป็นคนรกโลก อย่าเกิดมาเลยเสียดีกว่า สู้สัตว์บางชนิดก็ไม่ได้”

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณโรงเรียน[แก้]

หลวงพ่อวัดกลางสวน พระพุทธรูปโบราณของวัดร้างกลางสวน พบว่าประดิษฐานอยู่แต่เดิมก่อนที่โรงเรียนจะย้ายมาตั้ง ปัจจุบันนักเรียนนิยมมาขอพรหรือบนบานกับหลวงพ่อวัดกลางสวน โดยวิธีแก้บนที่นิยมกันคือวิ่งรอบโรงเรียน

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ครึ่งองค์ พ.ศ. 2548-2553) ได้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์) เป็นประธานในพิธี ปัจจุบันได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่ห้องประชุม 72 พรรษาฯ

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(เต็มพระองค์พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)ได้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์) เป็นประธานในพิธี การประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีขนาดเต็มพระองค์ วันที่ 19 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ครบรอบ 18 ปี ซึ่งพระราชานุสาวรีย์ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เป็นศูนย์รวมใจของมวลเหล่าลูกแม่รำเพยทุกคน

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 • บทร้องอโหกุมาร
 • เพลงมาร์ชเทพศิรินทร์นนทบุรี
 • เพลงเทพนนท์รำลึก

คณะสี 5 คณะ[แก้]

 • ██ คณะนิภานภดล (สีแสด)
 • ██ คณะภาณุรังษี (สีแดง)
 • ██ คณะแม้นนฤมิตร (สีม่วง)
 • ██ คณะเยาวมาลย์อุทิศ (สีน้ำเงิน)
 • ██ คณะปิยราชบพิตร (สีชมพู)

อาคารและสถานที่ทั้งหมด[แก้]

 • เรือนรำเพย
 • ศาลาหลวงพ่อวัดกลางสวน
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
 • สนามฟุตบอล
 • ลานกีฬาโมลยานุสรณ์
 • ร้านค้าสวัสดิการ
 • อาคารชั่วคราว
 • สระบัว
 • อาคารวัฒนโชติศรีบุญญาคม (อาคาร 1) อาคาร 3 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องเรียน, ห้องเทพเป็นหนึ่ง, ร้านถ่ายเอกสาร

ชั้น 2 : ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, ห้องเรียน

ชั้น 3 : ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล, ห้องนาฏศิลป์, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, ห้องเรียน

 • อาคารนนทศิริวัฒน์ (อาคาร 2) อาคาร 5 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ, ห้องวิชาการ, ห้องบริการ, ห้องสุขศรีการ, ห้องพัสดุ, ห้องประชุม 72 พรรษาฯ

ชั้น 2 : ห้องสมุด, ห้องโสตฯ, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 3 : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศโมลยานุสรณ์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องพักครูฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ชั้น 5 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี)

หน้าอาคาร : ลานม้าหินอ่อน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
 • อาคารอัจฉริยะประสิทธิ์ (อาคาร 3) อาคาร 5 ชั้น

ชั้น 1 : ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องแนะแนว, ห้องเรียนพิเศษ MEP

ชั้น 2 : ห้องเรียนพิเศษ MEP, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 3 : ห้องเรียนพิเศษ, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 5 : ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ

ภาพพาโนรามาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อมองจากชั้น 5 อาคารอัจฉริยะประสิทธิ์ ถ่ายไว้เมื่อปี พ.ศ. 2555
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (อาคาร 4) อาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 : ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส , ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ MEP

ชั้น 2 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ห้องคอมพิวเตอร์

ชั้น 3 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องจริยธรรม

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 5) อาคาร 7 ชั้น

หน้าอาคาร : ลานภมราภิรมย์

 • อาคารโชติปาโล (หอประชุม) อาคาร 2 ชั้น

ชั้น 1 : โรงอาหาร, ห้องอาหารภิรมย์สโมสร

ชั้น 2 : หอประชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายเติม โทพิลา พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2528
นายกุศล ทวีบุตร พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ 1 ตุลาคม 2532 - 28 ตุลาคม 2535
นายประสงค์ ท่าพริก 29 ตุลาคม 2535 - 14 เมษายน 2536
นายสินชัย วัฒนพังษ์ 15 เมษายน 2536 - 31 ตุลาคม 2541
นายบรรเจิด ภิรมย์ 9 ธันวาคม 2541 - 11 ตุลาคม 2544
นายปรเมษฐ์ โมลี 12 ตุลาคม 2544 - 12 มกราคม 2553
นายเกษียร มีแต้ม 24 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2555
นายสมชาย ปิ่นทอง 11 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′49″N 100°24′50″E / 13.81361°N 100.41377°E / 13.81361; 100.41377

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา