รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีจำแนกตามสังกัด ได้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3[แก้]

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี[แก้]

เทศบาลนครนนทบุรี[แก้]

เทศบาลนครปากเกร็ด[แก้]

 • โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑
 • โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด ๒
 • โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓
 • โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

เทศบาลเมืองบางบัวทอง[แก้]

 • โรงเรียนนันทนวรวิทย์
 • โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
 • โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

เทศบาลตำบลไทรม้า[แก้]

 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า

เทศบาลตำบลบางพลับ[แก้]

 • โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม

เทศบาลตำบลปลายบาง[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
 • โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
 • โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
 • โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
 • โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง[แก้]

 • โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา[แก้]

 • โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55

โรงเรียนนานาชาติ[แก้]

อำเภอปากเกร็ด[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

อำเภอเมืองนนทบุรี[แก้]

 • โรงเรียนสันติวัน
 • โรงเรียนการัญศึกษา
 • โรงเรียนเทพประทานพร
 • โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

อำเภอบางใหญ่[แก้]

อำเภอบางบัวทอง[แก้]

อำเภอปากเกร็ด [แก้]

อำเภอบางกรวย[แก้]