โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตราประจำโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สจฺจํ เว อมตา วาจา
(คำสัตย์เป็นคำไม่ตาย)
74/11 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watkhemapirataram School
อักษรย่อ ข.ภ. / K.M.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2450 (112 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป)
รหัส 01120102
ผู้อำนวยการ ดร.จรุญ จารุสาร
จำนวนนักเรียน 3,097 คน
ภาษา ไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
ประเทศจีน จีน
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
สี ██████ น้ำเงิน เหลือง แดง
เพลง มาร์ชเขมา
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (Watkhemapirataram School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2536 และ 2553

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แต่เดิมนั้นกำเนิดจากการที่บิดามารดากุลบุตร มาฝากเป็นศิษย์วัดเขมาภิรตาราม กินอยู่หลับนอนที่วัดเพื่อการศึกษาเล่าเรียนกับพระ มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลคล้ายกับครูใหญ่ พระลูกวัดเป็นครูน้อย อาศัยเรียนตามกุฏิ ศาลาการเปรียญ หน้าโบสถ์ วิชาที่สอนมี ภาษาไทย ภาษาขอม การอ่าน การเขียน การคัดลายมือ วิชาศีลธรรม วิชาพุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์พงศาวดารไทย จากความรู้และประสบการณ์ของพระผู้สอน

การเรียนการสอนดำเนินมาจนถึง พ.ศ. 2443 ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป) เป็นเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม ท่านมีความประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาของกุลบุตรให้เจริญยิ่งขึ้น ประจวบกันเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายการศึกษาออกไปยังหัวเมือง มีการตั้งโรงเรียนหลวงหรือโรงเรียนรัฐบาลในหัวเมืองหลายแห่ง โดยมีกรมศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต เห็นว่ากุลบุตรที่นิยมศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมากขึ้นเรื่อยๆ ควรจะดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น จึงได้ติดต่อกรมศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม พ.ศ. 2450 กรมการศึกษาธิการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม ให้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม" มีฆราวาสเข้ามาเป็นครูสอน เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (ในยุคเริ่มต้น) โดยมีท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตอุปการะโรงเรียน

ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปีจนสถานที่เรียนไม่เพียงพอ ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตได้ขอพระบรมราชานุญาตขอใช้พระที่นั่งมูลมณเฑียร (เป็นองค์พระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้รื้อถอนจากในพระบรมมหาราชวังมาสร้างไว้ที่วัดเขมาภิรตาราม เดิมใช้เป็นที่รับรองและประทับแรมสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นพระราชวงค์ เมื่อเสด็จมาตรวจการคณะสงค์และตรวจการศึกษา) เป็นสถานที่เรียนและได้รับพระราชทานให้ใช้เป็นโรงเรียนได้ นับได้ว่าองค์พระที่นั่งมูลมณเฑียรเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน พ.ศ. 2499 ฯพณฯท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำเนินการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ให้กว้างขว้างกว่าเดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ติดต่อซื้อที่ดินส่วนหนึ่งของชาวบ้าน ทางทิศเหนือของวัดเขมาภิรตารามอีก 13 ไร่ 86 วา และรวมกับที่ดินของวัดอีก 3 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ทำการปรับปรุงพื้นดินดำเนินการก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2496 โดยมี ฯพณฯท่าน พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สร้างอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้นแบบไทยจำนวน 22 ห้องเรียน (ปัจจุบัน คือ อาคาร 1) เปิดใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2497 ฯพณฯท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น อีก 1 หลังจำนวน 18 ห้องเรียนทางด้านทิศตะวันตก ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2514 (ปัจจุบัน คือ อาคาร 2) พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง (ปัจจุบัน คือ อาคาร 4) พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารพิเศษ 1 หลัง (ปัจจุบัน คือ อาคาร 5)

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

บริเวณสนามภายในโรงเรียน
 • อาคารเรียน 1 จำนวน 2 ชั้น
 • อาคารเรียน 2 จำนวน 3 ชั้น
 • อาคารเรียน 3 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 4 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 5 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 6 จำนวน 7 ชั้น
 • อาคารเรียน 7 จำนวน 8 ชั้น
 • อาคารพลศึกษา จำนวน 2 ชั้น
 • โรงอาหารและหอประชุม จำนวน 2 ชั้น
 • ศาลาทรงไทย จำนวน 7 หลัง

กิจกรรมคณะสี[แก้]

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้แบ่งคณะสีออกเป็น 5 คณะสี โดยใช้ชื่อตามสีของดอกไม้ เพื่อทำกิจกรรมกีฬาภายใน "เขมาเกมส์" เพื่อส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียว เป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบไปด้วย

 •      คณะสีน้ำเงิน "คณะแก้วเจ้าจอม"
 •      คณะสีเหลือง "คณะราชพฤกษ์"
 •      คณะสีแดง "คณะปาริชาต"
 •      คณะสีเขียว "คณะหยกมณี"
 •      คณะสีม่วง "คณะพวงคราม"

ทำเนียบบุคลากร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายผัน ไม่ทราบนามสกุล พ.ศ. 2450 - 2451
2. นายถนอม ปิณฑะบุตร พ.ศ. 2451 - 2453
3. ขุนการัญสิขภาร (ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์) พ.ศ. 2453 - 2458
4. นายตั้ว ทัตตานนท์ พ.ศ. 2458 - 2481
5. นายธำรง เทวะผลิน พ.ศ. 2481 - 2481
6. นายฉัตร อินทรลักษณ์ พ.ศ. 2481 - 2497
7. นายสง่า ดีมาก พ.ศ. 2497 - 2516
8. นายพิทยา วรรธนานุสาร พ.ศ. 2516 - 2517
9. นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2517 - 2519
10. นายบุญเนิน หนูบรรจง พ.ศ. 2519 - 2522
11. นายวรรณิศ วงษ์สง่า พ.ศ. 2522 - 2527
12. นายวรรณ จันทร์เพ็ชร พ.ศ. 2527 - 2529
13. นายสนิทพงศ์ นวลมณี พ.ศ. 2529 - 2533
14. นายสาโรช วัฒนสโรช พ.ศ. 2533 - 2539
15. นายวิชัย เวียงสงค์ พ.ศ. 2539 - 2540
16. นายอนันต์ ตรีนิตย์ พ.ศ. 2540 - 2541
17. นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ พ.ศ. 2541 - 2546
18. นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2546 - 2550
19. นายจารึก ศรีเลิศ พ.ศ. 2550 - 2556
20. นายอธิชาติ สวัสดี พ.ศ. 2556 - 2559
21. นายสันติ สุวรรณหงษ์ พ.ศ. 2560 - 2560
22. ดร.จรุญ จารุสาร พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร[แก้]

รายนาม ตำแหน่ง
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการ
นางสาววินนารัชน์ ชัยวิทยนันต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางชณิตา ศิริชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสุเทพ อินทวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานทั่วไป
นายสรศักดิ์ โพธิ์นิล ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณสินทรัพย์และบุคลากร

การเดินทาง[แก้]

 • รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 30,32,33,64,65,90,97,117,175,203
 • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 33,64,97,203,543ก.
 • รถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ต.119 (สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต - บางบัวทอง)
 • รถสองแถว สาย 1025 (ปากเกร็ด - วัดเขมาภิรตาราม, เรวดี-วัดปากน้ำ)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ท่า N26 วัดเขมาภิรตาราม (เฉพาะเรือประจำทาง ไม่มีธง)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′19″N 100°30′19″E / 13.82186°N 100.50535°E / 13.82186; 100.50535