โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบ:ต่องการอ้างอิง

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตราประจำโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สจฺจํ เว อมตา วาจา
(คำสัตย์เป็นคำไม่ตาย)
74/11 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watkhemapirataram School
อักษรย่อ ข.ภ. / K.M.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2450 (110 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป)
รหัส 01120102
ผู้อำนวยการ นายสันติ สุวรรณหงษ์
จำนวนนักเรียน 3,097 คน
ภาษา ไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
ประเทศจีน จีน
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
สี ██████ น้ำเงิน เหลือง แดง
เพลง มาร์ชเขมา
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (Watkhemapirataram School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2536 และ 2553

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แต่เดิมนั้นกำเนิดจากการที่บิดามารดากุลบุตร มาฝากเป็นศิษย์วัดเขมาภิรตาราม กินอยู่หลับนอนที่วัดเพื่อการศึกษาเล่าเรียนกับพระ มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลคล้ายกับครูใหญ่ พระลูกวัดเป็นครูน้อย อาศัยเรียนตามกุฏิ ศาลาการเปรียญ หน้าโบสถ์ วิชาที่สอนมี ภาษาไทย ภาษาขอม การอ่าน การเขียน การคัดลายมือ วิชาศีลธรรม วิชาพุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์พงศาวดารไทย จากความรู้และประสบการณ์ของพระผู้สอน

การเรียนการสอนดำเนินมาจนถึง พ.ศ. 2443 ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป) เป็นเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม ท่านมีความประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาของกุลบุตรให้เจริญยิ่งขึ้น ประจวบกันเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายการศึกษาออกไปยังหัวเมือง มีการตั้งโรงเรียนหลวงหรือโรงเรียนรัฐบาลในหัวเมืองหลายแห่ง โดยมีกรมศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต เห็นว่ากุลบุตรที่นิยมศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมากขึ้นเรื่อยๆ ควรจะดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น จึงได้ติดต่อกรมศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม พ.ศ. 2450 กรมการศึกษาธิการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม ให้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม" มีฆราวาสเข้ามาเป็นครูสอน เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (ในยุคเริ่มต้น) โดยมีท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตอุปการะโรงเรียน

ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปีจนสถานที่เรียนไม่เพียงพอ ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตได้ขอพระบรมราชานุญาตขอใช้พระที่นั่งมูลมณเฑียร (เป็นองค์พระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้รื้อถอนจากในพระบรมมหาราชวังมาสร้างไว้ที่วัดเขมาภิรตาราม เดิมใช้เป็นที่รับรองและประทับแรมสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นพระราชวงค์ เมื่อเสด็จมาตรวจการคณะสงค์และตรวจการศึกษา) เป็นสถานที่เรียนและได้รับพระราชทานให้ใช้เป็นโรงเรียนได้ นับได้ว่าองค์พระที่นั่งมูลมณเฑียรเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน พ.ศ. 2499 ฯพณฯท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำเนินการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ให้กว้างขว้างกว่าเดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ติดต่อซื้อที่ดินส่วนหนึ่งของชาวบ้าน ทางทิศเหนือของวัดเขมาภิรตารามอีก 13 ไร่ 86 วา และรวมกับที่ดินของวัดอีก 3 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ทำการปรับปรุงพื้นดินดำเนินการก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2496 โดยมี ฯพณฯท่าน พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สร้างอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้นแบบไทยจำนวน 22 ห้องเรียน (ปัจจุบัน คือ อาคาร 1) เปิดใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2497 ฯพณฯท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น อีก 1 หลังจำนวน 18 ห้องเรียนทางด้านทิศตะวันตก ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2514 (ปัจจุบัน คือ อาคาร 2) พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง (ปัจจุบัน คือ อาคาร 4) พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารพิเศษ 1 หลัง (ปัจจุบัน คือ อาคาร 5)

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

บริเวณสนามภายในโรงเรียน
 • อาคารเรียน 1 จำนวน 2 ชั้น
 • อาคารเรียน 2 จำนวน 3 ชั้น
 • อาคารเรียน 3 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 4 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 5 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 6 จำนวน 7 ชั้น
 • อาคารเรียน 7 จำนวน 8 ชั้น
 • อาคารพลศึกษา จำนวน 2 ชั้น
 • โรงอาหารและหอประชุม จำนวน 2 ชั้น
 • ศาลาทรงไทย จำนวน 7 หลัง

กิจกรรมคณะสี[แก้]

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้แบ่งคณะสีออกเป็น 5 คณะสี โดยใช้ชื่อตามสีของดอกไม้ เพื่อทำกิจกรรมกีฬาภายใน "เขมาเกมส์" เพื่อส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียว เป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบไปด้วย

 •      คณะสีน้ำเงิน "คณะแก้วเจ้าจอม"
 •      คณะสีเหลือง "คณะราชพฤกษ์"
 •      คณะสีแดง "คณะปาริชาต"
 •      คณะสีเขียว "คณะหยกมณี"
 •      คณะสีม่วง "คณะพวงคราม"

ทำเนียบบุคลากร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายผัน ไม่ทราบนามสกุล พ.ศ. 2450 - 2451
2. นายถนอม ปิณฑะบุตร พ.ศ. 2451 - 2453
3. ขุนการัญสิขภาร (ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์) พ.ศ. 2453 - 2458
4. นายตั้ว ทัตตานนท์ พ.ศ. 2458 - 2481
5. นายธำรง เทวะผลิน พ.ศ. 2481 - 2481
6. นายฉัตร อินทรลักษณ์ พ.ศ. 2481 - 2497
7. นายสง่า ดีมาก พ.ศ. 2497 - 2516
8. นายพิทยา วรรธนานุสาร พ.ศ. 2516 - 2517
9. นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2517 - 2519
10. นายบุญเนิน หนูบรรจง พ.ศ. 2519 - 2522
11. นายวรรณิศ วงษ์สง่า พ.ศ. 2522 - 2527
12. นายวรรณ จันทร์เพ็ชร พ.ศ. 2527 - 2529
13. นายสนิทพงศ์ นวลมณี พ.ศ. 2529 - 2533
14. นายสาโรช วัฒนสโรช พ.ศ. 2533 - 2539
15. นายวิชัย เวียงสงค์ พ.ศ. 2539 - 2540
16. นายอนันต์ ตรีนิตย์ พ.ศ. 2540 - 2541
17. นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ พ.ศ. 2541 - 2546
18. นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2546 - 2550
19. นายจารึก ศรีเลิศ พ.ศ. 2550 - 2556
20. นายอธิชาติ สวัสดี พ.ศ. 2556 - 2559
21. นายสันติ สุวรรณหงษ์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร[แก้]

รายนาม ตำแหน่ง
นายสันติ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการ
นายศุภนัย ศิริวุฒิ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
- รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานทั่วไป
- รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การเดินทาง[แก้]

 • รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 30,32,33,64,65,90,97,117,175,203
 • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 33,64,97,203,543ก.
 • รถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ต.119 (สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต - บางบัวทอง)
 • รถสองแถว สาย 1025 (ปากเกร็ด - วัดเขมาภิรตาราม, เรวดี-วัดปากน้ำ)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ท่า N26 วัดเขมาภิรตาราม (เฉพาะเรือประจำทาง ไม่มีธง)

ศิษย์เก่า[แก้]

เชื้อพระวงศ์[แก้]

 • หม่อมราชวงศ์ กัลยา กมลาศน์
 • หม่อมราชวงศ์ ปุษยะ สุขสวัสดิ์
 • หม่อมราชวงศ์ สริพงษ์ วรวุฒิ
 • หม่อมหลวง สุนันท์ นวรัตน
 • หม่อมหลวง ทัดเทพ กฤษดากร
 • หม่อมหลวง ประพาส เกษมศรี
 • หม่อมหลวง สมชาย เกษมศรี
 • หม่อมหลวง ประภัสส์ เทวกุล
 • หม่อมหลวง ดิเรกลาภ ทองแถม
 • หม่อมหลวง ชายทัศน์ สุทัศนีย์
 • หม่อมหลวง กรียศ สุทัศนีย์

นักการเมือง[แก้]

 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก วิจิตร สุขมาก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นาย อุดมเดช รัตนเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นาย อภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี
 • นาย สุชาติ บรรดาศักดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
 • พลเอก ยุทธนา คำดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • นาย สมบัติ สิทธิกรวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
 • พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • นาย ไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • นาย สมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
 • ดร. วิรัช จินดากวี อดีตนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
 • นาย สมศักดิ์ ธนเดชากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • นาย สมพงษ์ รัตนพรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • นาย ประพนธ์ กัณฑ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ทหารบก[แก้]

 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก วิจิตร สุขมาก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก เครือนาค เกิดขำ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก วิทยา ทับแสง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย อดีตเสนาธิการกรมราชองครักษ์
 • พลเอก ยุทธนา คำดี อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พลเอก ธารินทร์ สุตะพาหะ อดีตผู้บัญชาการการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • พลเอก อำพล ตุ้มทอง ประธานกรรมการบริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด
 • พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก รองสมุหราชองครักษ์
 • พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์
 • พลโท นายแพทย์ พร้อมพงษ์ พีระบูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
 • พลโท จิรเดช คล้ายใยทอง อดีตที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลโท ถนอมศักดิ์ รอดสว่าง อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
 • พลโท อำพน บุตรเมฆ อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 • พลโท ดิเรก ยวดลาด อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1
 • พลโท ภาสน์อิทธิ์ เวทย์วัฒนะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท เฉลิมพล ศรีนวลดี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • พลโท โอฬาร รักษพรรณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท กฤษณ์ กิจสุวรรณ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท ประสงค์ ฟักสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พลโท กัมพล ดิษฐคำเริง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลตรี ประโยชน์ กาณจนินทร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลตรี เสน่ห์ อรัณยะนาค อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลตรี ประพาส พูนขำ อดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พลตรี ธวัชชัย ปรีชากุล อดีตผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
 • พลตรี บุญฤทธิ์ แผ่ประดิษฐ์ อดีตผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พลตรี โยธิน อริยโยธิน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • พลตรี ธีรศักดิ์ กรุษประยูร นายทหารนอกราชการ
 • พลตรี โสภณ จันทรเปรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ทหารเรือ[แก้]

 • พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ นายกสมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย
 • พลเรือเอก สุรพงษ์ ชะระอ่ำ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
 • พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
 • พลเรือโท ดุษฎี สังขปรีชา อดีตรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 • พลเรือตรี ประเสริฐ ตระกูลนุช อดีตรองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

ทหารอากาศ[แก้]

 • พลอากาศเอก เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก ชูศักดิ์ นิ่มการุญ อดีตรองเจ้ากรมช่างอากาศ
 • พลอากาศเอก ชินชาต บุญคง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอก พิทยา แสงแผ้ว อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลอากาศเอก ประคอง จันทร์ศรี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอก คณิต เหลื่อมเจริญ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอก วิริยะ มีศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ประเสริฐ กิ่งสวัสดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ชลิตเดช สุดมะโนกุล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ยงยุทธ หาบุบผา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลอากาศโท ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี นายแพทย์ สมิทธิ์ ปรัชญากร อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ธานี ปิณฑะบุตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี เอกศักดิ์ ปุสเทพ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ทรงพล แจ่มจิรารักษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ประสาธน์ พึ่งศิลป์ อดีตรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 • พลอากาศตรี รังสรรค์ พึ่งจิตต์ตน อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี วิเชียร บัวเผือก อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ภิรมย์ ฉายทองดี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ประยูร โกติกูล นายทหารนอกราชการ
 • พลอากาศตรี ชัยยศ แดงเทศ นายทหารนอกราชการ
 • พลอากาศตรี ไพฑูรย์ สมบูรณ์วิจิตร นายทหารนอกราชการ
 • พลอากาศตรีหญิง สุดา สำเหนียกพันธุ์ อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ณรงค์ เตมีรักษ์ บิดาของนักแสดงชื่อดัง แต๊ว ณฐพร เตมีรักษ์
 • พลอากาศตรี อภิชัย ศักดิ์สุภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ตำรวจ[แก้]

 • พลตำรวจโท โสภณ ปั้นกาญจนโต อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจโท วันชัย ถนัดกิจ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • พลตำรวจโท สุชีพ หนูนาง อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน
 • พลตำรวจตรี พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • พลตำรวจตรี สุวิทย์ เชิญศิริ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
 • พลตำรวจตรี วีรสมพร อยู่ศรีสกุล อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
 • พันตำรวจเอก กิตติกร บุญสม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
 • พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • พันตำรวจเอก อภิชาติ แจ้งจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
 • พันตำรวจเอก ไพศาล ปานจินดา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
 • พันตำรวจเอก ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
 • พันตำรวจเอก ชลิต เกตุศรีเมฆ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้ว
 • พันตำรวจเอก เอนก ไพรศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
 • พันตำรวจเอก ศักดา ดามาพงศ์ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
 • พันตำรวจเอก ภิเศก หมั่นเพียร อดีตผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน
 • พันตำรวจเอกหญิง สายพิน คงจู ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

นักวิชาการ[แก้]

 • ศาสตราจารย์ เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ อำนวย แสงสว่าง อดีตรองอธิกาารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ วรากร ไม้เรียง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม อดีตเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศไทย
 • รองศาสตราจารย์ ถวิล นิลใบ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รองศาสตราจารย์ กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิศาล ไม้เรียง นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
 • รองศาสตราจารย์ กิติมา สุรสนธิ รองคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ นฤมิตร สอดศุข ผู้อำนวยการหลักสูตรจีนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี โกมลสุทธิ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองศาสตราจารย์ ดวงฤดี ศุภติมัสโร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเริง ฮินท่าไม้ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภวัต มิสดีย์ ประธานสาขาวิชาการผลิตและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้าราชการพลเรือน[แก้]

 • นาย พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร
 • นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • นาย ปานชัย บวรรัตนปราณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • นาง สุมิตรา ศรีสมบัติ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 • นาย นิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
 • นาย วชิร สงบพันธ์ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 • นาย ศิริ เลิศธรรมเทวี อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • นาย ประสิทธิ์ สีโท อดีตวิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน
 • นาย ณรงค์ รักเดช อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • นาย จิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นาย กฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • นาย สงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • นาย พรชัย พีระบูล อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
 • นาย สมบัติ สังเวียนทอง อดีตผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 • นาย ไมตรี วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
 • นาย กู้เกียรติ สร้อยทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

ข้าราชการอัยการ[แก้]

 • นาย ศุภวัฒน์ วิเชียรศรี อัยการอาวุโส
 • นาย กิตติ แก้วทับทิม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 6
 • นาย สุวิช ชูตระกูล อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนภาค ๗

ข้าราชการครู[แก้]

 • นาย ณรงค์ รักเดช อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • นาย อนันต์ ตรีนิตย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 • นาย สารัทธ์ สุนทรนันท อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 • นาย ปรีชา ต่อบุณย์ศุภชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม
 • นาย ไพโรจน์ คลังนุช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 • นาง วรรณา พัฒนตระกูลสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย
 • นาย สุริยา เผือกพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
 • นาย สมหมาย จันทร์เอี่ยม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 • นาย สนอง ตรงเที่ยง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
 • นาย ประมาณ ชูพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 • นาย สุทธิชัย ดิษฐใจเย็น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย
 • นาย อธิชาติ สวัสดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม / ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.นนทบุรี
 • นาย โชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 • นาย ศุภนัย ศิริวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 • นาย สมชาย ใจเที่ยง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

พนักงานรัฐวิสาหกิจ[แก้]

 • นาย วิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ อดีตรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
 • นาย ทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
 • นาย วีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • นาง อรศรี จายะภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย

ภาคเอกชน[แก้]

 • นาย สุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นาย ชาติชาย เย็นบำรุง กรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

ศิลปิน[แก้]

ประธานนักเรียน[แก้]

 • นาย ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา รุ่น 86 ปีการศึกษา 2541
 • นาย สิรภพ วัฒนบารมีสกุล รุ่น 96 ปีการศึกษา 2551
 • นาย ปัณณพงศ์ พิสิฐเศรณี รุ่น 97 ปีการศึกษา 2552
 • นาย อนุวัต ดีวงศ์วาร รุ่น 99 ปีการศึกษา 2554
 • นาย ภริศกร คืนคง รุ่น 100 ปีการศึกษา 2555
 • นาย ธนากร วงศาโรจน์ รุ่น 101 ปีการศึกษา 2556
 • นาย ดำรงพล สิงสนิท รุ่น 102 ปีการศึกษา 2557
 • นาย ภูริณัฐ นิ่มเขียว รุ่น 103 ปีการศึกษา 2558

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′19″N 100°30′19″E / 13.82186°N 100.50535°E / 13.82186; 100.50535