โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตราประจำโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ที่ตั้ง
74/11 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญสจฺจํ เว อมตา วาจา
(คำสัตย์เป็นคำไม่ตาย)
ผู้ก่อตั้งพระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป)
ผู้อำนวยการดร.จรุญ จารุสาร
ภาษาไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
ประเทศจีน จีน
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
สี██████ น้ำเงิน เหลือง แดง
เพลงมาร์ชเขมา
เว็บไซต์www.kma.ac.th

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (Watkhemapirataram School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2536 และ 2553

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แต่เดิมนั้นกำเนิดจากการที่บิดามารดากุลบุตร มาฝากเป็นศิษย์วัดเขมาภิรตาราม กินอยู่หลับนอนที่วัดเพื่อการศึกษาเล่าเรียนกับพระ มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลคล้ายกับครูใหญ่ พระลูกวัดเป็นครูน้อย อาศัยเรียนตามกุฏิ ศาลาการเปรียญ หน้าโบสถ์ วิชาที่สอนมี ภาษาไทย ภาษาขอม การอ่าน การเขียน การคัดลายมือ วิชาศีลธรรม วิชาพุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์พงศาวดารไทย จากความรู้และประสบการณ์ของพระผู้สอน

การเรียนการสอนดำเนินมาจนถึง พ.ศ. 2443 ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป) เป็นเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม ท่านมีความประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาของกุลบุตรให้เจริญยิ่งขึ้น ประจวบกันเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายการศึกษาออกไปยังหัวเมือง มีการตั้งโรงเรียนหลวงหรือโรงเรียนรัฐบาลในหัวเมืองหลายแห่ง โดยมีกรมศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต เห็นว่ากุลบุตรที่นิยมศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมากขึ้นเรื่อยๆ ควรจะดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น จึงได้ติดต่อกรมศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม พ.ศ. 2450 กรมการศึกษาธิการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม ให้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม" มีฆราวาสเข้ามาเป็นครูสอน เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (ในยุคเริ่มต้น) โดยมีท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตอุปการะโรงเรียน

ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปีจนสถานที่เรียนไม่เพียงพอ ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตได้ขอพระบรมราชานุญาตขอใช้พระที่นั่งมูลมณเฑียร (เป็นองค์พระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้รื้อถอนจากในพระบรมมหาราชวังมาสร้างไว้ที่วัดเขมาภิรตาราม เดิมใช้เป็นที่รับรองและประทับแรมสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นพระราชวงค์ เมื่อเสด็จมาตรวจการคณะสงค์และตรวจการศึกษา) เป็นสถานที่เรียนและได้รับพระราชทานให้ใช้เป็นโรงเรียนได้ นับได้ว่าองค์พระที่นั่งมูลมณเฑียรเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน พ.ศ. 2499 ฯพณฯท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำเนินการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ให้กว้างขว้างกว่าเดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ติดต่อซื้อที่ดินส่วนหนึ่งของชาวบ้าน ทางทิศเหนือของวัดเขมาภิรตารามอีก 13 ไร่ 86 วา และรวมกับที่ดินของวัดอีก 3 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ทำการปรับปรุงพื้นดินดำเนินการก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2496 โดยมี ฯพณฯท่าน พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สร้างอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้นแบบไทยจำนวน 22 ห้องเรียน (ปัจจุบัน คือ อาคาร 1) เปิดใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2497 ฯพณฯท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น อีก 1 หลังจำนวน 18 ห้องเรียนทางด้านทิศตะวันตก ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2514 (ปัจจุบัน คือ อาคาร 2) พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง (ปัจจุบัน คือ อาคาร 4) พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารพิเศษ 1 หลัง (ปัจจุบัน คือ อาคาร 5)

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

บริเวณสนามภายในโรงเรียน
 • อาคารเรียน 1 จำนวน 2 ชั้น
 • อาคารเรียน 2 จำนวน 3 ชั้น
 • อาคารเรียน 3 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 4 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 5 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 6 จำนวน 7 ชั้น
 • อาคารเรียน 7 จำนวน 8 ชั้น
 • อาคารพลศึกษา จำนวน 2 ชั้น
 • โรงอาหารและหอประชุม จำนวน 2 ชั้น
 • ศาลาทรงไทย จำนวน 7 หลัง

กิจกรรมคณะสี[แก้]

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้แบ่งคณะสีออกเป็น 5 คณะสี โดยใช้ชื่อตามสีของดอกไม้ เพื่อทำกิจกรรมกีฬาภายใน "เขมาเกมส์" เพื่อส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียว เป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบไปด้วย

 •      คณะสีน้ำเงิน "คณะแก้วเจ้าจอม"
 •      คณะสีเหลือง "คณะราชพฤกษ์"
 •      คณะสีแดง "คณะปาริชาต"
 •      คณะสีเขียว "คณะหยกมณี"
 •      คณะสีม่วง "คณะพวงคราม"

ทำเนียบบุคลากร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายผัน ไม่ทราบนามสกุล พ.ศ. 2450 - 2451
2. นายถนอม ปิณฑะบุตร พ.ศ. 2451 - 2453
3. ขุนการัญสิขภาร (ทุเรียน ทัพภะพยัคฆ์) พ.ศ. 2453 - 2458
4. นายตั้ว ทัตตานนท์ พ.ศ. 2458 - 2481
5. นายธำรง เทวะผลิน พ.ศ. 2481 - 2481
6. นายฉัตร อินทรลักษณ์ พ.ศ. 2481 - 2497
7. นายสง่า ดีมาก พ.ศ. 2497 - 2516
8. นายพิทยา วรรธนานุสาร พ.ศ. 2516 - 2517
9. นายเจือ หมายเจริญ พ.ศ. 2517 - 2519
10. นายบุญเนิน หนูบรรจง พ.ศ. 2519 - 2522
11. นายวรรณิศ วงษ์สง่า พ.ศ. 2522 - 2527
12. นายวรรณ จันทร์เพ็ชร พ.ศ. 2527 - 2529
13. นายสนิทพงศ์ นวลมณี พ.ศ. 2529 - 2533
14. นายสาโรช วัฒนสโรช พ.ศ. 2533 - 2539
15. นายวิชัย เวียงสงค์ พ.ศ. 2539 - 2540
16. นายอนันต์ ตรีนิตย์ พ.ศ. 2540 - 2541
17. นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ พ.ศ. 2541 - 2546
18. นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2546 - 2550
19. นายจารึก ศรีเลิศ พ.ศ. 2550 - 2556
20. นายอธิชาติ สวัสดี พ.ศ. 2556 - 2559
21. นายสันติ สุวรรณหงษ์ พ.ศ. 2560 - 2560
22. ดร.จรุญ จารุสาร พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร[แก้]

รายนาม ตำแหน่ง
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการ
นางจิราภา เพียรเจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณสินทรัพย์และบุคลากร
นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวชญานิศ ธนเดชภูมิสิทธ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

การเดินทาง[แก้]

 • รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 30,32,33,64,65,90,97,117,175,203
 • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 33,64,97,203,543ก.
 • รถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ต.119 (สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต - บางบัวทอง)
 • รถสองแถว สาย 1025 (ปากเกร็ด - วัดเขมาภิรตาราม, เรวดี-วัดปากน้ำ)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ท่า N26 วัดเขมาภิรตาราม (เฉพาะเรือประจำทาง ไม่มีธง)

ศิษย์เก่า[แก้]

เชื้อพระวงศ์[แก้]

 • หม่อมราชวงศ์ กัลยา กมลาศน์
 • หม่อมราชวงศ์ ปุษยะ สุขสวัสดิ์
 • หม่อมราชวงศ์ สริพงษ์ วรวุฒิ
 • หม่อมหลวง สุนันท์ นวรัตน
 • หม่อมหลวง ทัดเทพ กฤดากร
 • หม่อมหลวง ประพาส เกษมศรี
 • หม่อมหลวง สมชาย เกษมศรี
 • หม่อมหลวง ประภัสส์ เทวกุล
 • หม่อมหลวง ดิเรกลาภ ทองแถม
 • หม่อมหลวง ชายทัศน์ สุทัศนีย์
 • หม่อมหลวง กรียศ สุทัศนีย์

นักการเมือง[แก้]

 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก วิจิตร สุขมาก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี
 • นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
 • นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
 • พลเอก ยุทธนา คำดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ สมาชิกวุฒิสภา
 • นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา
 • พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • นายประพนธ์ กัณฑ์ศรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • ดร.สมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
 • ดร.วิรัช จินดากวี อดีตนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
 • นายสมศักดิ์ ธนเดชากุล อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • นายสมพงษ์ รัตนพรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ทหารบก[แก้]

 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก วิจิตร สุขมาก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พลเอก สมหมาย เกาฏีระ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก เครือนาค เกิดขำ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลเอก วิทยา ทับแสง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย อดีตเสนาธิการกรมราชองครักษ์
 • พลเอก ยุทธนา คำดี อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พลเอก ธารินทร์ สุตะพาหะ อดีตผู้บัญชาการการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • พลเอก อำพล ตุ้มทอง ประธานกรรมการบริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด
 • พลเอก กัมพล ดิษฐคำเริง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
 • พลโท นายแพทย์ พร้อมพงษ์ พีระบูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
 • พลโท จิรเดช คล้ายใยทอง อดีตที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลโท ถนอมศักดิ์ รอดสว่าง อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
 • พลโท อำพน บุตรเมฆ อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 • พลโท ดิเรก ยวดลาด อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1
 • พลโท ภาสน์อิทธิ์ เวทย์วัฒนะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท เฉลิมพล ศรีนวลดี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • พลโท โอฬาร รักษพรรณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท กฤษณ์ กิจสุวรรณ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท ประสงค์ ฟักสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พลตรี ประโยชน์ กาญจนินทร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลตรี เสน่ห์ อรัณยะนาค อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลตรี ประภาส พูนขำ อดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พลตรี ธวัชชัย ปรีชากุล อดีตผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
 • พลตรี บุญฤทธิ์ แผ่ประดิษฐ์ อดีตผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พลตรี โยธิน อริยโยธิน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • พลตรี โสภณ จันทรเปรม อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • พลตรี ธีรศักดิ์ กรุษประยูร นายทหารนอกราชการ

ทหารเรือ[แก้]

 • พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ นายกสมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย
 • พลเรือเอก สุรพงษ์ ชะระอ่ำ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
 • พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
 • พลเรือโท ดุษฎี สังขปรีชา อดีตรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 • พลเรือตรี ประเสริฐ ตระกูลนุช อดีตรองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

ทหารอากาศ[แก้]

 • พลอากาศเอก เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก ชูศักดิ์ นิ่มการุญ อดีตรองเจ้ากรมช่างอากาศ
 • พลอากาศเอก ชินชาต บุญคง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอก พิทยา แสงแผ้ว อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลอากาศเอก ประคอง จันทร์ศรี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอก คณิต เหลื่อมเจริญ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอก วิริยะ มีศิริ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ประเสริฐ กิ่งสวัสดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ชลิตเดช สุดมะโนกุล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ยงยุทธ หาบุบผา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลอากาศโท ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี นายแพทย์ สมิทธิ์ ปรัชญากร อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ธานี ปิณฑะบุตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี เอกศักดิ์ ปุสเทพ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ทรงพล แจ่มจิรารักษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ประสาธน์ พึ่งศิลป์ อดีตรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 • พลอากาศตรี รังสรรค์ พึ่งจิตต์ตน อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี วิเชียร บัวเผือก อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ภิรมย์ ฉายทองดี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี อภิชัย ศักดิ์สุภา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ประยูร โกติกูล นายทหารนอกราชการ
 • พลอากาศตรี ชัยยศ แดงเทศ นายทหารนอกราชการ
 • พลอากาศตรี ไพฑูรย์ สมบูรณ์วิจิตร นายทหารนอกราชการ
 • พลอากาศตรีหญิง สุดา สำเหนียกพันธุ์ อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ณรงค์ เตมีรักษ์ บิดาของนักแสดงชื่อดัง แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์

ตำรวจ[แก้]

 • พลตำรวจโท โสภณ ปั้นกาญจนโต อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจโท วันชัย ถนัดกิจ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • พลตำรวจโท สุชีพ หนูนาง อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน
 • พลตำรวจตรี พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • พลตำรวจตรี สุวิทย์ เชิญศิริ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
 • พลตำรวจตรี วีรสมพร อยู่ศรีสกุล อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
 • พลตำรวจตรี กิตติกร บุญสม อดีตผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
 • พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
 • พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • พันตำรวจเอก ไพศาล ปานจินดา อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
 • พันตำรวจเอก เอนก ไพรศรี อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม
 • พันตำรวจเอก ชลิต เกตุศรีเมฆ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน
 • พันตำรวจเอก อภิชาติ แจ้งจันทร์ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
 • พันตำรวจเอก ศักดา ดามาพงศ์ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
 • พันตำรวจเอก ภิเศก หมั่นเพียร อดีตผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน
 • พันตำรวจเอกหญิง สายพิน คงจู อดีตผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 • ร้อยตำรวจเอก ชำนัญ อารีพันธุ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

นักวิชาการ[แก้]

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิกาารบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ไม้เรียง อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล นิลใบ อดีตอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
 • รองศาสตราจารย์อำนวย แสงสว่าง อดีตรองอธิกาารบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์นฤมิตร สอดศุข ผู้อำนวยการหลักสูตรจีนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ดวงฤดี ศุภติมัสโร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก เสนีย์ วิลาวรรณ อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี โกมลสุทธิ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต มิสดีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้าราชการพลเรือน[แก้]

 • ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร
 • นายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายกฤษฎา อุทยานิน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • นายปานชัย บวรรัตนปราณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • นางสุมิตรา ศรีสมบัติ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 • นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
 • นายวชิร สงบพันธ์ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 • นายศิริ เลิศธรรมเทวี อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • นายประสิทธิ์ สีโท อดีตวิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน
 • นายณรงค์ รักเดช อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • นายสงัด ปัถวี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • นายพรชัย พีระบูล อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
 • นายสมบัติ สังเวียนทอง อดีตผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 • นายไมตรี วิริยะ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
 • นายกู้เกียรติ สร้อยทอง อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว
 • นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
 • นายดำรงศักดิ์ เมชฌสมภพ อดีตหัวหน้าสถานีดับเพลิงบวรมงคล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ข้าราชการอัยการ[แก้]

 • นายศุภวัฒน์ วิเชียรศรี อัยการอาวุโส
 • นายกิตติ แก้วทับทิม อัยการอาวุโส
 • นายสุวิช ชูตระกูล รองอธิบดีอัยการภาค 7

ข้าราชการครู[แก้]

 • นายณรงค์ รักเดช อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • นายอนันต์ ตรีนิตย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 • นายสารัทธ์ สุนทรนันท อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 • นายปรีชา ต่อบุณย์ศุภชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม
 • นายไพโรจน์ คลังนุช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 • นางวรรณา พัฒนตระกูลสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย
 • นายสุริยา เผือกพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
 • นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 • นายสนอง ตรงเที่ยง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
 • นายประมาณ ชูพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 • นายสุทธิชัย ดิษฐใจเย็น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย
 • นายอธิชาติ สวัสดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 • นายโชคดี วิหคเหิร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 • นายสมชาย ใจเที่ยง อดีตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
 • นายศุภนัย ศิริวุฒิ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ[แก้]

 • นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ อดีตรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
 • นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ อดีตรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
 • นายวีระชัย ศรีขจร อดีตผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • นางอรศรี จายะภูมิ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย

ภาคเอกชน[แก้]

 • นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายชาติชาย เย็นบำรุง กรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
 • นายสัตยา ศรีอ่อน​ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัลแอร์ จำกัด

ศิลปิน[แก้]

ประธานนักเรียน[แก้]

 • นายทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา รุ่น 86 ปีการศึกษา 2541
 • นายสิรภพ วัฒนบารมีสกุล รุ่น 96 ปีการศึกษา 2551
 • นายปัณณพงศ์ พิสิฐเศรณี รุ่น 97 ปีการศึกษา 2552
 • นายยุทธนา อารีย์ รุ่น 98 ปีการศึกษา 2553
 • ว่าที่ร้อยตรี อนุวัต ดีวงศ์วาร รุ่น 99 ปีการศึกษา 2554
 • นายภริศกร คืนคง รุ่น 100 ปีการศึกษา 2555
 • นายธนากร วงศาโรจน์ รุ่น 101 ปีการศึกษา 2556
 • นายดำรงพล สิงสนิท รุ่น 102 ปีการศึกษา 2557
 • นายภูริณัฐ นิ่มเขียว รุ่น 103 ปีการศึกษา 2558
 • นายพลพล หรินทรานนท์ รุ่น 105 ปีการศึกษา 2559
 • นายภูมิทัศ กลิ่นศรีสุข รุ่น 106 ปีการศึกษา 2560

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′19″N 100°30′19″E / 13.82186°N 100.50535°E / 13.82186; 100.50535