โรงเรียนพิชญศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนพิชญศึกษา
พิชญศึกษา.gif
ดี เก่ง ขยัน สร้างสรรค์ อดทน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pichaya Suksa School
อักษรย่อ พ.ศ. (P.S.)
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 12 มีนาคม พ.ศ. 2532
เพลง มาร์ชพิชญศึกษา
เว็บไซต์

โรงเรียนพิชญศึกษา (Pichaya Suksa School) เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษาในย่านปากเกร็ด นนทบุรี ที่มีชื่อเสียง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

94/1 หมู่ 8 ซอยสุขาประชาสรรค์3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 02 5833777 และ 0655082108 ประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ดร.สุนงนาท สูตะบุตร และรศ.ศรีวงศ์ สุมิตร ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของคุณภาพในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขจึงได้ก่อตั้ง "โรงเรียนพิชญศึกษา" ขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม โรงเรียนพิชญศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2532 และเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

ความหมายตราโรงเรียนพิชญศึกษา[แก้]

ดอกกล้วยไม้แคทลียาควีนส์สิริกิติ์ อยู่เหนือรากฐานของลำต้นที่แข็งแรง 3 ต้น หมายถึงจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาที่จัดเป็น 3 ส่วนคือ

  • พุทธพิสัย เป็นความสามารถของสมองที่เกี่ยวกับความรู้ ความจำ ความคิด
  • จิตพิสัย เป็นความรู้สึกเรื่องเจตคติ ค่านิยม จริยธรรมและคุณธรรม
  • ทักษะพิสัย เป็นความสามารถในการกระทำ หรือปฏิบัติงาน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สถิตวัดบวรนิเวศวิหาร ประทานนาม "พระพุทธรัตนนิมิต สถิตย์พิชญศึกษาสถาน" พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2532 และพระเทพวราภรณ์ (วัดโสมนัสวิหาร) วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2532

เกียรติประวัติ[แก้]

  • โรงเรียนรับโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ปีการศึกษา 2537 2541 และ 2545
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ปีการศึกษา 2544 2548 และ 2552
  • โรงเรียนรับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2541 - 2545
  • โรงเรียนพิชญศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ