โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ปญญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
238 ม.4 ซ.ประชาราษฎร์ 17 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rattanathibate School
อักษรย่อ ร.ธ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2443(118ปี)
ผู้ก่อตั้ง เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
รหัส 1001120101 (ใหม่)
01120101 (เก่า)
เพลง มาร์ชรัตนาธิเบศร์
น้ำใจรัตนา
เว็บไซต์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในซอยประชาราษฎร์ 17 (โรงเรียนรัตนาธิเบศร์) ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา[1]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2443 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเกิดจากการริเริ่มของพระอธิการท้วม (พระครูศีลาภิรม) เจ้าอาวาสวัดบางขวาง และท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยันต์) ผู้เปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดโรงเรียน โดยท่านบริจาคเงินจำนวน 100 ชั่ง จัดสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น เป็นอาคารตึก 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เปิดเป็นโรงเรียนสอนเด็กชาย/หญิง และขนานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนรัตนาธิเบศร์" จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2476 เมื่อเปิดโรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนจึงงดรับนักเรียนหญิงคงรับเฉพาะเด็กชาย ต่อมาโรงเรียนได้ขยายพื้นที่ และก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ให้เพียงพอกับจำนวนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนถึงปีพุทธศักราช 2527 จึงรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น และตอนปลาย

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 238 หมู่ที่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ของวัดบางขวาง และตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้รับการดูแลจากท่านเจ้าอาวาสวัดบางขวางทุกท่านมาโดยตลอด

ในขณะที่โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุนั้น ก็พัฒนาด้านอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านปกครองฯ ด้านบริการ ด้านธุรการ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานจนได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน" ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2531 ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ในด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี จนมีนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ 7 คนในปีการศึกษา 2522, 2525, 2527, 2535, 2544, 2547, และ 2549

ปัจจุบันโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนได้ปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ นิยมความเป็นไทย ยึดหลักประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้มีการสานสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์ตลอดมาเป็นอย่างดี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้
  • เสมา หมายถึง สัญลักษณ์ของการศึกษา
  • พญานาค หมายถึง ปีเกิดของผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
  • พุ่ม หมายถึง นามเดิมของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
  • รัศมี หมายถึง แสงสว่างและความสำเร็จ
 • พุทธภาษิต ปญญา นรานํ รตนํ แปลว่า ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
 • อุดมการณ์ ลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์ที่ดีของครู สมาชิกที่ดีของสังคม พลเมืองที่ดีของชาติ
 • สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชรัตนาธิเบศร์[1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′31″N 100°29′40″E / 13.842022°N 100.494336°E / 13.842022; 100.494336