โรงเรียนราษฎร์นิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนราษฎร์นิยม(อังกฤษ: Ratniyom School ; อักษรย่อ: ร.ย., R.Y.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ โรงเรียนราษฎร์นิยม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราษฎร์นิยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519  ณ บริเวณที่ดินของวัดราษฎร์นิยม ในเนื้อที่  103  ไร่ ปัจจุบันเนื้อที่คงเหลือ 35 ไร่ เนื่องจากแบ่งให้วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย 56 ไร่  และองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม 5 ไร่ เป็นถนนและลำคลองสาธารณะ  7 ไร่ โดยพระครูประชาธรรมนาถ (แฉ่ง ฐานํ กโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาโดยมีนายธนุส  อิศรางกูร  ณ อยุธยา  อดีตนายอำเภอไทรน้อย  เป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2519

มีผู้บริหารทั้งหมด   17 ท่าน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

คบเพลิง   รวงข้าว  [แก้]

 • คบเพลิง    หมายถึง  ความรู้
 • รวงข้าว     หมายถึง  ชีวิต

สีประจำโรงเรียน[แก้]

เขียว ดำ[แก้]
 • เขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์
 • ดำ      หมายถึง  ความมั่นคงหนักแน่น

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

 • นตฺถิ   ปญฺญา   สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์ของโรงเรียน  [แก้]

 • สามัคคี  มีวินัย   ใฝ่ศึกษา  รักกีฬา   พัฒนาท้องถิ่น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ชมพูพันธุ์ทิพย์ หมายถึงการจากลา เพราะดอกของต้นชมพูพันธ์ทิพย์จะบานในช่วงใกล้ปิดภาคเรียนปีการศึกษา

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชราษฎร์นิยม (อังกฤษ: March Ratniyom ) ประพันธ์โดย คุณครู ไพรัช ศรีทับทิม อดีตครูชำนาญการโรงเรียนราษฎร์นิยม

พระประจำโรงเรียน[แก้]

หลวงพ่อศรีราษฎร์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่โรงเรียนราษฎร์นิยม เป็นที่เคารพบูชาของคุณครูและนักเรียน

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม[แก้]

 1. นายสุเทพ อินทรลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2519 - 24 ธันวาคม 2519
 2. นายกุศล ทวีบุตร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2520 - 28 มิถุนายน 2528
 3. นายสุนทร วิไลลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2528 - 29 มิถุนายน 2530
 4. นายเลียบ คำภานุช ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2531 - 1 พฤศจิกายน 2533
 5. นายจตุรงค์ เกิดปั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 - 1 พฤศจิกายน 2537
 6. นายวีระ วิโนทัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 - 3 มิถุนายน 2540
 7. นางสาลินี มีเจริญ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2540 - 28 กรกฎาคม 2540
 8. นายปรเมษฐ์ โมลี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2540 - 24 ตุลาคม 2544
 9. นายกรีฑา ฤทธาภัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 - 12 มกราคม 2548
 10. นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2548 - 12 ธันวาคม 2549
 11. นางเฉลียว ยาจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2549 - 15 มกราคม 2552
 12. นายโชคดี วิหคเหิร ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2552 - 9 มิถุนายน 2553
 13. ดร.วิทยา ศรีชมภู ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2553 - 19 ธันวาคม 2554
 14. นายสนอง ตรงเที่ยง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554 จนถึง 17 มิถุนายน 2556
 15. นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2557
 16. นายชลัท ทิพย์ลมัย ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จนถึง 28 พฤศจิกายน 2559
 17. นางกรชนก สุตะพาหะ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จนถึง ปัจจุบัน

อัตลักษณ์-เอกลักษณ์[แก้]

อัตลักษณ์[แก้]

 • รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์[แก้]

 • บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม

สถานที่ตั้ง อาคาร และ สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน[แก้]

สถานที่ตั้ง[แก้]

 • 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

อาคารต่างๆภายในโรงเรียน[แก้]

 1. ภาพ อาคารเรียน 2
  อาคารเรียน 1 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำนักงานผู้อำนวยการ มีทั้งหมด 3 ชั้น ด้านหน้าอยู่ติดสนามฟุตบอลของโรงเรียน ด้านหลังอยู่ติดกับอาคารเรียน 2
 2. อาคารเรียน 2 เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 3 ชั้น ด้านหน้าอยู่ติดกับอาคารเรียน 1 ด้านหลังอยู่ติดกับอาคารโรงอาหาร
 3. หอประชุม เป็นอาคารอเนกประสงค์ในร่มอยู่ติดกับอาคารเรียนช่อปและถนนหน้าอาคารเรียน 1 ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน
 4. อาคารกีฬาต่อต้านยาเสพติด (โดม) เป็นอาคารกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย-หญิง เวทีอเนกประสงค์ สนามฟุตซอลยางพารา ด้านข้างอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม ด้านหน้าติดกับบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน ทางทิศตะวันตกของโรงเรียน
 5. อาคารโรงอาหาร ประกอบด้านโต๊ะรับประทานอาหาร และร้านอาหารทั้งหมด 6 ร้าน ด้านหน้าอยู่ติดกับอาคารเรียน 2 ทางทิศใต้ของโรงเรียน
 6. ภาพ อาคารกีฬาต่อต้านยาเสพติด(โดม)
  สนามฟุตบอล เป็นสนามฟุตบอลหญ้า อเนกประสงค์ ด้านหหน้าอยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี 3022 ด้านหลังอยู่ติดกับอาคารเรียน1 ด้านข้างอยู่ติดกับถนนมารยาทงาม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]