เทศบาลเมืองบางบัวทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
เทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°54′36″N 100°25′33″E / 13.91000°N 100.42583°E / 13.91000; 100.42583
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 13.5 ตร.กม. (5.2 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด 50,345
 • ความหนาแน่น 3,729.26 คน/ตร.กม. (9,658.7 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 1298
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0 2571 7672-6
โทรสาร 0 2571 7442
เว็บไซต์ http://www.buathongcity.go.th www.buathongcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองบางบัวทอง หรือ เมืองบางบัวทอง เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมือง ในเขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโสนลอยทั้งตำบล ตำบลบางบัวทอง (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3) ตำบลบางรักใหญ่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 6, 7) ตำบลพิมลราช (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1-3) และตำบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5, 6)

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2480 [1] กำหนดท้องที่บางส่วนของตำบลบางบัวทอง และตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้มีฐานะเป็นเทศบาล มีอาณาเขต 1 ตารางกิโลเมตร โดยมีขุนพิทักษ์ปทุมมาศ ซึ่งเดิมเป็นกำนันตำบลบางบัวทอง เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และนายเลี้ยง ทองไฮ้ กับ หม่อมหลวงแจ่ม อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นเทศมนตรีคณะแรก ต่อมาในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2538 [2] โดยขยายเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองจาก 1 ตารางกิโลเมตร เป็น 13.5 ตารางกิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายระดับชาติอันเกี่ยวแก่เทศบาลเมืองบางบัวทองอีกสองฉบับคือ พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2503 [3] เนื่องจากมีการขยายตัวทั้งการก่อสร้างอาคารและการผังเมืองอย่างมากและอย่างรวดเร็วในท้องที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง จึงกำหนดให้บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 [4] ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อประโยชน์ในความมั่นคงแข็งแรง การอนามัย การสุขาภิบาล การป้องกันอัคคีภัย และการผังเมือง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป และพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2526 [5] เนื่องจากเทศบาลเมืองบางบัวทองยื่นคำขอให้กระทรวงสาธารณสุขรับโอนสถานีอนามัยชั้น 1 ไปดำเนินการต่อ เนื่องจากเทศบาลเมืองบางบัวทองไม่สามารถดำเนินการให้บริการ รักษาพยาบาลแก่ประชาชน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบางบัวทองมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ประมาณ 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากร[แก้]

อาชีพหลักของประชากรในถิ่นนี้คือ ทำสวน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และทำงานเอกชน ในท้องที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง และบางส่วนเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร

การคมนาคม[แก้]

สาธารณูปโภค[แก้]

  • ไฟฟ้า อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง
  • ประปา อยู่ในเขตการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง
  • โทรศัพท์ อยู่ในเขตบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เขตบางบัวทอง
  • การแพทย์ มีโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งของรัฐบาล เช่น โรงพยาบาลบางบัวทอง และโรงพยาบาลของเอกชน
  • ไปรษณีย์ ดำเนินการโดยที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 54 ตอน 0 ก, 14 มีนาคม พ.ศ. 2480, หน้า 1859-1862. ลงวันที่ 11 มีนาคม ใช้บังคับวันที่ 14 มีนาคม
  2. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 112 ตอน 22 ก, 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538, หน้า 1-4. ลงวันที่ 7 มิถุนายน ใช้บังคับวันที่ 27 มิถุนายน
  3. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 77 ตอน 77 ก, 20 กันยายน พ.ศ. 2503, หน้า 743-745. ลงวันที่ 6 กันยายน ใช้บังคับวันที่ 21 กันยายน
  4. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 53 ตอน 0 ก, 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479, หน้า 765-774.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 100 ตอน 55 ก ฉบับพิเศษ, 7 เมษายน พ.ศ. 2526, หน้า 43-45. ลงวันที่ 3 เมษายน ใช้บังคับวันที่ 8 เมษายน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°54′36″N 100°25′33″E / 13.910000°N 100.425833°E / 13.910000; 100.425833