เทศบาลนครนนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับนนทบุรี ในความหมายอื่น ดูที่ นนทบุรี (แก้ความกำกวม)
นนทบุรี
Nonthaburi
เทศบาลนคร
ภาพถ่ายทางอากาศของเทศบาลนครนนทบุรี
ภาพถ่ายทางอากาศของเทศบาลนครนนทบุรี
ตราอย่างเป็นทางการของนนทบุรี
ตรา
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง เลขที่ 1, 3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 (ศูนย์ราชการ) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสมนึก ธนเดชากุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด 38.9 ตร.กม. (15.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด 255,793
 • ความหนาแน่น 6,575.66 คน/ตร.กม. (17,030.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไอเอสโอ 3166 1299
โทรศัพท์ 0 2589 0500, 0 2589 0505
โทรสาร 0 2589 0516
เว็บไซต์ http://www.nakornnont.com/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°31′N 100°19′E / 13.51°N 100.31°E / 13.51; 100.31

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีหลังใหม่

เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองหลักของจังหวัดนนทบุรี และเป็นเขตเทศบาลนครที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศไทย มีประชากรกว่า 250,000 คน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลนครนนทบุรีมีอาณาเขตครอบคลุม 5 ตำบลของอำเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่ ตำบลสวนใหญ่, ตำบลตลาดขวัญ, ตำบลบางเขน, ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 38.90 ตารางกิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ท้องที่ตัวจังหวัดนนทบุรีได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 โดยในครั้งแรกมีอาณาเขตครอบคลุมตำบลสวนใหญ่ทั้งตำบล พื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 1196) และด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมืองปริมณฑล มีพื้นที่ติดต่อกรุงเทพมหานคร ความเหมาะสมทางด้านผังเมือง พื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ความต้องการในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคมีมากขึ้น และความเหมาะสมด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ตำบล คือ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรีขึ้นเป็น เทศบาลนครนนทบุรี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 40ก วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538)

ตราสัญลักษณ์

ความหมายของดวงตราของเทศบาลนครนนทบุรี เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญเพราะได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาลมีกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 เทศบาลจึงได้กำหนดตราเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ มิใช่แต่แสดงว่าเทศบาลเกิดขึ้นได้เพราะมีการปกครองตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังได้แสดงถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครนนทบุรี
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 28.3
(83)
30
(86)
30.6
(87)
31.7
(89)
31.7
(89)
31.7
(89)
31.7
(89)
31.7
(89)
31.1
(88)
31.1
(88)
29.4
(85)
27.8
(82)
30.6
(87)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 22.2
(72)
22.2
(72)
22.8
(73)
23.3
(74)
23.9
(75)
23.3
(74)
22.8
(73)
23.3
(74)
22.8
(73)
23.3
(74)
22.8
(73)
22.8
(73)
22.8
(73)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 300
(11.81)
170
(6.69)
180
(7.09)
170
(6.69)
190
(7.48)
160
(6.3)
160
(6.3)
170
(6.69)
230
(9.06)
270
(10.63)
310
(12.2)
440
(17.32)
2,860
(112.6)
[ต้องการอ้างอิง]

ประชากร[แก้]

หอนาฬิกาเมืองนนทบุรี

ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีจำนวน 255,793 คน เป็นชาย 120,948 คน เป็นหญิง 134,845 คน

การศึกษา

เทศบาลนครนนทบุรี มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 (วัดท้ายเมือง)
 2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 (วัดทินกรนิมิต)
 3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 (วัดนครอินทร์)
 4. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ)
 5. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 (ทานสัมฤทธิ์)
 6. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
การสาธารณสุข

มีศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนาธิเบศร์
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนใหญ่
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าทราย
 4. ศูนย์บริการสาธารณสุขพระครูนนทวรานุวัตร
 5. ศูนย์บริการสาธารณสุขซอยทรายทอง

การคมนาคม[แก้]

ทางบก
ทางวิ่งยกระดับของรถไฟฟ้าสายสีม่วง

การคมนาคมในเขตเทศบาลนครนนทบุรีค่อนข้างที่จะสะดวกเนื่องจากเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร การเดินทางสามารถใช้บริการรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.),

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งผ่าน
ทางน้ำ

การเดินทางทางน้ำ มีเรือด่วนเจ้าพระยาวิ่งให้บริการ โดยสามารถขึ้นได้ที่ท่าน้ำนนทบุรี หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ท่าเรือสำคัญอื่น ๆ ได้แก่

 • ท่ากระทรวงพาณิชย์
 • ท่าน้ำนนทบุรี
 • ท่านครอินทร์
 • ท่าวัดเขียน
 • ท่าวัดตึก
 • ท่าวัดเขมาภิรตาราม
 • ท่าวัดปากน้ำ
ทางอากาศ

ท่าอากาศยานที่อยู่ใกล้กับเทศบาลนครนนทบุรีมากที่สุด คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

สถานที่สำคัญ[แก้]

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่า

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]