วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
Chitralada Technology College
Chitralada Technology College-logo.png
สถาปนา 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ผู้สถาปนา สุเทพ ภู่มงคล
ประเภท เอกชน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นายกสภาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ตั้ง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ต้นไม้ ต้นราชพฤกษ์
เว็บไซต์ www.cdtc.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (อังกฤษ: Chitralada Technology College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา มีพระราชประสงค์จะขยายโอกาสการเรียนรู้ทางสายวิชาชีพจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไปเป็นระดับอุดมศึกษา กระทั่งมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กระทั่งวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือให้ควบรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าด้วยกันและยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

คณะ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดทำการเรียนการสอน 2 คณะ[2] ได้แก่

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอาหาร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]