อำเภอน้ำเกลี้ยง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
อำเภอน้ำเกลี้ยง
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอน้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยงเมืองน้ำใส ถิ่นชาวส่วยน้ำใจดี
มีลำห้วยมากมาย ป่าสนสองใบร่มรื่น
ชื่นชมวัฒนธรรมสืบสาน แดนเมืองโบราณพังคู
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอน้ำเกลี้ยง
อักษรโรมัน Amphoe Nam Kliang
จังหวัด ศรีสะเกษ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 257.826 ตร.กม.
ประชากร 44,393 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 172.18 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3315
รหัสไปรษณีย์ 33130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
พิกัด 14°55′42″N 104°30′48″E / 14.92833°N 104.51333°E / 14.92833; 104.51333
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4560 9043
หมายเลขโทรสาร 0 4560 9043

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

น้ำเกลี้ยง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติ[แก้]

อำเภอน้ำเกลี้ยง ได้แยกออกมาจากอำเภอกันทรารมย์  โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง  เมื่อวันที่  7  มกราคม  2529  ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช  2457  มีเขตการปกครอง  4  ตำบล  คือ  ตำบลน้ำเกลี้ยง  ตำบลละเอาะ  ตำบลตองปิด  และตำบลเขิน  และยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2537  ปัจจุบันมีพื้นที่เขตความรับผิดชอบ  6  ตำบล  คือ  ตำบลละเอาะ  ตำบลน้ำเกลี้ยง  ตำบลตองปิด  ตำบลคูบ  ตำบลเขิน  และตำบลรุ่งระวี  เหตุที่ได้ตั้งชื่อว่า  น้ำเกลี้ยง  เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีต้นน้ำเกลี้ยงมากเป็นไม้ยืนต้น  ถ้าโดนน้ำยางหรือจับลำต้น จะเกิดผดผื่นคันตามผิวหนังได้  จึงได้ตั้งชื่ออำเภอตามชื่อต้นน้ำเกลี้ยง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอน้ำเกลี้ยงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอน้ำเกลี้ยงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 75 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด

(พ.ศ. 2560)

ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น

(พ.ศ. 2560)

1 น้ำเกลี้ยง Nam Kliang 10 6,321 6,321 (อบต.น้ำเกลี้ยง)
2 ละเอาะ La-o 13 7,597 7,597 (อบต.ละเอาะ)
3 ตองปิด Tong Pit 14 7,154 7,154 (อบต.ตองปิด)
4 เขิน Khoen 13 8,115 8,115 (อบต.เขิน)
5 รุ่งระวี Rung Rawi 15 8,244 8,244 (อบต.รุ่งระวี)
6 คูบ Khup 10 6,962 6,962 (อบต.คูบ)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอน้ำเกลี้ยงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเกลี้ยงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละเอาะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตองปิดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรุ่งระวีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูบทั้งตำบล