อำเภอภูสิงห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอภูสิงห์
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอภูสิงห์
แดนเขื่อนดิน ถิ่นพระพุทธบาท ธรรมชาติสวย
คนรวยน้ำใจ ไร่นางาม น้ำตกนาตราว
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอภูสิงห์
อักษรโรมัน Amphoe Phu Sing
จังหวัด ศรีสะเกษ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 940.1 ตร.กม.
ประชากร 53,222 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 56.61 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3317
รหัสไปรษณีย์ 33140
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
พิกัด 14°32′48″N 104°7′54″E / 14.54667°N 104.13167°E / 14.54667; 104.13167
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4560 8151-2
หมายเลขโทรสาร 0 4560 8152

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูสิงห์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เดินทางไปยังนครวัด-นครธม โดยใช้ถนนสาย 67 (ช่องสะงำ-อัลลองเวง-เสียมราฐ) ระยะทางเพียง 135 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอภูสิงห์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอภูสิงห์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โคกตาล (Khok Tan) 13 หมู่บ้าน 5. ตะเคียนราม (Takhian Ram) 14 หมู่บ้าน
2. ห้วยตามอญ (Huai Ta Mon) 10 หมู่บ้าน 6. ดงรัก (Dong Rak) 8 หมู่บ้าน
3. ห้วยตึ๊กชู (Huai Tuekchu) 18 หมู่บ้าน 7. ไพรพัฒนา (Phrai Phatthana) 10 หมู่บ้าน
4. ละลม (Lalom) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอภูสิงห์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตาลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยตามอญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยตึ๊กชูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละลม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละลมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนรามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงรักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรพัฒนาทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอภูสิงห์ พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 ห้วยตึ๊กชู 12,085 12,009 11,889 11,825 11,705 11,663 11,547 11,488
2 ละลม 7,836 7,773 7,687 7,710 7,712 7,702 7,614 7,517
3 โคกตาล 7,705 7,622 7,562 7,532 7,448 7,373 7,290 7,232
4 ไพรพัฒนา 7,288 7,196 7,107 7,030 6,899 6,777 6,672 6,547
5 ห้วยตามอญ 6,402 6,365 6,274 6,209 6,159 6,180 6,169 6,102
6 ตะเคียนราม 6,289 6,236 6,199 6,153 6,090 6,062 6,022 5,985
7 ดงรัก 6,089 6,021 5,997 5,981 5,969 5,903 5,818 5,793
รวม 53,694 53,222 52,715 52,440 51,982 51,660 51,132 50,664

การค้าชายแดน[แก้]

อำเภอภูสิงห์ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวรที่ใช้ในการค้าขายระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์

เมืองใหม่ช่องสะงำ[แก้]

อำเภอภูสิงห์เป็นหนึ่งในสามอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต โดยการสร้าง เมืองใหม่ช่องสะงำ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรองรับการค้าขาย แลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่านศุลกากรช่องสะงำ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) อีกทั้งยังได้มีการประกาศจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะงำแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553[9]

เมืองใหม่ช่องสะงำตั้งอยู่ที่ตำบลไพรพัฒนา ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชาเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร จนปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) ยังไม่มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

ผังเมืองรวม "เมืองใหม่ช่องสะงำ"

อ้างอิง[แก้]

 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.
 9. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ