โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา Bungmaluwittayaschool มีชื่อย่อว่า (บ.ล.ว.) โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 ในท้องที่ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ 12 กิโลเมตร แรกตั้ง นายทองจีน แตะต้อง กำนันตำบลบึงมะลู ร่วมกับ นายขวัญชัย เวชกามา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึงมะลู นายสุรวุฒิ แก้วมหาวงศ์ ศึกษาธิการ อำเภอกันทรลักษ์ นายสมรรถชัย นาคะผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ร่วมกันจัดที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 50 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 แต่งตั้งโดยกรมสามัญศึกษา

เว็บโรงเรียนบึงมะลูวิทยา www.blwsc.ac.th

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

- ปญฺญา นรานํ รตฺนํ (ปัญญาย่อมเป็นรัตนของนรชน)

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

- ตั้งใจศึกษา เชิดชูกีฬา รักษาวินัย

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

- แกนกลางเป็นรูปใบพลู ซึ่งมาจากคำว่า “มะลู” เป็นภาษาถิ่น (ถาษาเขมร) แปลว่า “พลู”

- ใบพลูประกอบด้วยหนังสือ ส่วนยอดเป็นเปลวเพลิงแทนกีฬา  และแสงสว่างแห่งปัญญา ซึ่งล้อมรอบด้วยรัศมีแฉก  อันหมายถึงปัญญา  และชื่อเสียงที่ขจรไกลไปทั่วทุกสารทิศ
- ส่วนประกอบทั้งสองเป็นยอดพลู  แทนเยาวชน  การเจริญเติบโต  ความก้าวหน้า  ที่โค้งรับกฎระเบียบ 

สีประจำโรงเรียน[แก้]

- สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น

- สีเหลือง หมายถึง ความรู้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]