โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sritrakulvittaya School
อักษรย่อ ศ.ต.ว. / S.T.W
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา[แก้]

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๒ ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมชื่อโรงเรียนขุขันธ์ (สาขาตาอุด) โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในพื้นที่บริการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๔ จำนวน ๔๔ คน เป็นนักเรียนชาย ๒๐ คน นักเรียนหญิง ๒๔ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหลวงพ่อวัดบ้านเคาะ ให้ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนรวมทั้งร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนต่อ มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียน ต่อมาโรงเรียนได้มีผู้ดูแลสาขา คือ

  • ๑. นายวิรัตน์ น้อยพรหม ผู้ดูแลสาขา
  • ๒. นายสิทธิพร อุทธิเสน ผู้ช่วยดูแลสาขา

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวอรพิน จูมสีมา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  • พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดสอนระดับ ม.๑-ม.๔ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๗๒ คนรวม ๑๑ ห้องเรียน มีครู ๙ คน
  • พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดสอนระดับ ม.๑-ม.๕ มีนักเรียนทั้งสิ้น๔๔๑ คนรวม ๑๓ ห้องเรียน มีครู ๑๐ คน
  • พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ เปิดทำการสอนระดับ ม.๑-ม.๖ มีนักเรียนทั้งสิน ๕๕๒ คน รวม ๑๖ ห้องเรียน มีครู ๑๑ คน
  • พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดทำการสอนระดับ ม.๑- ม.๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๕๑๙ คน รวม ๑๖ ห้องเรียน มีครู ๑๐ คน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวอรพิน จูมสีมา ครูใหญ่ - ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2538 - 2549
2 นายโฆษิต คำไสย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 - 2554
3 นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]