อำเภอโนนคูณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอโนนคูณ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Non Khun
คำขวัญ: 
โนนคูณ เมืองคนดี
ธรรมชาติเขียวขจี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอโนนคูณ
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอโนนคูณ
พิกัด: 14°55′42″N 104°41′24″E / 14.92833°N 104.69000°E / 14.92833; 104.69000
ประเทศ ไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่
 • ทั้งหมด256.853 ตร.กม. (99.171 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด39,485 คน
 • ความหนาแน่น153.73 คน/ตร.กม. (398.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33250
รหัสภูมิศาสตร์3313
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโนนคูณ เลขที่ 1 หมู่ที่ 17 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

โนนคูณ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ แยกออกจากอำเภอกันทรารมย์ เมื่อปี พ.ศ. 2520 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ในปี พ.ศ. 2531

ประวัติ[แก้]

อำเภอโนนคูณแยกออกจากอำเภอกันทรารมย์ เป็น กิ่งอำเภอโนนคูณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2520[1] และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอโนนคูณมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอโนนคูณแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โนนค้อ (Non Kho) 20 หมู่บ้าน
2. บก (Bok) 17 หมู่บ้าน
3. โพธิ์ (Pho) 13 หมู่บ้าน
4. หนองกุง (Nong Kung) 18 หมู่บ้าน
5. เหล่ากวาง (Lao Kwang) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอโนนคูณประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนค้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่ากวางทั้งตำบล

การสาธารณสุข[แก้]

ประกอบด้วยสถานพยาบาลของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ตำบลโนนค้อ(ม.1,5,11,13,18)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเกลือ รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ตำบลโนนค้อ(ม.3,4,6,8,10,12,15,17)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสน รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ตำบลบก(ม.2,3,4,5,7,10,12,13,17)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเหล่า รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ตำบลบก(ม.1,6,8,9,11,14,15,16)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน ตำบลโพธิ์ทั้งตำบล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ตำบลหนองกุง (ม.1,2,3,4,5,10,12,14,16)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ตำบลหนองกุง (ม.6,7,8,9,11,13,15,17,18)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหยอด รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน ตำบลเหล่ากวางทั้งตำบล

ภูมิประเทศ[แก้]

อำเภอโนนคูณมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง ดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทรัพยากรป่าไม้เหลือน้อย มีลำห้วยขะยุงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนคูณราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอน 82ง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2520
 2. พระราชกฤษฎีกาตั้ง... อำเภอโนนคูณ ... พ.ศ. 2530ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอน 278ก ฉบับพิเศษ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2530