โรงเรียนกันทรารมณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนกันทรารมณ์
สัญลักษณ์โรงเรียนกันทรารมณ์
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
(คนจักล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร)
ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พิกัด 15°06′13″N 104°34′35″E / 15.103636°N 104.576368°E / 15.103636; 104.576368
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanthararom School
อักษรย่อ ก.ร./K.R.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ กันทรารมย์
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
รหัส 1011330301
ผู้อำนวยการ ดร.เดชชัย ดวงแสง
เพลง มาร์ชกันทรารมณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนกันทรารมณ์ (ก.ร.) เป็นโรงเรียนมัธยาศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 มีนายสูรย์ สุภาพ เป็นผู้รักษาการ และต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสิงคำ สมหอม ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งเป็น ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนกันทรารมณ์

โรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอกันทรารมย์ แต่ใช้ตัวสะกดแตกต่างกัน คือ ณ และ ย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน:
 • สีประจำโรงเรียน: เขียว-เหลือง
 • ปรัชญาของโรงเรียน: วิริเยน ทุกขมจเจติ ( คนจักล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร )
 • คำขวัญของโรงเรียน: ศิษย์ ก . ร . ต้องเก่งเรียน ไม่เกเร และรักการกีฬา

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือติดกับถนนประชารังสฤษดิ์ ซึ่งติดกับสถานีตำรวจภูธร โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และ ไปรษณีย์
 • ทิศใต้ ติดกับถนนราษฏร์บูรณะ ซึ่งติดวัดกันทรารมย์
 • ทิศตะวันตก ติดกับโรงพยาบาลกันทรารมย์
 • ทิศตะวันออก ติดกับถนนพิชิตรังสรรค์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 35 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนประชารังสฤษดิ์ หมู่ 5 ตำบล ดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์
 • โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอกันทรารมย์ เมื่อ พ . ศ 2499 เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 โดยมี นายสูรย์ สุภาพเป็นผู้ดูแล ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายสิงคำ สมหอม ให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก
 • เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขตการศึกษา 5 กระทรวงศึกษาธิการ
 • และปัจจุบันโรงเรียนได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ - ยโสธร)
 • จากอดีต ถึงปัจจุบัน โรงเรียนกันทรารมณ์ มีผู้บริหารทั้งสิ้น 13 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ ดร.เดชชัย ดวงแสง

ข้อมูลอาคารสถานที่[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามผู้บริหารโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายสิงคำ สมหอม พ.ศ. 2499 - 2510 ครูใหญ่
2 นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2510 - 2520 อาจาย์ใหญ๋
3 นายณรงค์ ไชยกาล พ.ศ. 2520 - 2521 ผู้อำนวยการ
4 นายกฤษณะ ไก่แก้ว พ.ศ. 2521 - 2523 ผู้อำนวยการ
5 นายเกษม คำทวี พ.ศ. 2523 - 2524 ผู้อำนวยการ
6 นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2524 - 2527 ผู้อำนวยการ
7 นายชาญณรงค์ อินทรีย์ พ.ศ. 2527 - 2529 ผู้อำนวยการ
8 นายเพ็ง แสนโสม พ.ศ. 2529 - 2535 ผู้อำนวยการ
9 นายวิชัย ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2535 - 2541 ผู้อำนวยการ
10 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ พ.ศ. 2541 - 2542 ผู้อำนวยการ
11 นายเพ็ง แสนโสม พ.ศ. 2542 - 2545 ผู้อำนวยการ
12 นายฤทธา นันทพันธ์ พ.ศ. 2545 - 2554 ผู้อำนวยการ
13 นายเดชชัย ดวงแสง พ.ศ. 2554 - 2560 ผู้อำนวยการ

ผลงานดีเด่น[แก้]

กิจกรรมของโรงเรียน[แก้]

ทองอุไรเกมส์[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°34′17″N 104°17′04″E / 14.571517°N 104.2844°E / 14.571517; 104.2844