รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพร โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร
1.
1.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตชุมพร 1)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตชุมพร 2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร
สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน

จังหวัดชุมพรมีโรงเรียนทั้งหมด 310 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองชุมพร 5 47 - 52 2 10 - - 64
ท่าแซะ 3 40 1 44 - 4 - - 48
ทุ่งตะโก 1 15 - 16 - 1 - - 17
ปะทิว 2 26 1 29 1 3 - - 33
พะโต๊ะ 1 14 - 15 - - - - 15
ละแม 1 16 - 17 - 1 - - 18
สวี 5 40 - 45 - 2 - - 47
หลังสวน 4 34 - 38 3 5 - - 46
รวม 22 254 2 278 6 26 - - 310

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพรแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดชุมพรตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 278 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร) จำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรทั้ง 2 เขตจำนวน 254 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดชุมพรแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร[แก้]

จังหวัดชุมพรอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ชุมพร 2 เขาทะลุ สวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนครนพิทยาคม ชุมพร 2 ครน สวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชลธารวิทยา ชุมพร 2 บ้านควน หลังสวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนด่านสวีวิทยา ชุมพร 2 ด่านสวี สวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร 1 ท่าแซะ ท่าแซะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร 1 ท่าข้าม ท่าแซะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ชุมพร 1 ทุ่งคา เมืองชุมพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร 2 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสักวิทยา ชุมพร 2 นาสัก สวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปะทิววิทยา ชุมพร 1 บางสน ปะทิว มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ชุมพร 1 หาดทรายรี เมืองชุมพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร 2 หลังสวน หลังสวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ชุมพร 2 พะโต๊ะ พะโต๊ะ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ชุมพร 1 ดอนยาง ปะทิว มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร 2 วังตะกอ หลังสวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร 2 ละแม ละแม มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 1 ท่าตะเภา เมืองชุมพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรียาภัย 2 ชุมพร 1 นาชะอัง เมืองชุมพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2 หลังสวน หลังสวน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร 2 นาโพธิ์ สวี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 1 ท่าตะเภา เมืองชุมพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร 1 หงษ์เจริญ ท่าแซะ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1[แก้]

สพป.ชุมพร เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 113 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองชุมพร 47 โรงเรียน อำเภอท่าแซะ 40 โรงเรียน และอำเภอปะทิว 26 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี ปะทิว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ (บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ตากแดด เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2[แก้]

สพป.ชุมพร เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอละแม อำเภอสวี และอำเภอหลังสวน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 119 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอสวี 40 โรงเรียน อำเภอหลังสวน 34 โรงเรียน อำเภอละแม 16 โรงเรียน อำเภอทุ่งตะโก 15 โรงเรียน และอำเภอพะโต๊ะ 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วิสัยใต้ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วังตะกอ หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม ตะโก ทุ่งตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หาดยาย หลังสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนสวี นาโพธิ์ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง นาสัก สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาค่าย เขาค่าย สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง พะโต๊ะ พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตากุน สวนแตง ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ เขาทะลุ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี นาสัก สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาล้าน ครน สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาวงกรด ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกก บ้านควน หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองระ วังตะกอ หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสง ละแม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนตะวันออก นาพญา หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคู ครน สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดวด สวนแตง ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแค สวนแตง ละแม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนนน ท่ามะพลา หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) พะโต๊ะ พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต่อตั้ง ปากทรง พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายทอง ละแม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับช้าง ตะโก ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับใหม่ ทุ่งคาวัด ละแม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ปังหวาน พะโต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วิสัยใต้ สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด เขาค่าย สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา นาสัก สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทรล่า ครน สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง ครน สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำฉา ครน สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำตก บางมะพร้าว หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลอด บางน้ำจืด หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย ทุ่งระยะ สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในกริม หาดยาย หลังสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในหุบ เขาค่าย สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในเหมือง นาขา หลังสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางหยี บางน้ำจืด หลังสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปังหวาน ปังหวาน พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากทรง ปากทรง พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" บางมะพร้าว หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากเลข พะโต๊ะ พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง พระรักษ์ พะโต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพังเหา ปังหวาน พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางงาม นาสัก สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก ด่านสวี สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปลา ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ หาดยาย หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สวนแตง ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะพานยูง นาพญา หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา ตะโก ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 บ้านควน หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง บางน้ำจืด หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลา ท่าหิน สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลา นาขา หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เขาทะลุ สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทุ่งระยะ สวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาสัก สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เขาทะลุ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมุด ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด บางมะพร้าว หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ท่าหิน สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ตะโก ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมสันติ ละแม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา พระรักษ์ พะโต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ปากตะโก ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาเอื้ออารี ละแม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ หาดยาย หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนศึกษา ปากทรง พะโต๊ะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พะโต๊ะ พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทราวาส ครน สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชลธารวดี บ้านควน หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร บางน้ำจืด หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม ปากตะโก ทุ่งตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชุมแสง ทุ่งระยะ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงคีรี ปากแพรก สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนชัย พ้อแดง หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน ด่านสวี สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้องตม ด่านสวี สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าทอง ตะโก ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ท่าหิน สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ตะโก ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธัญญาราม นาโพธิ์ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนพคุณ นาขา หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาทิการาม บางมะพร้าว หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาสัก นาสัก สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต ด่านสวี สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประสาทนิกร ขันเงิน หลังสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากน้ำละแม ละแม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ละแม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพะงุ้น สวี สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง บางมะพร้าว หลังสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ นาพญา หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวาลุการาม แหลมทราย หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม วังตะกอ หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างมนัส ปากน้ำ หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต ทุ่งหลวง ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม ทุ่งหลวง ละแม ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองบัว นาสัก สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี สวี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพาวาส นาพญา หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ บ้านควน หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ทุ่งคาวัด ละแม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีวัฒนา ละแม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) นาโพธิ์ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดชุมพรมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สะพลี ปะทิว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สลุย ท่าแซะ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดชุมพรมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (2 โรงเรียน) เทศบาลเมืองชุมพร (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองหลังสวน (2 โรงเรียน)[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โรงเรียนบ้านทับวัง บ้านควน หลังสวน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ทะเลทรัพย์ ปะทิว อนุบาล–มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองชุมพร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ท่าตะเภา เมืองชุมพร อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเกาะแก้ว) วังไผ่ เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองหลังสวน โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร หลังสวน หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทยากร หลังสวน หลังสวน มัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชุมพรซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 26 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ ตากแดด เมืองชุมพร
โรงเรียนนานาชาติลิตเติ้ลแลมบ์ คริสเตียน นาทุ่ง เมืองชุมพร อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ นาโพธิ์ สวี
โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา นาโพธิ์ สวี
โรงเรียนปัญญาพัฒนา ตากแดด เมืองชุมพร เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ขันเงิน หลังสวน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมันตานุสรณ์ ตากแดด เมืองชุมพร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ ดอนยาง ปะทิว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวังเด็กวัฒนา วังตะกอ หลังสวน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ หลังสวน หลังสวน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ขันเงิน หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทอรัก ทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ขันเงิน หลังสวน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอัลบานีย์ ท่าแซะ ท่าแซะ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข ดอนยาง ปะทิว
โรงเรียนเอื้ออำพน ละแม ละแม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพรแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดชุมพรตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองชุมพร[แก้]

อำเภอเมืองชุมพรมี 64 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำนวน 47 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จำนวน 5 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ท่าตะเภา อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.ชุมพร
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเกาะแก้ว) วังไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.ชุมพร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) วังใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ ตากแดด สช.
โรงเรียนนานาชาติลิตเติ้ลแลมบ์ คริสเตียน นาทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา บางหมาก สช.
โรงเรียนปัญญาพัฒนา ตากแดด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา หาดทรายรี มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา สช.
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมันตานุสรณ์ ตากแดด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนศรียาภัย 2 นาชะอัง มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ตากแดด อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

อำเภอท่าแซะ[แก้]

อำเภอท่าแซะมี 48 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าข้าม มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ ท่าแซะ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สลุย สศศ.
โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หงษ์เจริญ มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ (บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลอัลบานีย์ ท่าแซะ อนุบาล สช.

อำเภอทุ่งตะโก[แก้]

อำเภอทุ่งตะโกมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จำนวน 1 โรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม ตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร ทุ่งตะไคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนบ้านเขาวงกรด ช่องไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านทับช้าง ตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านวังปลา ช่องไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา ตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยมุด ทุ่งตะไคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ปากตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ทุ่งตะไคร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม ปากตะโก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดท่าทอง ตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ตะโก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม ช่องไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม ทุ่งตะไคร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทอรัก ทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอปะทิว[แก้]

อำเภอปะทิวมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สะพลี สศศ.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สะพลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สะพลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ ดอนยาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ทะเลทรัพย์ อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.ชุมพร
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข ดอนยาง สช.

อำเภอพะโต๊ะ[แก้]

อำเภอพะโต๊ะมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองเหนก ปังหวาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านต่อตั้ง ปากทรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ปังหวาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านปังหวาน ปังหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านปากทรง ปากทรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านปากเลข พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง พระรักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านพังเหา ปังหวาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา พระรักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนพัฒนศึกษา ปากทรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2

อำเภอละแม[แก้]

อำเภอละแมมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาตากุน สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองสง ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านดวด สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนแค สวนแตง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านทรายทอง ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านทับใหม่ ทุ่งคาวัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สวนแตง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมสันติ ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนประชาเอื้ออารี ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนละแมวิทยา ละแม มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนวัดปากน้ำละแม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต ทุ่งหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม ทุ่งหลวง ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ทุ่งคาวัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสามัคคีวัฒนา ละแม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนเอื้ออำพน ละแม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอสวี[แก้]

อำเภอสวีมี 47 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จำนวน 5 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนครนพิทยาคม ครน มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วิสัยใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนชุมชนสวี นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนด่านสวีวิทยา ด่านสวี มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนนาสักวิทยา นาสัก มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาค่าย เขาค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ เขาทะลุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาล้าน ครน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านคู ครน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วิสัยใต้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด เขาค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา นาสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านไทรล่า ครน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง ครน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำฉา ครน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย ทุ่งระยะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านในหุบ เขาค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านยางงาม นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก ด่านสวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลา ท่าหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เขาทะลุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทุ่งระยะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เขาทะลุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ท่าหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ นาโพธิ์ สช.
โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา นาโพธิ์ สช.
โรงเรียนวัดจันทราวาส ครน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดชุมแสง ทุ่งระยะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดเชิงคีรี ปากแพรก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน ด่านสวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดท้องตม ด่านสวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ท่าหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดธัญญาราม นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดนาสัก นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต ด่านสวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดพะงุ้น สวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดหนองบัว นาสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวีวิทยา นาโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) นาโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2

อำเภอหลังสวน[แก้]

อำเภอหลังสวนมี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 จำนวน 34 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชลธารวิทยา บ้านควน มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วังตะกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หาดยาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร หลังสวน อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.หลังสวน
โรงเรียนบ้านเขาแงน วังตะกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองกก บ้านควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองระ วังตะกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านควนตะวันออก นาพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนนน ท่ามะพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านทับวัง บ้านควน อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.ชุมพร
โรงเรียนบ้านน้ำตก บางมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำลอด บางน้ำจืด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านในกริม หาดยาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านในเหมือง นาขา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านบางหยี บางน้ำจืด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ประชานุเคราะห์ บางมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ หาดยาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านสะพานยูง นาพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง บางน้ำจืด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปลา นาขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 บ้านควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด บางมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ หาดยาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา หลังสวน มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ขันเงิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเมืองหลังสวน วังตะกอ มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนวังเด็กวัฒนา วังตะกอ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดชลธารวดี บ้านควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร บางน้ำจืด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดดอนชัย พ้อแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดนพคุณ นาขา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดนาทิการาม บางมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดประสาทนิกร ขันเงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดราชบุรณะ ท่ามะพลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง บางมะพร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ นาพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดวาลุการาม แหลมทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม วังตะกอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดสว่างมนัส ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนวัดอัมพาวาส นาพญา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน มัธยมศึกษา สพม.11
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ บ้านควน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ หลังสวน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ขันเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ขันเงิน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอุดมวิทยากร หลังสวน มัธยมศึกษา ทม.หลังสวน

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ชุมพร". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)