รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชุมพร

โรงเรียนมัธยม สพม.[แก้]

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร[แก้]

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเกาะแก้ว)

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน[แก้]

โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ THEODORE INTERNATIONAL SCHOOL

อำเภอเมืองชุมพร เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท นานาชาติแห่งเดียวในจังหวัดชุมพร ใช้หลักสูตรอเมริกัน

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2014 มีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นทอดเลอร์ถึงเกรด 8

เบอร์โทรศัพท์ 077-510-444, (+66) 88-7582608

เว็ปไซต์ www.tis.ac.th

เฟซบุค www.facebook.com/tischool

ตั้งอยู่เลขที่ 41/6 หมู่ 7ถ.สายวัดประเดิม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 มีทั้งระบบนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ ติดต่อสอบถามทางช่องทางต่างๆได้ทุกช่องทาง

โรงเรียนนิรมลชุมพร อำเภอเมืองชุมพร

โรงเรียนสหศึกษาชุมพร อำเภอเมืองชุมพร

โรงเรียนฝวาหมินกงลิ อำเภอเมืองชุมพร

โรงเรียนชุมพรศึกษา อำเภอเมืองชุมพร

โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร[1]

โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา อำเภอเมืองชุมพร[2]

โรงเรียนดวงดาวเนิร์ดเซอร์รี่ อำเภอเมืองชุมพร

โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข อำเภอปะทิว

โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ อำเภอปะทิว

โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย อำเภอท่าแซะ

โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ อำเภอท่าแซะ

โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ อำเภอท่าแซะ

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อำเภอหลังสวน

โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ อำเภอหลังสวน

โรงเรียนวังเด็กวัฒนา อำเภอหลังสว[3]

โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา อำเภอหลังสวน[4]

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กและลูกรักเนิร์ดเซอร์รี่ อำเภอหลังสวน

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสว

โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ อำเภอสวี

โรงเรียนบุญยสมบัติวิทยา อำเภอสวี

วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม อำเภอสวี

โรงเรียนเอื้ออำพน อำเภอละแม

  1. http://www.plearnkid.com/?page_id=1203&cat=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
  2. http://www.plearnkid.com/?page_id=1203&cat=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
  3. https://www.facebook.com/wangdekwattanaschool/
  4. http://www.plearnkid.com/?page_id=1203&cat=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3