วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
suratthani community college
Prince of Songkla University logo.svg
สถาปนาพ.ศ. 2533
คณบดีดร.นิทัศน์ เพราแก้ว
ที่อยู่
31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
เว็บไซต์http://scc.surat.psu.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 ต่อมาได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537[1] เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2537 นับเป็นหน่วยงานแรกในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]