สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2435
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่319 อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี53,048.4091 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.อรรถพล สังขวาสี, ปลัดกระทรวง
 • สุทิน แก้วพนา, รองปลัดกระทรวง
 • ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี, รองปลัดกระทรวง
 • ยศพล เวณุโกเศศ [2], รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง
ต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์www.ops.moe.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อังกฤษ: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานดังนี้

 • สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • สำนักอำนวยการ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
 • สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
 • กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค
 • สำนักนิติการ
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 18
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. Vichanon, Arnon (28 February 2023). "ครม.แต่งตั้ง "ยศพล เวณุโกเศศ" เป็นรองปลัด ศธ". สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นเมื่อ 3 March 2023.