แขวงศาลาธรรมสพน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แขวงศาลาธรรมสพน์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Sala Thammasop
แผนที่เขตทวีวัฒนา เน้นแขวงศาลาธรรมสพน์
แผนที่เขตทวีวัฒนา เน้นแขวงศาลาธรรมสพน์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด28.698 ตร.กม. (11.080 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด55,970 คน
 • ความหนาแน่น1,950.31 คน/ตร.กม. (5,051.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10170
รหัสภูมิศาสตร์104802
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ศาลาธรรมสพน์ [สา-ลา-ทำ-มะ-สบ][3] เป็นหนึ่งในสองแขวงของเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานเขตที่อยู่อาศัย ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้ท้องที่แขวงนี้เป็นพื้นที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) และพื้นที่สีขาวทแยงเขียว (ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม)

ที่มาของชื่อแขวง[แก้]

เดิมแขวงศาลาธรรมสพน์มีชื่อว่า ศาลาทำศพ[4] แต่ในภายหลังได้เขียนใหม่เป็น ศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้เป็นมงคลและไพเราะมากขึ้น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงศาลาธรรมสพน์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ด้านเหนือของเขตทวีวัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[5]

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์ ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดในพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์ ได้แก่

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตทวีวัฒนา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1048&rcodeDesc=เขตทวีวัฒนา 2566. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 56.
  4. ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ แผนกทะเบียนที่ดิน ประกาศบอกล่วงหน้าจะแจกโฉนดที่ดิน ๑ ตำบลพระราชวัง อำเภอพระราชวัง จังหวัดพระนคร ๒ ตำบลศาลาทำศพ อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี [1] เก็บถาวร 2022-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  5. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงศาลาธรรมสพน์และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 32–36. 24 ธันวาคม 2540.