มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
Bsclogo.jpg
สถาปนา 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประเภท เอกชน
วิทยาเขต ศูนย์การศึกษาชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เดิมเรียกวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร[1]ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549[2]เพิ่งมีการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557เป็นต้นไป[3]

การจัดการศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ดังนี้


ปริญญาโท

 • สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. (Master of Business Administration)
 • สาขาการบริหารการศึกษา M.Ed. (Education Administrator)
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MSc.IT. (Information Technology)


ปริญญาตรี


คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
*สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาเขตมหาวิทยาลัย[แก้]

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิศูนย์โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ


โรงเรียนในเครือ[แก้]

 1. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
 2. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
 3. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
 4. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
 5. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 6. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]