มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
BSU logo.png
สถาปนา 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ
นายกสภาฯ นายเผ่าพงษ์สันต์ แสงหิรัญ
วิทยาเขต ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
เทพารักษ์ สมุทรปราการ
เว็บไซต์ www.bsu.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เดิมเรียก วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549[2] เพิ่งมีการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป[3]

การจัดการศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ดังนี้

ปริญญาโท

 • สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขาการบริหารการศึกษา
 • สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 • สาขาการบัญชี

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาเขตมหาวิทยาลัย[แก้]

 • - ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ(พระโขนง)

โทรศัพท์ : 02 311 6810,02 332 0250

 • - ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ(เทพารักษ์ กม 9)

โทรศัพท์ : 02 385 5266,02 385 5509

Social Online[แก้]

โรงเรียนในเครือ[แก้]

 1. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
 2. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
 3. โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
 4. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
 5. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 6. โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]