โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ตราประจำโรงเรียน เทพศิรินทร์
น สิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
361 หมู่ 9 ถนนเทพดำเนิน ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirin Khonkaen School
อักษรย่อ ท.ศ.ข.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น
11 ธันวาคม พ.ศ. 2527 (35 ปี)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
24 มกราคม พ.ศ. 2549 (14 ปี)

ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
รหัส 1040051097
ผู้อำนวยการ นายจงจิต ดวงสนาม
วิทยาเขต กัลยาณมิตร
สี      เขียว      เหลือง
เพลง (อโหกุมาร)
เว็บไซต์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น (อังกฤษ: Debsirin Khonkaen School, ย่อ: ท.ศ.ข., DSKK) เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนเทพดำเนิน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือโรงเรียนที่ต้องการ พัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพเท่าเทียมหรือใกล้เคียงโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โดยสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โครงการให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความเจริญก้าวหน้า ช่วยลดสภาพการย้ายถิ่นฐานโดยเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของโรงเรียนที่มีชื่อ เสียง ช่วยรองรับนักเรียนให้พื้นที่มากขึ้น ฯพณฯ ดร.อดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์และเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิดมีความปรารถนาจะ ให้เยาวชนในจังหวัดขอนแก่นมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ฝึกสอนเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ดุจเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ได้ทำจนสำเร็จมาแล้ว [1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์นี้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์

  • พุทธสุภาษิต น สิยา โลกวฑฺโน แปลว่า ไม่ควรเป็นคนรกโลก ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรถะ) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ทรงประทานให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2466[3]
  • สีประจำโรงเรียน

ทั้งสองสีหมายถึงสีประจำวันพฤหัสบดีตามตำราพิชัยสงคราม ซึ่งวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และสีของใบและดอกรำเพย[4]

  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกรำเพย[2]
  • เพลงประจำโรงเรียน บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโห กุมาร) [5]

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]