โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด (อักษรย่อ : ม.ข./M.K.) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมัธยมหนองเขียด” ปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
Matthayomnongkhied School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ข. / M.K.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญ"คุณธรรมนำวิชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"
"ปัญญา ประดุจดังอาวุธ"
สถาปนาพ.ศ. 2536
หน่วยงานกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการนายสุเทพ พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ผู้อำนวยการนายประจักษ์ บรรยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด
พื้นที่31 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
สี     แดง      ขาว
เพลงมาร์ช ม.ข.
เว็บไซต์http://www.mtyk.ac.th

ประวัติโรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เดิมเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา สังกัดการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายชัย หล้าบ้านโพน กำนันตำบล หนองเขียด นายจอม จันสีดา ผู้ใหญ่บ้านหนองเขียดหมู่ที่ 1 พร้อมด้วยชาวบ้านและคณะกรรมการ สภาตำบลหนอง เขียด มีมติเห็นชอบยกที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนแบบ สหศึกษา
 • ปี 2536 ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวปี 2537 ได้ ย้ายที่เรียนมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้า ณ บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ก่อสร้างโรงเรียน
 • 1 พฤษภาคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมัธยมหนองเขียด”
 • ปี 2540 ขอขยายการเปิดชั้นเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4– ม.6 )
 • 1 พฤศจิกายน 2550 ถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

 • หนังสือในลูกโลก ครอบด้วยพุ่มบายศรี เปล่งประกายรัศมี
  ความหมาย
   หนังสือ หมายถึง มวลความรู้และประสบการณ์
   ลูกโลก หมายถึง ศูนย์รวมสรรพสิ่ง
   พุ่มบายศรี หมายถึง งานศิลปหัตถกรรม ที่แสดงถึงการร่วมกันทำงาน ความสามัคคี ความเป็นศิริมงคล และความดีงาม
   เปล่งประกายรัศมี หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเจริญรุ่งเรือง และ
 • ตราสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อักษรย่อโรงเรียน[แก้]

ม.ข. / M.K.

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีแดง-ขาว

 • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ และความรักชาติ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชาติ บ้านเมือง
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม แสดงถึงการให้ความเสมอภาคทางการศึกษา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นพญาสัตบรรณ(ตีนเป็ด)

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

คุณธรรมนำวิชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

คติธรรมประจำโรงเรียน[แก้]

ปัญญาประดุจดังอาวุธ

อัตลักษณ์ของนักเรียน[แก้]

เป็นผู้มีสัมมาคารวะ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 • นายประเทือง พลเสนา ดำรงตำแหน่งปีการศึกษา 2536-มี.ค 2544
 • นายประสพ ผาสุข ดำรงตำแหน่งปีการศึกษา 2544
 • นายทวีศักดิ์ ศรีวรสาร ดำรงตำแหน่งปีการศึกษา 2544
 • นายสิทธิพร เพชรล้ำ รักษาราชการแทน ปีการศึกษา 2548
 • นายประเวศ เทศเรียน ดำรงตำแหน่งปีการศึกษา 2548-2555
 • นายอำนาจ โพธิ์ศรี
 • นายสมชาติ ไวคำ
 • นายวินัย รุมฉิมพลี
 • นายสุเทพ พงษ์ใหม่ รักษาราชการแทน ถึงปีการศึกษา 2560
 • นาวสาวอรุณศรี ยิ่งยืน ดำรงตำแหน่ง ถึงปีการศึกษา 2562
 • นายประจักษ์ บรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียดคนปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]