โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Holy Redeemer
Northeastern Region School

Holy Redeemer Northeastern Region School
Logo-AD ASTRA.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ถ.ภ.
คำขวัญก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม
สถาปนาพ.ศ. 2510
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้จัดการปัจจุบันบาทหลวง ฟาเบียน บัวทอง บุญทอด
ผู้อำนวยการปัจจุบันนางสาว สวรรค์ใจ ไชยรา
สี         สีแดง สีขาว
เพลงปณิธานมหาไถ่
เว็บไซต์www.hrn.ac.th

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Holy Redeemer Northeastern Region School) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เดิมชื่อโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย เป็นโรงเรียนในเครือสภาการศึกษาคาทอลิก

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย ได้รับการก่อตั้งโดยคณะสงฆ์พระมหาไถ่ เป็นโรงเรียนในเครือสภาการศึกษาคาทอลิก

มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย เมื่อปี พ.ศ. 2510 มีจุดประสงค์เพื่อแยกนักเรียนหญิง–ชาย โดยให้โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น เปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง และให้นักเรียนชายย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชายที่ก่อตั้งใหม่ ในปีแรกได้ย้ายนักเรียนชายมาเฉพาะชั้น ม.ศ. 1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 27 คน ครู 3 คน บาทหลวงวีระพงศ์ วัชราทิตย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นายนิภัย นวลอึ่ง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในช่วงแรกมีอาคารเรียนชั้นเดียวหนึ่งหลัง จำนวน 6 ห้องเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2511 และปี พ.ศ. 2512 ได้ย้ายนักเรียนชั้น ม.ศ. 2 และ ม.ศ. 3 จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น มาเรียนที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย ตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตเพิ่มอีก 1 หลังจำนวน 8 ห้องเรียน สร้างโรงประชุมโครงเหล็ก 1 หลัง และขออนุญาตเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มจากชั้น ป. 1 และ ป. 5

ในปี พ.ศ. 2514 เปิดสอนชั้น ป. 2 และ ป. 6 เพิ่ม บาทหลวงยอด พิมพิสาร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการแทนบาทหลวงวีระพงศ์ วัชราทิตย์ และแต่งตั้ง นายวินัย มูลศรี เป็นครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2516 นี้ มีนักเรียนจากนั้น ป. 1 – ม.ศ. 3 ทั้งหมด 564 คน มีครูสอน 16 คน

ในปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตเพิ่มอีก 1 หลัง จำนวน 5 ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มทุกๆ ปี และได้สร้างโรงประชุมหลังใหญ่อีก 1 หลัง กิจการของโรงเรียนได้รับการพัฒนามาตลอด จนถึงปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับรองวิทยาฐานะเทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐบาล

ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตชั้นเดียวเพิ่มอีก 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน และสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียน 10 ห้อง ห้องน้ำครู 2 ห้อง ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับเกียรติจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ. 2530 บาทหลวงไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายครองสิทธิ์ นามเส ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องต่างๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเวทีโรงประชุม ห้องวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างเสาธงชาติใหม่ และก่อสร้างศาลแม่พระเพื่อเป็นที่เคารพสักการะภายในโรงเรียน ในปีนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากกรมวิชาการ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่นระดับประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2532 บาทหลวงไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้รื้อถอนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรมด้านทิศใต้ แล้วสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียนแทน ด้านวิชาการโรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดสำหรับนักเรียน เรียนในกลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

ปี พ.ศ. 2534 บาทหลวงวิชัย อ้วนเย็นดี เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรการ และการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 9 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2537 บาทหลวงเจริญ เวียนศิรินันทโชติ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้แต่งตั้งให้ว่าที่ ร.ต. อติชาต พิมพ์ศรี เป็นครูใหญ่ ได้รื้อห้องน้ำด้านหลังอาคาร 3 ชั้น แล้วไปสร้างใหม่ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน และสร้างทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 8 คูหา ที่บริเวณข้างสนามฟุตบอลเพื่อเป็นหอพักนักเรียน และอีกส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการครู เช่าซื้อในราคาถูก

ปี พ.ศ. 2539 บาทหลวงสมนึก สุทธิ ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ได้ก่อสร้างกำแพง และทำป้ายชื่อโรงเรียนบริเวณด้านหน้าใหม่ ภายในบริเวณโรงเรียนได้จัดทำสวนวรรณคดี(สวนสุนทรภู่) ในปีนี้ คณะผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนคำปรัชญาของโรงเรียน จากคำว่า “ก้าวหน้าเสมอ” เป็นคำว่า“ก้าวหน้าด้วยความรู้คู่คุณธรรม” กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีใช้ร่วมกัน

ปี พ.ศ. 2541 ได้รื้อถอนอาคารเรียนชั้นเดียวด้านทิศเหนือและบ้านพักครู ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยขอกู้ยืมเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพื่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียนแทน

ปี พ.ศ. 2542 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมใหม่ 28 ห้อง โถปัสสาวะ 9 โถ พร้อมที่ล้างมือ โดยสร้างชั้นบนเป็นบ้านพักรับรอง 4 ห้องนอน

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ และบ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง 2 ห้องนอนแทนที่ห้องน้ำเก่าที่เลิกใช้

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องสมุด เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของนักเรียน และได้สร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน เพิ่มจำนวนโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จัดสร้างสนามบาสเกตบอลเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ปรับปรุงสนามฟุตบอล จัดทำสระน้ำเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสำหรับนักเรียน เปิดธนาคารโรงเรียนเพื่อให้บริการสำหรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่นการปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2545 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในโรงเรียนดังนี้

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงบัวทอง บุญทอด
ผู้จัดการ บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ครูใหญ่ บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ผู้ช่วยครูใหญ่ นางสุวรรณา รอดราคี

บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล ได้ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนดนตรีและคณิตคิดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2546 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดังนี้

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์
อธิการ บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
ผู้จัดการ บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ครูใหญ่ นางสาวสวรรค์ใจ ไชยรา

ได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Mini English Program ห้องกึ่งนานาชาติซึ่งเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน โดยมีครูชาวต่างชาติ 4 คนมาสอนในรายวิชาศิลปะ กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ วิชาพละ เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ในการใช้ระบบการเงินการบัญชี มีการจัดทำห้องซ้อมดนตรี ห้องคาราโอเกะ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ห้องสมุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับนักเรียน และส่งเสริมโครงการรักการอ่าน “วางทุกงาน อ่านทุกคน” และปรับปรุงห้องธุรการ

ปีการศึกษา 2547 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดังนี้

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
ครูใหญ่ นางสาวสวรรค์ใจ ไชยรา

ปีการศึกษา 2547 มีโครงการรื้อถอนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น เพื่อรองรับการขยายห้องเรียนระดับประถม มัธยมต้น และเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารเรียนหลังใหม่ ชื่อ เซนยอร์ช

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

 • อักษรย่อ : ม.ถ.ภ.

สีประจำโรงเรียน :          สีแดงหมายถึง ความเสียสละ สีขาวหมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ ต่อเพื่อนมนุษย์ และความจริงใจ


ตราประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปโล่ คือ สิ่งที่ป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ภายในโล่มี
 • กางเขน (ที่มีรัศมีทอแสง 12 เส้น) หมายถึง องค์พระมหาไถ่
 • ภาษาละติน “AD ASTRA” แปลว่า “ไปให้ถึงดวงดาว”
 • ดาว 5 ดวง หมายถึง คุณธรรม 5 ประการ คือ
  • ความซื่อสัตย์ คือ ไว้วางใจได้ ซื่อตรง และปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีสม่ำเสมอ
  • ความอดทน คือ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบากใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ความรัก คือ การที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ความสามัคคี คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกต่างทุกสถานการณ์
  • ความขยันหมั่นเพียร คือ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ [1]

[2]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

           1.หลักสูตรIEP (Intensive English Program)[แก้]

จะเป็นหลักสูตรที่สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิทย์ศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยจะใช้เป็นครูต่างชาติมาสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ และคณิตศาสตร์วิทยศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษเรียนวิชาละ 1 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะมีในระดับชั้นการสอนในรูปแบบภาษาไทยเช่นกัน

          2.หลักสูตรIN (Intensive)[แก้]

จะมีการสอนภาษาอังกฤษแบบสนุกสนาน โดยจะมีครูต่างชาติมาสอน แต่จะไม่ได้เรียนอีก 2 วิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษดั่งหลักสูตรIEP

           3.หลักสูตรปกติ[แก้]

จะเป็นการสอนปกติ ไม่มีภาษาอังกฤษเข้มงวดเหมือน 2 หลักสูตรข้างต้น ซึ่งจะมีในระดับชั้น ประถมศึกาปีที่1ถึง3

           4.หลักสูตรพิเศษวิทยศาสตร์[แก้]

จะจำกัดจำนวนคนเข้าเรียน ซึ่งจะมีในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 ถึง 6 ซี่งจะเรียนในห้อง1

           ราคาของหลักสูตร[แก้]

แต่ละหลักสูตรราคาจะแตกต่างกันไปโดย ห้องเรียนพิเศษวิทย์จะแพงที่สุด รองลงมา ห้องIEP ห้องIN ละก็ห้องปกติ

           

อ้างอิง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 16°25′27″N 102°51′03″E / 16.424291°N 102.8508948°E / 16.424291; 102.8508948