โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Holy Redeemer
Northeastern Region School
Logo-AD ASTRA.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
คำขวัญก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม
ผู้อำนวยการบาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์
สี         สีแดง สีขาว
เพลงปณิธานมหาไถ่
เว็บไซต์www.hrn.ac.th

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Holy Redeemer Northeastern Region School) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เดิมชื่อโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย เป็นโรงเรียนในเครือสภาการศึกษาคาทอลิก

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย ได้รับการก่อตั้งโดยคณะสงฆ์พระมหาไถ่ เป็นโรงเรียนในเครือสภาการศึกษาคาทอลิก

มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย เมื่อปี พ.ศ. 2510 มีจุดประสงค์เพื่อแยกนักเรียนหญิง–ชาย โดยให้โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น เปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง และให้นักเรียนชายย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชายที่ก่อตั้งใหม่ ในปีแรกได้ย้ายนักเรียนชายมาเฉพาะชั้น ม.ศ. 1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 27 คน ครู 3 คน บาทหลวงวีระพงศ์ วัชราทิตย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นายนิภัย นวลอึ่ง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในช่วงแรกมีอาคารเรียนชั้นเดียวหนึ่งหลัง จำนวน 6 ห้องเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2511 และปี พ.ศ. 2512 ได้ย้ายนักเรียนชั้น ม.ศ. 2 และ ม.ศ. 3 จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น มาเรียนที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย ตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตเพิ่มอีก 1 หลังจำนวน 8 ห้องเรียน สร้างโรงประชุมโครงเหล็ก 1 หลัง และขออนุญาตเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มจากชั้น ป. 1 และ ป. 5

ในปี พ.ศ. 2514 เปิดสอนชั้น ป. 2 และ ป. 6 เพิ่ม บาทหลวงยอด พิมพิสาร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการแทนบาทหลวงวีระพงศ์ วัชราทิตย์ และแต่งตั้ง นายวินัย มูลศรี เป็นครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2516 นี้ มีนักเรียนจากนั้น ป. 1 – ม.ศ. 3 ทั้งหมด 564 คน มีครูสอน 16 คน

ในปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตเพิ่มอีก 1 หลัง จำนวน 5 ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มทุกๆ ปี และได้สร้างโรงประชุมหลังใหญ่อีก 1 หลัง กิจการของโรงเรียนได้รับการพัฒนามาตลอด จนถึงปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับรองวิทยาฐานะเทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐบาล

ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตชั้นเดียวเพิ่มอีก 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน และสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียน 10 ห้อง ห้องน้ำครู 2 ห้อง ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับเกียรติจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ. 2530 บาทหลวงไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายครองสิทธิ์ นามเส ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องต่างๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเวทีโรงประชุม ห้องวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างเสาธงชาติใหม่ และก่อสร้างศาลแม่พระเพื่อเป็นที่เคารพสักการะภายในโรงเรียน ในปีนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากกรมวิชาการ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่นระดับประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2532 บาทหลวงไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้รื้อถอนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรมด้านทิศใต้ แล้วสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียนแทน ด้านวิชาการโรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดสำหรับนักเรียน เรียนในกลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

ปี พ.ศ. 2534 บาทหลวงวิชัย อ้วนเย็นดี เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรการ และการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 9 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2537 บาทหลวงเจริญ เวียนศิรินันทโชติ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้แต่งตั้งให้ว่าที่ ร.ต. อติชาต พิมพ์ศรี เป็นครูใหญ่ ได้รื้อห้องน้ำด้านหลังอาคาร 3 ชั้น แล้วไปสร้างใหม่ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน และสร้างทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 8 คูหา ที่บริเวณข้างสนามฟุตบอลเพื่อเป็นหอพักนักเรียน และอีกส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการครู เช่าซื้อในราคาถูก

ปี พ.ศ. 2539 บาทหลวงสมนึก สุทธิ ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ได้ก่อสร้างกำแพง และทำป้ายชื่อโรงเรียนบริเวณด้านหน้าใหม่ ภายในบริเวณโรงเรียนได้จัดทำสวนวรรณคดี(สวนสุนทรภู่) ในปีนี้ คณะผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเครือสังฆมณฑลอุดรธานี ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนคำปรัชญาของโรงเรียน จากคำว่า “ก้าวหน้าเสมอ” เป็นคำว่า“ก้าวหน้าด้วยความรู้คู่คุณธรรม” กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงในเครือสังฆมณฑลอุดรธานีใช้ร่วมกัน

ปี พ.ศ. 2541 ได้รื้อถอนอาคารเรียนชั้นเดียวด้านทิศเหนือและบ้านพักครู ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยขอกู้ยืมเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพื่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียนแทน

ปี พ.ศ. 2542 ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมใหม่ 28 ห้อง โถปัสสาวะ 9 โถ พร้อมที่ล้างมือ โดยสร้างชั้นบนเป็นบ้านพักรับรอง 4 ห้องนอน

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ และบ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง 2 ห้องนอนแทนที่ห้องน้ำเก่าที่เลิกใช้

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องสมุด เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของนักเรียน และได้สร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน เพิ่มจำนวนโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จัดสร้างสนามบาสเกตบอลเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ปรับปรุงสนามฟุตบอล จัดทำสระน้ำเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสำหรับนักเรียน เปิดธนาคารโรงเรียนเพื่อให้บริการสำหรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่นการปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2545 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในโรงเรียนดังนี้

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงบัวทอง บุญทอด
ผู้จัดการ บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ครูใหญ่ บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ผู้ช่วยครูใหญ่ นางสุวรรณา รอดราคี

บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล ได้ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนดนตรีและคณิตคิดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2546 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดังนี้

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์
อธิการ บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
ผู้จัดการ บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ครูใหญ่ นางสาวสวรรค์ใจ ไชยรา

ได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Mini English Program ห้องกึ่งนานาชาติซึ่งเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน โดยมีครูชาวต่างชาติ 4 คนมาสอนในรายวิชาศิลปะ กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ วิชาพละ เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี ในการใช้ระบบการเงินการบัญชี มีการจัดทำห้องซ้อมดนตรี ห้องคาราโอเกะ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ห้องสมุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับนักเรียน และส่งเสริมโครงการรักการอ่าน “วางทุกงาน อ่านทุกคน” และปรับปรุงห้องธุรการ

ปีการศึกษา 2547 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดังนี้

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
ครูใหญ่ นางสาวสวรรค์ใจ ไชยรา

ปีการศึกษา 2547 มีโครงการรื้อถอนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น เพื่อรองรับการขยายห้องเรียนระดับประถม มัธยมต้น และเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารเรียนหลังใหม่ ชื่อ เซนยอร์ช

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

 • อักษรย่อ : ม.ถ.ภ.

สีประจำโรงเรียน :          สีแดงหมายถึง ความเสียสละ สีขาวหมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ ต่อเพื่อนมนุษย์ และความจริงใจ


ตราประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปโล่ คือ สิ่งที่ป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ภายในโล่มี
 • กางเขน (ที่มีรัศมีทอแสง 12 เส้น) หมายถึง องค์พระมหาไถ่
 • ภาษาละติน “AD ASTRA” แปลว่า “ไปให้ถึงดวงดาว”
 • ดาว 5 ดวง หมายถึง คุณธรรม 5 ประการ คือ
  • ความซื่อสัตย์ คือ ไว้วางใจได้ ซื่อตรง และปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีสม่ำเสมอ
  • ความอดทน คือ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบากใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ความรัก คือ การที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ความสามัคคี คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกต่างทุกสถานการณ์
  • ความขยันหมั่นเพียร คือ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ [1]

[2]

เพลงปณิธานมหาไถ่[แก้]

(รับ) น้อมจิตศรัทธามหาไถ่ เราภาคภูมิใจมหาไถ่ศึกษา
สร้างฝันสู่ดวงดาว “อั๊ด อาสตร้า” คงความก้าวหน้า ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
1. สร้างตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เชิดชูมโนธรรมที่เที่ยงตรง
คุณค่าความดีงามนั้นยืนยง มิตรภาพจรรโลงด้วยเอื้ออาทร (รับ)
2. ด้วยจิตอาสาอันล้นเหลือ เอื้อเฟื้อจิตวิถีแห่งการรับใช้
จิตตารมย์แห่งความรักความจริงใจ คือจิตวิญญาณมหาไถ่อันมั่นคง
เป็นบุคคลที่รับผิดชอบ ใช้สติรอบคอบคิดก้าวไกล
ยุติธรรมความเที่ยงธรรมน้อมนำใจ มหาไถ่ต้องก้าวไปคู่ความดี (รับ)
3. ยึดมั่นความซื่อสัตย์ขยันอดทน ฝึกตน รู้รัก สามัคคี
มุ่งมั่นเข้มแข็งในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ในคุณธรรม (รับ)

วิสัยทัศน์และปรัชญา[3]

1.ปรัชญา : ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

2.อัตลักษณ์ตามปรัชญา : หัวใจเป็นไทย วิสัยทัศน์สากล

3.เอกลักษณ์: โรงเรียน โรงธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

4.วิสัยทัศน์ : บุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์

Learning Persons, Loving and Caring Community, Reaching for Human Excellence

5.จุดเน้นสถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรมทางศาสนาอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกาของสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี สถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจและเป้าหมาย

ด้านพันธกิจ

ด้านคุณภาพผู้เรียน

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ

3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา

4.พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

6.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และชุมชนมีส่วนร่วม

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

7.ส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ด้านมาตรการส่งเสริม

8.ส่งเสริมด้านคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสาร รัก รับใช้ เอื้ออาทร มีจิตสาธารณะและมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

ด้านเป้าหมาย

1.บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

2.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ

3.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.ผู้เรียนมีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การคิด และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

5.สถานศึกษามีหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ

7.สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และบริการชุมชน

8.ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9.ผู้เรียนมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

9. หัวใจเป็นไทย วิสัยทัศน์สากล

อ้างอิง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 16°25′27″N 102°51′03″E / 16.424291°N 102.8508948°E / 16.424291; 102.8508948