โรงเรียนท่านางแนววิทยายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (อังกฤษ:Tanangnaewwittayayon School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่านางแนว ตำบลท่านาแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
T.N.W.jpg
สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญรักความดี มีวินัย ใฝ่การเรียน
หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่านางแนว ตำบลท่านาแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Tanangnaewwittayayon School
อักษรย่อ ท.น.ว. / T.N.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 6 มิถุนายน พ.ศ. 2520 (43 ปี)
เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ผู้อำนวยการ นายจรัล รัตนบุญทา
คณาจารย์ 27 คน จาก 8 กลุ่มสาระวิชา
  • กลุ่มสาระภาษาไทย * กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระศิลปะ
  • กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
วิทยาเขต แวงใหญ่
สี          สีม่วง-เหลือง
เว็บไซต์

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

เสมาธรรมจักร  คบเพลิง  หนังสือกำลังเปิด  มีวงกลมล้อมรอบ และใต้ฐานมีชื่อโรงเรียนท่านางแนววิทยายนเป็นแนวโค้ง

  • คบเพลิงอยู่ในเสาธรรมจักร  แสดงถึง  ความสว่างไสวในความดี
  • มีฐานเป็นหนังสือกำลังเปิด  แสดงถึง  การใฝ่เรียน
  • มีวงกลมล้อมล้อม  แสดงถึง  ความมีวินัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

"สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ"

ปรัชญาประจำโรงเรียน[แก้]

"รักความดี  มีวินัย  ใฝ่การเรียน"

สีประจำโรงเรียน[แก้]

         สีม่วง-เหลือง

อักษรย่อโรงเรียน[แก้]

ท.น.ว. หรือ T.N.W.

โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตแวงใหญ่[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม (ก.ล.ว.)
2. โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (ท.น.ว.)
3. โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (น.ศ.ค.)
4. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร (น.อ.)
5. โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (ว.น.ศ.)
6. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม (ว.ว.)
7. โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา (ส.พ.ว.)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]