โรงเรียนท่านางแนววิทยายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (อังกฤษ:Tanangnaewwittayayon School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่านางแนว ตำบลท่านาแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
Tanangnaewwittayayon School
T.N.W.jpg
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่านางแนว ตำบลท่านาแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.น.ว. / T.N.W.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญรักความดี มีวินัย ใฝ่การเรียน
สถาปนา6 มิถุนายน พ.ศ. 2520 (44 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายจรัล รัตนบุญทา
คณาจารย์27 คน จาก 8 กลุ่มสาระวิชา
  • กลุ่มสาระภาษาไทย * กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระศิลปะ
  • กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตแวงใหญ่
สี         สีม่วง-เหลือง
เว็บไซต์www.tnwit.ac.th/

โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตแวงศิลา[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม (ก.ล.ว.)
2. โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (ท.น.ว.)
3. โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (น.ศ.ค.)
4. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร (น.อ.)
5. โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (ว.น.ศ.)
6. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม (ว.ว.)
7. โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา (ส.พ.ว.)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]