โรงเรียนบ้านไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านไผ่
(ข.ก.๕)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านไผ่.jpg
การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banphai School (K.K.5)
อักษรย่อ บ.ผ.
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
รหัส 40101265
เพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านไผ่
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทสหศึกษา เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 [1]

โรงเรียนบ้านไผ่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย บนเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 16 ตารางวา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปบ้านทรงไทย ปรากฏอักษร บ.ผ. ประกอบด้านหน้า และมีวงกลมรอบบ้านทรงไทย ซึ่งหมายถึงความรัก ความสามัคคีของทุกคน ที่มาอยู่รวมกันภายในสถาบันแห่งนี้ ส่วนธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแต่เดิมนั้นมีตราพลบดีทรงช้างสามเศียร แต่ภายหลังได้ถูกนำออกจนเหลือเพียงแต่ธงสีม่วง-ขาว และได้ใช้เป็นธงสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรื่อยมา

สีประจำสถาบัน[แก้]

ม่วง - ขาว โดย สีม่วง หมายถึง ความสามัคคี และ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ดุจน้ำฟ้าไร้ราคี

เกียรติประวัติ[แก้]

 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2532
 2. รางวัลโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปีพุทธศักราช 2545
 3. รางวัลห้องสมุดดีเด่น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีพุทธศักราช 2549
 4. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2558

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

 1. เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านไผ่
 2. เชิดชูโรงเรียนบ้านไผ่
 3. Boom KK5
 4. อาลัยโรงเรียนบ้านไผ่

แผนการสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ 10 ห้องเรียน รวม 30 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ 12 ห้องเรียน รวม 36 ห้องเรียน

 • แผน 1 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • แผน 2 วิชาศึกษาทั่วไป
 • แผน 3 ศิลป์ภาษา ญี่ปุ่น จีน
 • แผน 4 วิทยาศาตร์การกีฬา

อาคารเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • อาคาร 4
ชั้น 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชั้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สารสนเทศ
ชั้น 3 - 4 อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • อาคาร 5
ชั้น 1 หอประชุม
ชั้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ชั้น 3 - 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคารพลศึกษา
 • ห้องสมุด

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติโรงเรียนบ้านไผ่ สืบค้นล่าสุดเมื่อ 18-01-2016