โรงเรียนบ้านไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านไผ่
(ข.ก.๕)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านไผ่.jpg
การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banphai School (K.K.5)
อักษรย่อ บ.ผ.
ประเภท มัธยมศึกษา
สถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
รหัส 40101265
เพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านไผ่
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทสหศึกษา เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 [1]

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไผ่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย บนเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 16 ตารางวา มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง และอาคารวิทยบริการ 1 หลัง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปบ้านทรงไทย ปรากฏอักษร บ.ผ. ประกอบด้านหน้า และมีวงกลมรอบบ้านทรงไทย ซึ่งหมายถึงความรัก ความสามัคคีของทุกคน ที่มาอยู่รวมกันภายในสถาบันแห่งนี้ ส่วนธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแต่เดิมนั้นมีตราพลบดีทรงช้างสามเศียร แต่ภายหลังได้ถูกนำออกจนเหลือเพียงแต่ธงสีม่วง-ขาว และได้ใช้เป็นธงสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรื่อยมา

สีประจำสถาบัน[แก้]

ม่วง - ขาว ม่วง คือสีพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ขาว คือความบริสุทธิของสถานศึกษาและนักศึกษาดั่งผ้าขาวที่สะอาดดุจน้ำฟ้าไร้ราฆี

ปัจจุบันมีการเพิ่มสีชมพูเข้ามา เนื่องจากเป็นสีพระราชทาน

เกียรติประวัติ[แก้]

 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2532
 2. รางวัลโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปีพุทธศักราช 2545
 3. รางวัลห้องสมุดดีเด่น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีพุทธศักราช 2549
 4. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2558
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนยอดนิยมลำดับต้นๆ1ใน5 ของจังหวัดขอนแก่น และมีคะแนนo-net เป็นอันดับ 4 ของจังหวัดขอนแก่น และในสถานศึกษานั้นได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักจึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เทอมล่ะ1 ครั้ง ซึ่งได้พาไปทัศนศึกษายังต่างจังหวัดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆมากมาย และได้ใช้หอประชุม1 โรงเรียนบ้านไผ่เป็นสถานที่จัดงานต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาE-GATยกน้ำหนักชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ หลายครั้ง และจัดการแข่งขันมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็พระโอรสาธิราชฯ และยังมีการใช้สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆของจังหวัด

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

 1. Boom KK5
 2. เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านไผ่
 3. เชิดชูโรงเรียนบ้านไผ่
 4. อาลัยโรงเรียนบ้านไผ่

แผนการสอน[แก้]

 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนการเรียน ENGLISHPROGRAM ระดับชั้นล่ะ10 ห้องเรียน รวม 30ห้องเรียน
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนENGLISHPROGRAM แผน1 เน้นเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แผน2 เน้นเรียนวิชาศึกษาทั่วไป แผน3 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี แผน4 สายวิทยาสาตร์การกีฬา ระดับชั้นล่ะ12 ห้องเรียน รวม 36ห้องเรียน

อาคารเรียน[แก้]

 1. อาคาร 1 อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 2. อาคาร 2 อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 3. อาคาร 3 อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 4. อาคาร 4 อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น3-4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สารสนเทศ ชั้น2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น1
 5. อาคาร 5 อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ และวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้น2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น3-4 ชั้น1 คือหอเกียรติยศ และหอประชุม 2
 6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรม ห้องอาหาร มีอาคารทั้งหมด 5หลัง
 7. อาคารพละศึกษา 3 หลัง
 8. ศูนย์วิทยาบริการหอศิลปะวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงฉายภาพยนตร์ หอราชวงศ์จักรี หอแสดงศิลปะวัฒนธรรมชาวอีสาน ห้องสมุด และห้องสรงสมเด็จพระเทพฯ

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติโรงเรียนบ้านไผ่ สืบค้นล่าสุดเมื่อ 16-04-2015