โรงเรียนมัญจาศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัญจาศึกษา
Logo MC..png
ขยัน สามัคคี มีระเบียบ
ลูก ม.ศ. ปัญญาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
(การศึกษา คือ ชีวิต)
66 ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mancha Suksa School
อักษรย่อ ม.ศ./MC.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2456 ก่อตั้งโรงเรียน
พ.ศ. 2470 พระราชทานนามโรงเรียน
ผู้ก่อตั้ง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ หรือ (อ้วน ติสโส)
รหัส 1010460101
วิทยาเขต อุดมคงคาคีรี
เพลง มาร์ช มัญจาศึกษา
เว็บไซต์

โรงเรียนมัญจาศึกษา (อังกฤษ : Mancha Suksa School) (อักษรย่อ: ม.ศ. ,M.C.) เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน

ประวัติโรงเรียนมัญจาศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัญจาศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านไผ่ (ขก5) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีแรกที่เปิดทำการสอนได้อาศัยที่เรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจา คีรี อำเภอมัญจาคีร ี(โรงเรียนประถม) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวมี นายสุวรรณ พิริยะอนันตกุล ศึกษาธิการอำเภอมัญจาคีรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ในปีเดียวกันนั้น ได้แต่งตั้ง นายอุดม ภักดี ให้มาดำรงค์ตำแหน่งครูใหญ่

ใน ปี พ.ศ. 2516 โรงเรียน อำเภอและจังหวัดร่วมกันทำเรื่องขอโรงบ่มใบยาขององค์การยาสูบขององค์การยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งได้เลิกกิจการไป กระทรวงการคลังได้อนุเคราะห์มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อีก แต่ค่อนข้างชำรุด ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน โรงฝึกงาน แปลงเกษตร โรงอาหาร หอประชุม สนามกีฬาบางส่วนเนื่องจากสถานที่ของโรงเรียนคับแคบ ต่อมาจังหวัดได้อนุมัติให้โรงเรียนใช้ที่ดินราชพัสดุอีก 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา และปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่รวม 2 แปลง เป็นเนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนมัญจาศึกษา[แก้]

1.กราฟแสดงการเจริญเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบประดุจการศึกษาเพื่อความเจริญก้าวหน้า

2.พื้นที่ส่วนรองรับกราฟ    สีน้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อำนาจ ผู้นำ พระมหากษัตริย์    สีชมพู เกิดจาก สีแดงผสมกับสีขาว    สีขาว หมายถึง ศาสนา คุณธรรม และความดี มีวินัย    สีแดง หมายถึง ความรักชาติ ขยัน หมั่นเพียร    สีเทา หมายถึง มันสมองคือปัญญา ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์"      

3.ทั้งสามส่วนล้อมรอบด้วยกลีบบัวบาน หมายถึง ผู้ได้รับการศึกษามีปัญญาเปรียบประดุจดอกบัวที่โผล่เหนือน้ำ และเจริญเติบโตเต็มที่

4.วงกลมล้อมรอบนอก หมายถึง วงล้อของการหมุนเวียน การพัฒนาไปรอบ ๆ ในทุก ๆ ด้าน

สีประจำโรงเรียนมัญจาศึกษา[แก้]

น้ำเงิน-ชมพู

สีน้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อำนาจ ผู้นำ พระมหากษัตริย์

สีชมพู เกิดจาก สีแดงผสมกับสีขาว

-สีแดง หมายถึง ความรักชาติ ขยันหมั่นเพียร

-สีขาว หมายถึง ศาสนา คุณธรรม ความดี มีวินัย

ปรัชญา[แก้]

ปญฺโญ เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ

ผู้มีปัญญา เป็นผู้ประเสร็ฐที่สุดในหมู่มนุษย์

คติพจน์[แก้]

"ขยัน สามัคคี มีระเบียบ"

แผนการเรียนพิเศษโรงเรียนมัญจาศึกษา[แก้]

  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลป

บุคคลที่เกี่ยวข้องโรงเรียนมัญจาศึกษา[แก้]

พิมศิริ ศิริแก้ว หรือน้องแต้ว ศิษย์เก่าโรงเรียนมัญจาศึกษา ได้เหรียญเงินกีฬาโอลิมปิค จากยกน้ำหนักรุ่น 58 กิลโลกรัม หญิง ในศึกกีฬา โอลิมปิก 2012 "พระไม้" หรือ อาจารย์ประยูร ลาแสง อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย ร.ร.มัญจาศึกษา ผู้แต่งเพลง ชาวนาอาลัย วงคนด่านเกวียน และครูกวีชื่อดัง) อังคาร จันทาทิพย์ ศิษย์เก่ามัญจาศึกษารุ่น 17 นักเขียนรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (The S.E.A.Write Awards) หรือซีไรต์ปี 56 จากผลงาน'หัวใจห้องที่ห้า' ประจำปี 2556 จากรวมบทกวี ‘หัวใจห้องที่ห้า’ [1] [2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]